Items where Division is "Кафедра іноземних мов" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | M | Б | Г | З | К | Л | О | П | Т
Number of items: 38.

B

Bondar, O. Y. (2016) Comparative study of tags in female linguistic behaviour (English, Russian, Ukrainian) Global changes in Ukraine: Global Changes in English Language Teaching in Ukraine : Book of Convention Papers.. pp. 20-21.

Bondar, O. Y. (2016) Hedges in female speech behaviour (in English, Russian and Ukrainian languages) Proceedings of the V International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”, ІІ. pp. 137-140. ISSN 978-0-875-82657-5

M

Morze, Nataliia and Pavlova, Hanna and Makhachashvili, Rusudan and Smyrnova-Trybulska, Eugenia and Морзе, Наталія Вікторівна and Павлова, Ганна Вікторівна and Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2016) Teacher-student collaboration: challenges and opportunities Колективна (двоосібна). Studio-Noa (Poland), Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn.

Б

Бондар, Олександра Юріївна (2016) Hedges in teaching academic writing of students of nonlinguistic specialities Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару. pp. 86-93.

Бондар, Олександра Юріївна (2016) Робоча програма «Іноземна мова у професійній діяльності» [Teaching Resource]

Бондар, Олександра Юріївна (2016) Робоча програма «Іноземна мова за професійним спрямуванням» [Teaching Resource]

Бондар, Олександра Юріївна (2016) Наукова англійська мова. Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Бондар, Олександра Юріївна (2016) Робоча програма «Основи наукової комунікації» [Teaching Resource]

Бондар, Олександра Юріївна (2016) Gender aspect of the use of forms of address in English, Russian and Ukrainian Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 31-33.

Г

Гродський, Ігор Ярославович (2016) Робоча програма дисципліни «Іноземна мова (англійська мова)» [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2016) Linguistic means of expression of adresses in the Middle English romances of the 12th – 15th centuries Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство (5). pp. 1-190. ISSN 2312-6353

Громова, Наталія Михайлівна (2016) Linguistic and stylistic peculiarities of english newspaper texts as influence devices on readers Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови (23). pp. 26-31. ISSN 2078-340Х

Громова, Наталія Михайлівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "іноземна мова (поглиблене вивчення)" 4 курс [Teaching Resource]

Громова, Наталія Михайлівна (2016) Conditions of students' critical thinking development Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 45-50.

З

Заверуха, Юлія Григорівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова та практика перекладу" для студентів за спеціальностями 081 "Право" та 8.03040101 "Правознавство", освітньої програми "Право" та "Правознавство" [Teaching Resource]

Заверуха, Юлія Григорівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська) для студентів за спеціальністю 055 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", освітньої програми "країнознавство" [Teaching Resource]

Заверуха, Юлія Григорівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська мова)" для студентів за спеціальністю 081 "Право", освітньої програми "Право" [Teaching Resource]

К

Кисельова, Ірина Іллівна and Михайлик, Ольга Петрівна (2016) [Teaching Resource]

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) A syllabus of a course "Theory and Practice of Translation" for the 4 year students [Teaching Resource]

Ковалинська, Інна Володимирівна and Тернопільська, Валентина Іванівна (2016) A Survey of multicultural education in Ukraine: state approach Science and practice: collection of scientific papers. ISSN 978-0-9942661-3-2

Кушевська, Наталя Миколаївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Перша іноземна мова (англійська)II курс Напрям підготовки 6.030204 Міжнародна інформація [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Теорія та практика перекладу Спеціальність: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Освітня програма: Суспільні комунікації\регіональні студії [Teaching Resource]

Л

Лисенко, Ганна Василівна and Бондар, Олександра Юріївна (2016) Іноземна мова (англійська мова). Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

О

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) The formation of the English language socio-cultural competence by the future media communication specialists in the context of their professional training Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 23-30.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова у професійному спілкуванні" (1 курс) Спеціальність: 061 "Журналістика" Освітня програма: Журналістика Освітній рівень: Перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова у професійному спілкуванні" (2 курс) Напрям підготовки 6.030301 "Журналістика" [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні екзамени з англійської мови" (2 курс) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" (2 курс. Напрям підготовки 6.030302 "Реклама та зв'язки з громадськістю" [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович and Гродський, Ігор Ярославович and Заяць, Людмила Іванівна (2016) Робоча програма «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» 0403 Системні науки і кібернетика» 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» 0306 «Менеджмент та адміністрування» 0402 «Фізико-математичні науки» 0303 «Журналістика та інформація» 0402 «Право» 0305 «Економіка та підприємництво» 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020302 «Історія» 6.040302 «Інформатика» 6.010201 «Фізичне виховання» 6.030601 «Менеджмент» 6.040201 «Математика» 6.030508 «Фінанси та кредит» 6.020103 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 6.020301 «Філософія» 6.030401 «Правознавство» 6.030301 «Журналістика» [Teaching Resource]

П

Павлова, Ганна Вікторівна (2016) Open Educational Resources Development: Threats and Opportunities Open Education e-Environment of Modern University: електронне видання (2). pp. 60-66. ISSN 2414-0325

Павлова, Ганна Вікторівна (2016) Робоча пограма навчальної дисципліни Теорія та практика перекладу ІV курс напрям підготовки 6.030204 "Міжнародна інформація" та 6.030205 "Країнознавство" [Teaching Resource]

Павлова, Ганна Вікторівна (2016) Робоча пограма навчальної дисципліни Теорія та практика перекладу ІІІ курс напрям підготовки 6.030204 "Міжнародна інформація" та 6.030205 "Країнознавство" [Teaching Resource]

Павлюк, Роман Олександрович (2016) Historical background of development of research-based training in national system of higher education Молодий вчений, 10 (37). pp. 277-281. ISSN 2304-5809

Павлюк, Роман Олександрович (2016) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Павлюк, Роман Олександрович (2016) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Павлюк, Роман Олександрович (2016) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Павлюк, Роман Олександрович (2016) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Т

Тугай, Олександра Миколаївна (2016) Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали 5-го науково-методологічного семінару. pp. 102-108.

This list was generated on Fri Jul 19 02:05:29 2024 EEST.