Items where Division is "Кафедра фізичної терапії та ерготерапії" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | I | K | N | І | А | Б | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Я
Number of items: 72.

C

Cегеда, Тетяна Прокопівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2020) Біохімія рухової активності [Teaching Resource]

I

Ivashchenko, Sergii (2020) Historical Process of Development the Mass Physical Culture Theory in Ukraine Physical Education and Sport Through the Centuries (7(2)). pp. 178-188. ISSN 2466-5118

K

Khoroshukha, М and Bosenko, А and Tymchyk, O and Nevedomsjka, J and Omeri, I (2020) Research of peculiarities of development of time perception function in 13-15 year-old athletes with different blood groups Georgian medical news, 10 (307). pp. 142-149. ISSN 1512-0112

N

Nevedomsjka, Jevgenija (2020) Online education of Ukrainian students in a pandemic crisis Колективна (три і більше авторів). Education during a pandemic crisis: problems and prospects. Monograph.Publishing House WSZiA,, Opole Poland.

Nevedomsjka, Jevgenija (2020) Organization of health space in an educational institution Колективна (три і більше авторів). Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Monograph. Publishing House WSZiA,, Opole Poland.

Nevedomsjka, Jevgenija (2020) Dependence of student anxiety from temperament and its optimization during the educational process. Education for achieving sustainable development Monograph-35. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology Колективна (три і більше авторів). Education for achieving sustainable development: Monograph. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katowicach Poland.

І

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) The working program of the discipline: physical therapy in oncology [Teaching Resource]

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Working program of the discipline: traumatology and orthopedics (for professional purposes) [Teaching Resource]

Іващенко, Сергій Миколайович and Козак, Н.Д. (2020) Correction of the health status of young people in order to replenish the human reserve of the Armed Forces of Ukraine Сучасні аспекти військової медицини. pp. 38-44. ISSN 2310-4019

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Working program of the discipline: physical therapy for injuries, polytraumas and diseases of the musculoskeletal system [Teaching Resource]

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Вплив зорових навантажень на показники клінічної рефракції студентів Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві – 2020: збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / гол. ред.. О.І. Булгаков. pp. 99-102.

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) The working program of the discipline: rehabilitation treatment for disorders of the musculoskeletal system [Teaching Resource]

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Динаміка змін показників самопочуття студентів в ході навчального процесу WayScience. pp. 241-243.

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Роль превентивної реабілітації студентів у профілактиці розвитку патологічних станів Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання. pp. 103-105.

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Working program of the discipline: VDS.1.02 Methods of teaching physiotherapy disciplines in higher education [Teaching Resource]

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Фізична реабілітація студентів з порушеннями здоров'я в ході навчального процесу In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві».

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Превентивна реабілітація студентів в умовах закладів вищої освіти In: ХХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії».

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Іnnovations in Physical Education in High Schools of Ukraine Physical Education in Universities.

Іващенко, Сергій Миколайович and Хорошуха, Михайло Федорович and Омері, Ірина Дмитрівна and Буряк, Ольга Юріївна (2020) Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів Наука і освіта (2). pp. 50-56. ISSN 2311-8466

А

Антала, Браніслав and Іващенко, Сергій Миколайович and Лопатенко, Георгій Олегович (2020) International federation of physical education and its impact to monitoring of quality physical education in the world Спортивна наука та здоров'я людини (4). pp. 4-9. ISSN 2664-2069

Б

Буряк, Ольга Юріївна (2020) Основи фізичної терапії [Teaching Resource]

Буряк, Ольга Юріївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Я-студент" [Teaching Resource]

Буряк, Ольга Юріївна (2020) Основи фізичної терапії Робоча Програма [Teaching Resource]

К

Керестей, Вадим Володимирович and Савченко, Валентин Михайлович (2020) Клінічний реабілітаційний менеджмент при різних нозологіях [Teaching Resource]

Л

Лисенко, Олена Миколаївна (2020) Physiology of motor activity [Teaching Resource]

М

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2020) Основи медичних знань. Перша медична допомога Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2020) Основи медичних знань. Перша медична допомога [Teaching Resource]

Н

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Анатомія і фізіологія людини [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Фізіологія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Нормальна анатомія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Анатомія людини і спортивна морфологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем" для студентів галузі знань: 01 Освіта спеціальності: 016 Спеціальна освіта освітнього рівня: перший бакалаврський освітньої програми: 016.00.01 Логопедія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Університетські студії: Вступ до спеціальності Для студентів Спеціальності: 227 - Фізична терапія, ерготерапія Освітнього рівня: перший бакалаврський Освітньої програми: 227 Фізична реабілітація, ерготерапія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Нормальна анатомія людини для студентів Галузі знань: 22 Охорона здоров’я Спеціальності: 227 - Фізична терапія, ерготерапія Освітнього рівня: перший бакалаврський Освітньої програми: Фізична терапія, ерготерапія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Гігієна у фізичній реабілітації Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Formation of information culture of Ukrainian students Vzdelávanie a spoločnos. V. Medzinárodný nekonferenčný zborník. pp. 222-225.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Залежність тривожності студента від темпераменту та її оптимізація під час навчального процесу Колективна (три і більше авторів). Education for achieving sustainable development: Monograph. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katowicach Poland.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Буко, Анастасія Янівна (2020) Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами Збірник тез ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини» 19-20 червня 2020 року, м. Харків.. pp. 4-7.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Буко, Анастасія Янівна (2020) Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології (3). pp. 4-7. ISSN 2522-1914

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія" [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія" [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2020) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] [Teaching Resource]

О

Омері, Ірина Дмитрівна (2020) Organization and management in elementary school: labor protection in the industry [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна (2020) Applied technologies: Life safety in physical education and sports [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна (2020) Activities of rehabilitation institutions [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна (2020) Organization of rehabilitation institutions activity [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Anatomy and physiology [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Organization of rehabilitation institutions activity [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Anatomy and physiology [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Яценко, Світлана Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії" [Teaching Resource]

П

Погребняк, Юлія Миколаївна and Савченко, Валентин Михайлович (2020) Відновне лікування при захворюваннях внутрішніх органів та хірургічних захворюваннях [Teaching Resource]

Пітенко, Сергій Леонідович (2020) Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) [Teaching Resource]

Пітенко, Сергій Леонідович (2020) Біомеханіка та клінічна кінезіологія [Teaching Resource]

Р

Рідковець, Тамара Григорівна and Харченко, Галина Дмитрівна (2020) Нетрадиційні засоби реабілітації [Teaching Resource]

С

Савченко, Валентин Михайлович (2020) Внутрішні та хірургічні хвороби за професійним спрямуванням [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович (2020) Основи фармакології [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович (2020) Програма фізичної терапії для покращення функції стопи «Рухливі стопи» [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович (2020) Методологія наукових досліджень з методами обстеження у фізичній терапії [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович (2020) Курортологія [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович (2020) Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович and Буряк, Ольга Юрівна (2020) Організація мультидисциплінарної командної роботи на основі Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович and Харченко, Галина Дмитрівна (2020) Преформовані фізичні чинники [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович and Харченко, Галина Дмитрівна and Буряк, Ольга Юрівна (2020) Програма практики Виробнича клінічна [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2020) Біохімія рухової активності. Робоча програма навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Т

Тимчик, Олеся Володимирівна (2020) Основи педіатрії та акушерства [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2020) Основи медичних знань та охорони здоров'я [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2020) Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту: Основи медичних знань та перша медична допомога [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2020) Патологічна анатомія та фізіологія [Teaching Resource]

Х

Хорошуха, Михайло Федорович and Хохлов, Анатолій (2020) Gender peculiarities of changes in memory functions in young athletes depending on a directionality of their training process Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 15 (123). pp. 450-454. ISSN 2311-2220

Хорошуха, Михайло Федорович and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Босенко, А. and Присяжнюк, С. (2020) Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups Georgi an Medi cal News No 12 (309) 2020 (12). pp. 108-114. ISSN 1512-0112

Я

Яценко, Світлана Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни: Медико-біологічні основи фізичної культури та спорту: Біохімія спорту та рухової активності [Teaching Resource]

Яценко, Світлана Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни: Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту: Біохімія спорту [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Dec 6 02:05:21 2022 EET.