Items where Division is "Кафедра управління" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Ц | Ч | Ш
Number of items: 71.

В

Войтович, Радмила Василівна (2014) Філософські проблеми державного управління [Teaching Resource]

Войтович, Радмила Василівна and Берданова, Ольга Володимирівна (2014) Стратегічне планування [Teaching Resource]

Г

Гонюкова, Лілія Василівна (2014) Концептуальні засади взаємодії політики й управління [Teaching Resource]

Д

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) The Legal Status of Institution of Higher Education as a Subject of Civil Law Evropský politický a právní diskurz. pp. 569-579. ISSN 2336-5439

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Право на недоторканність ділової репутації в цивільно-правовому статусі вищого навчального закладу Тенденції та пріоритети реформування законодавства в Україні (1). pp. 74-78.

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) The Polysemy of the Concept of "Educational Law" Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» (6-2). pp. 152-155. ISSN 2307-8049

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Конституційно-правове регулювання відносин у сфері освіти в США Часопис Київського університету права, 4. pp. 288-292. ISSN 2219-5521

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Цивільне право у правовій системі США: нонсенс чи реальність Порівняльно-аналітичне право (2). pp. 110-113.

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Особливості юридичного перекладу на прикладі ЦК Луїзіани Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції,. pp. 668-671.

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Місце освітнього права в правовій системі України Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою: збірник наукових статей за матер регіон наук-практ.. pp. 22-28.

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Еволюція правового регулювання у сфері вищої освіти в США Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юриспруденція, 2 (11). pp. 164-167.

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Місце освітнього права в правовій системі україни Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 22-27.

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Autonomization of legal status of institute of higher education Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. Наукові праці Національного авіаційного університету (33). pp. 88-94.

Давидова, Наталія Олександрівна and Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2014) Управління трудовими ресурсами [Teaching Resource]

К

Калашникова, Світлана Андріївна (2014) Теорія організації [Teaching Resource]

Клименко, Ілона Вікторівна (2014) Статистичні методи в державному управлінні [Teaching Resource]

Клименко, Ілона Вікторівна (2014) Комунікації та інформаційне забезпечення державного управління [Teaching Resource]

Краснейчук, Алла Олексіївна (2014) Економічний розвиток міста [Teaching Resource]

Краснейчук, Алла Олексіївна (2014) Планування розвитку територій [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна and Павлюк, Валерій Валерійович (2014) Територіальна організація влади в Україні [Teaching Resource]

Л

Лавриненко, Олена Василівна (2014) Столичні вечірні школи. Проблеми функціонування та перспективи розвитку Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 37-46.

Лавриненко, Олена Василівна (2014) Столичні вечірні школи Управління освітою (9). pp. 24-28.

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Сучасність керівника навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 3-5.

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Розвиток навичок роботи керівника загальноосвітнього навчального закладу у мережі Інтернет 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф. pp. 255-262.

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Лідерство-служіння [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Інформаційна політика в Україні [Teaching Resource]

Логачова, Світлана Станіславівна (2014) Тайм-менеджмент [Teaching Resource]

Логачова, Світлана Станіславівна (2014) Менеджмент творчості [Teaching Resource]

М

Мельниченко, Віктор Іванович (2014) Право в державному управлінні [Teaching Resource]

Мельниченко, Віктор Іванович (2014) Теорія та історія державного управілння [Teaching Resource]

Н

Наєнко, Олена Юріївна (2014) Роль контролінгу на підприємствах та організаціях Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 79-84.

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Сисоєва, Світлана Олександрівна and Линьов, Костянтин Олександрович and Драч, Оксана Олександрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна and Галицька, Майя Михайлівна and Гонюкова, Лілія Василівна and Зеліско, Інна Михайлівна (2014) Освітологія: фахова підготовка In: Освітологія: фахова підготовка. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, pp. 408-613. ISBN 978-966-2748-57-4

Орлова, Наталія Сергіївна (2014) Соціальні аспекти економічного розвитку України Колективна (двоосібна). видавництво-НОРД, Донецьк.

Орлова, Наталія Сергіївна and Нерсесов, Вадим Рафаєлович (2014) Интеграция инновационных технологий и интеллектуальной собственности в государственном управлении In: УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ − 2014, 17-19 ноября, Москва.

Орлова, Наталія Сергіївна and Харламова, Анна Олександрівна (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Колективна (двоосібна). Кондор, Київ.

П

Павлюк, Валерій Валерійович (2014) Управління фінансово-економічною діяльністю [Teaching Resource]

Павлюк, Валерій Валерійович (2014) Політика європейської інтеграції [Teaching Resource]

Павлюк, Валерій Валерійович (2014) Організаційно-правові засади державного управління [Teaching Resource]

Павлюк, Валерій Валерійович (2014) Influence of social transformations upon the content of leader’s consciousness of a public official Міжнародна науково-практична конференція Університет і лідерство. (In Press)

Панченко, Алла Гнатівна (2014) Аудит і оцінювання управлінської діяльності [Teaching Resource]

Панченко, Алла Гнатівна (2014) PLA NNING OF THE SECONDA RY SCHOOLS` ACTIVITIES: MANAGE MENT ASPE CTS http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ocvit_2014_3_16.pdf (3). pp. 88-93. ISSN ISSN 2226-3012

Панченко, Алла Гнатівна (2014) ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Освітологія / українсько-польський щорічник (3). pp. 88-93. ISSN 2226-3012

Панченко, Алла Гнатівна (2014) Управління змістом робіт [Teaching Resource]

Панченко, Алла Гнатівна and Линьова, Ірина Олександрівна (2014) Управління навчальною та виховною діяльністю [Teaching Resource]

Петроє, Ольга Михайлівна (2014) Управління соціальним і гуманітарним розвитком [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2014) Управління персоналом [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2014) CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF HUMAN DEVELOPMENT UNDER THE TRANSFORMATION OF THE UKRAINIAN SOCIETY НАУКОВІ РОЗВІДКИ З ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ (1). pp. 53-59.

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2014) Управління персоналом [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2014) Концептуальні засади самоменеджменту [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2014) Управління персоналом [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна and Рзаєв, Парвіз (2014) Content and value transformation processes of Ukrainian society in the context of public administration Сучасні тенденции державного управління в умовах соціально-економічного розвитку, XIV. pp. 69-81. ISSN 2218-421Х

Р

Редько, Сергій Іванович (2014) Психологія управління [Teaching Resource]

Редько, Сергій Іванович (2014) Психологія менеджменту [Teaching Resource]

Редько, Сергій Іванович (2014) Дослідження особистісних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 6-11.

Редько, Сергій Іванович (2014) Техніка управлінської діяльності [Teaching Resource]

Редько, Сергій Іванович (2014) Психологія управління [Teaching Resource]

Редько, Сергій Іванович (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою. Збірник наукових статей за матеріалами регіональної науково-практичної конференції 28 лютого 2014 року (1). pp. 6-11.

Редько, Сергій Іванович (2014) До проблеми дослідження особистісних якостей керівника навчального закладу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 123-127. ISSN 1609-8595

Руденко, Валентина Петрівна (2014) Комунікативна складова формування репутації навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 33-36.

С

Сафронова, Ольга Миколаївна (2014) Державне управління в економічній сфері [Teaching Resource]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2014) STUDY PROGRAMME of academic disciplines Introduction to Specialty [Teaching Resource]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2014) STUDY PROGRAMME of academic disciplines Introduction to Specialty [Teaching Resource]

Ц

Цибенко, Лариса Борисівна (2014) Документообіг та ділова комунікація в управлінні навчальники закладами [Teaching Resource]

Ч

Черниш, Анатолій Петрович (2014) Менеджмент організації [Teaching Resource]

Черниш, Анатолій Петрович (2014) Освіта — шляхи розвитку Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 151-162.

Черниш, Анатолій Петрович (2014) Освітній менеджмент [Teaching Resource]

Черниш, Анатолій Петрович (2014) Створення умов успішної реалізації завдань — основа діяльності керівника навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 12-15.

Ш

Шуть, Валентина Яківна (2014) Документообіг і ділова комунікація [Teaching Resource]

Шуть, Валентина Яківна (2014) Ділове спілкування керівників навчального закладу: особливості мовленнєвого етикету Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 28-32.

Шуть, Валентина Яківна (2014) Ділова українська мова в державному управлінні [Teaching Resource]

Шуть, Валентина Яківна (2014) Мовна підготовка працівників фіскальної служби в системі дистанційного навчання Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. pp. 305-306.

This list was generated on Thu Jun 20 02:04:35 2024 EEST.