Items where Division is "Кафедра спорту та фітнесу" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | Б | В | Д | З | К | Л | Т | Ч | Ш
Number of items: 46.

Є

Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Лікарське, психологічне та педагогічне спостереження у процесі занять з фізичної підготовки або спортивних змагань Вісник Чернігівського національного педагогічного університету « Серія: Педагогічні науки». pp. 22-25.

Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Уважність як основна психолого-педагогічна складова досягенення успіху на заняттях із фізичної підготовки спортивна наука. pp. 6-11.

Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Психолого-педагогічні особливості прояви уваги на занятях із фізичної підготовки Здоров’я людини в сучасному культурно- освітньому просторі: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конфереції. pp. 7-11.

Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Лікарське та психолого-педагогічне спостереження в процесі спортивних змагань чи занять з фізичної підготовки Здоров’я людини в сучасному культурно- освітньому просторі: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конфереції. pp. 113-114.

Єретик, Анатолій Анатолійович and Портна, Ірина Леонідівна (2018) "Joint method" of gymnasts strength development Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 24-28. ISSN 2304-5809

Єретик, Анатолій Анатолійович and Портна, Ірина Леонідівна and Зубко, Валентина Володимирівна and Морозова, Світлана Миколаївна (2018) Physical development evaluation of student youth of Ukraine Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 78-81.

Єретик, Анатолій Анатолійович and Сухарь, І.А. (2018) Attitude of student youth to physical education and sport Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 82-85.

І

Іваненко, Галина Олександрівна (2018) Теорія та методика викладання обраного виду спорту [Teaching Resource]

Іваненко, Галина Олександрівна (2018) Олимпийское образование в работе образовательных учереждений сферы "Физическая культура и спорт" Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді (4). pp. 44-49.

Б

Бистра, Ірина Ігорівна and Літвінова-Слюсар, К.Ю. (2018) Development of coordination in children of primary school age at the initial stage of training in sections on sport aerobics Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 5-9. ISSN 2304-5809

Білецька, Вікторія Вікторівна and Поляничко, Олена Миколаївна and Комоцька, Оксана Сергіївна (2018) Higher education development trends in European Union countries Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 10-14. ISSN 2304-5809

Білецька, Вікторія Вікторівна and Семененко, В'ячеслав Петрович and Трачук, Сергій Васильович and Бербенець, О.С. (2018) Assessment of the manifestation of the value-semantic component of the students’ health-saving competence Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (152). pp. 32-35. ISSN 2518-7465

Білецька, Вікторія Вікторівна and Семененко, Вячеслав Петрович and Бербенець, Олеся Сергіївна and Трачук, Сергій Васильович (2018) Assessment of the manifestation of the value-semantic component of the students’ health-saving competence Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт, 2 (152(2)). pp. 32-35. ISSN 2518-7465

В

Виноградов, Валерій Євгенович and Білецька, Вікторія Вікторівна and Ясько, Лілія Володимирівна (2018) Recovery means after training and performance in race walking Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 15-19. ISSN 2304-5809

Виноградов, Валерій Євгенович and Швець, Сергій Володимирович and Білецька, Вікторія Вікторівна and Поляничко, Олена Миколаївна (2018) Football team players psychological compatibility adjusted on play roles Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 56-58.

Д

Данило, Любов Ігорівна (2018) Analysis of scientific discourse of the problem of «recreational activity» Гуманізація навчально-виховного процесу (4(90)). pp. 36-56. ISSN 2077-1827

Данило, Любов Ігорівна (2018) The Phenomenon of "Innovation" and "Innovative Activity in Education" as a Scientific Problem Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (1). pp. 59-66. ISSN 2227-2844

Данило, Любов Ігорівна (2018) The essence of modern fitness and fitness technologies «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» (3). pp. 345-350. ISSN 2522-1477

Дерека, Тетяна Григорівна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2018) Principal-summer sphere of sportsman's personality: peculiarities of formation Спортивний вісник Придніпров'я (1). pp. 18-21. ISSN 2071-1476

З

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Бикова, Анна (2018) Modern paradigm of forming health-preserving life behavior as a component of students’ humanitarian education Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 29-32. ISSN 2304-5809

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Бикова, Г.В. and Портна, Ірина Леонідівна (2018) Current Issues of Forming Health-Preserving Life Behavior as a Component of Students’ Humanitarian Education Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (4). pp. 73-76. ISSN 2311-2220

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Цикоза, Євгенія Валеріївна and Бірючинська, Світлана Віталіївна (2018) Non-medical prevention of cardiovascular diseases of Borys Grinchenko Kyiv university students based on implementing health-preserving behaviour Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 85-88.

Зубко, Валентина Володимирівна and Морозова, Світлана Миколаївна (2018) European lifetime learning concept Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 33-36. ISSN 2304-5809

К

Клименко, Ганна Валеріївна (2018) Changes in the status of cardiovascular system and employment students welcome to healthy fitness, taking into consideration of the features of the women's organism Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 16 лютого 2018 року Вип. 40 (40). pp. 192-196.

Клименко, Ганна Валеріївна and Євдокимова, Лілія Григорівна and Тупиця, Юрій Іванович (2018) Assessment of the functional state of the residential system for students of the first course Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 93-95.

Клименко, Ганна Валеріївна and Імас, Є.В. and Пастухова, В.А. and Філіпов, М.М. (2018) Organization and efficiency of dance-health exercises with students in sports training division Вісник Черкаського університету (2). pp. 40-48. ISSN 2076-586Х

Клименко, Ганна Валеріївна and Виноградов, Валерій Євгенович (2018) Application of the individual-group method of organization to student physical health and psychophysiological assessment of the organization Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 37-40. ISSN 2304-5809

Клименко, Ганна Валеріївна and Филипов, М.М. and Ильин, В.Н. and Портниченко, В.И. (2018) Изменения газотранспортных функций организма легкоатлетов-средневиков в горных условия Journal of track and field athletics (2). pp. 77-81.

Клименко, Ганна Валеріївна and Філіппов, М.М. (2018) Educational aspect of physical education in a higher educational institution Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (4). pp. 92-97. ISSN 2311-2220

Кожанова, Ольга Сергіївна and Данило, Любов Ігорівна and Літвінова-Слюсар, К.Ю. and Корх-Черба, О.В. (2018) Researching of absolute power level among students of different specialties Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 96-99.

Кожанова, Ольга Сергіївна and Косік, Микола Сергійович and Косік, Наталія Леонідівна (2018) Evaluation of absolute power indicators by the dynamometry method of students of the first course of different specialties Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 41-44. ISSN 2304-5809

Кожанова, Ольга Сергіївна and Соляник, Тетяна Владиславівна and Цикоза, Євгенія Валеріївна (2018) Preparation features of specialists by physical education and sports in Switzerland Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 45-49. ISSN 2304-5809

Кожанова, Ольга Сергіївна and Швець, Сергій Володимирович and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Гаврилова, Наталія Григорівна (2018) Features of technical and tactical preparation of high school pupils by football Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ,, 15 (2(96)). pp. 41-45. ISSN 2311-2220

Корж, Євген Миколайович (2018) Робоча навчальна програма секції «Волейбол» [Teaching Resource]

Корж, Євген Миколайович (2018) Робоча навчальна програма секції «Волейбол» [Teaching Resource]

Л

Лахтадир, Олена Володимирівна (2018) Психологія здоров`я та основи здорового способу життя [Teaching Resource]

Лахтадир, Олена Володимирівна and Гаврилова, Наталія Григорівна and Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Analysis of the level of formation of communicative competence in future specialists on physical culture and sports Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 50-54. ISSN 2304-5809

Лахтадир, Олена Володимирівна and Гаврилова, Наталія Григорівна and Соляник, Тетяна Владиславівна (2018) Conditions and functions of communicative activity of future specialist in physical culture and sports Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 106-109.

Лахтадир, Олена Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Г.В. (2018) Communicative Psychological and Pedagogical Competence of Future Graduates in Physical Culture and Sports Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (11(105). pp. 75-77. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Іванько, Валентина Володимирівна and Морозова, Світлана Миколаївна (2018) Self-personality of sportsman as a factor of improving sport activity Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). pp. 61-64. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Портна, Ірина Леонідівна and Гаврилова, Наталія Григорівна (2018) Conductive mechanisms of psychological protection in sportsmen of different state Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). pp. 65-68. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2018) Investigation of the personal caused by students carried by the football Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4). pp. 89-92. ISSN 2304-5809

Т

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Патологічна анатомія та фізіологія» (за професійним спрямуванням) [Teaching Resource]

Туманова, Валентина Миколаївна and Бистра, Ірина Ігорівна and Корж, Євген Миколайович (2018) Assessment of adaptational potential of cardiovascular system of first year university students Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 164-167.

Ч

Чекмарьова, Валентина Василівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Г.В. (2018) Немедикаментозна превенція кардіоваскулярної патології студентів - першокурсників університету Український кардіологічний журнал. p. 174. ISSN 1608-635Х

Ш

Швець, Сергій Володимирович and Бірючинська, Світлана Віталіївна and Омельченко, Тетяна Григорівна (2018) Physical education and sport in the system of higher education in England Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 97-101. ISSN 2304-5809

This list was generated on Tue Jan 31 02:05:32 2023 EET.