Items where Division is "Кафедра управління" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Д | К | Л | О | П | Р
Number of items: 17.

А

Акіліна, Олена Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна (2016) Overcoming social exclusion as one of the areas of ensuring the economic security of the person Колективна (двоосібна). Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal.

Д

Давидова, Наталія Олександрівна (2016) Правовий статус учасників відносин у сфері освіти в США і перспективи його імплементації в освітню систему України (цивільно-правовий аспект) : Монографія Одноосібна. Ліра-К, Київ.

К

Канафоцоцька, Галина Павлівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Організаційна теорія та культура" [Teaching Resource]

Л

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) LEADERSHIP THROUGH THE PRISM OF EVOLUTION OF APPROACHES TO UNDERSTANDING THE PHENOMENON IN EDUCATION Sciencerise: pedagogical education, 8 (4). pp. 29-34.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) The concept of institutions of secondary educations development on the basis of leadership Педагогічний процес: теорія та практика (2). pp. 26-31. ISSN 2078-1687

Логачова, Світлана Станіславівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Тайм-менеджмент" [Teaching Resource]

О

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Державна політика сталого розвитку України: можливості та перспективи In: Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах, 29-30 квітня 2016, Дніпропетровськ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Забезпечення конкуренції комерційних банків в умовах глобалізації In: Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності, 25 березня 2016, Ірпінь.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Міжнародні виклики до реформування сучасної вищої освіти в Україні In: Проектна діяльність як інструмент дослідження, навчання та інновацій, 17-18 березня 2016, Ніжин.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Policy of sustainable development corporations in globalization Проблеми і перспективи економіки та управління. ISSN 2411-5215

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Інноваційній підхід у екологічно-сталому розвитку України In: «Соціально-економічні, політико-правові та соціокультурні процеси в Україні та світі», 2-3 червня, КУБГ.

Орлова, Наталія Сергіївна and Максимова, Таїса (2016) Механізм організації системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку в Україні Інвестиції: практика та досвід (1). pp. 64-68.

Орлова, Наталія Сергіївна and Матвієнко, Володимир Васильович (2016) Напрямки підвищення інвестиційної привабливості національних залізниць України Інвестиції: практика та досвід (15). pp. 52-56. ISSN 2306-6814

П

Панченко, Алла Гнатівна and Редько, Сергій Іванович and Іваницька, Ольга (2016) PREPARING OF FUTURE MANAGERES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS TO DISTANCE LEARNING: PSYCHOLOGICAL AND ADMINISTRATIVE ASPECT Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1, 2). pp. 90-95. ISSN 1609-8595

Р

Редько, Сергій Іванович (2016) Психологія, етика і культура менеджменту [Teaching Resource]

Редько, Сергій Іванович (2016) До проблеми вимірювання лідерського потенціалу керівника навчального закладу Вища освіта України Теоретичний та науково-методичний часопис (4). pp. 71-74. ISSN 2078-1016

This list was generated on Thu Jun 20 02:04:35 2024 EEST.