Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | О | Р | С | Ш
Number of items: 77.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2020) Розвиток креативності студентів на заняттях з культури усного і писемного мовлення Українська мова і література в школі (3). pp. 55-57.

Александрова, Валентина Федорівна (2020) Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Александрова, Валентина Федорівна (2020) Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Александрова, Валентина Федорівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська)" [Teaching Resource]

Астаф'єва, Марія Миколаївна (2020) Wonderful world of Hutsul dialects of the Richka and Yavorov До глибин сутности мови : Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Лесюка. pp. 21-27. ISSN 978-966-428-725-5

Б

Бровко, Олена Олександрівна and Караман, Станіслав Олександрович (2020) Програма практики_Переддипломна (безвідривна) [Teaching Resource]

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Сучасна лінгвістика : основи мовознавства (робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Чому в сучасній українській мові існують паралельні відмінкові форми іменників? Українська мова і література в школі (3(150)).

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Сучасні аспекти лінгвістики: Історико-лінгвістичні реконструкції в українському мовознавстві (робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Історія української мови : історія української літературної мови (робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Історія української мови: історична граматика української мови(робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Вінтонів, Михайло Олексійович and Баюрова, Марина Геннадіївна (2020) Temporal determinants in modern ukrainian language: structure, functions Міжнародний філологічний часопис (4). pp. 19-26. ISSN 2706-9745 2706-9737

Вінтонів, Михайло Олексійович (2020) Dynamics of methods and approaches for a sentence syntax analysis Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (33). pp. 145-150. ISSN 2308-4855

Вінтонів, Михайло Олексійович and Бортун, Каріна Олександрівна (2020) Structural-semantic types and functions of imperative statements in journalistic and officially-business styles Колективна (двоосібна). Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному й офіційно-діловому стилях. «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., м. Біла Церква, Ярослава Мудрого 17, оф. 218.

Вінтонів, Михайло Олексійович and Грачова, Аліна Сергіївна and Новікова, Ольга Олександрівна and Тютюма, Тетяна Сергіївна (2020) Adverbial Time Indicators of Correlation of the Event with the Actual Moment: Structure, Semantics, Functions Postmodern Openings (11). pp. 327-343. ISSN 2068-0236

Вінтонів, Тетяна Миколаївна and Романюк, Людмила Вічеславівна (2020) The connotative purposes of imperative expressions in modern linguistics Закарпатські філологічні студії, 1 (13). pp. 22-28. ISSN 2663-4880

Г

Горохова, Тетяна Олександрівна (2020) Оptimization of methods for forming Ukrainian cultural linguistic personality of future teachers in distance learning «Молодий вчений» (4). pp. 596-572. ISSN 2313-2167

Горошкіна, Олена Миколаївна and Греб, Марія Михайлівна and Горошкін, Ігор Олександрович and Караман, Станіслав Олександрович (2020) Functions of QR-Codes in the Structure of Ukrainian Language Textbooks Інформаційні технології і засоби навчання, Том 78 (4). pp. 32-46. ISSN 2076-8184

Грипас, Оксана Юріївна (2020) Typology of associative links in comparative structures Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (45). pp. 11-14. ISSN 2409-1154

Грипас, Оксана Юріївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасна українська літературна мова. Граматика. Морфологія" для студентів спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.01.01 Українська мова і література [Teaching Resource]

Грипас, Оксана Юріївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова у професійному спілкуванні: Культура мовлення" для студентів спеціальності 061 Журналістика, освітньої програми 061.00.05 Міжнародна журналістика [Teaching Resource]

Д

Доценко, Олена Леонідівна (2020) Лінгвістична експертологія: Юридично-лінгвістичні експертизи (робоча програма дисципліни) [Teaching Resource]

Доценко, Олена Леонідівна (2020) Сучасні аспекти лінгвістики: Соціолінгвістика (робоча програма дисципліни) [Teaching Resource]

Дроботенко, Валентина Юріївна (2020) Сучасна українська літературна мова: лексикологія, лексикографія. фразеологія [Teaching Resource]

Дружененко, Раїса Сергіївна (2020) Ukrainian studies. Culture of oral and written speech [Teaching Resource]

Дружененко, Раїса Сергіївна (2020) Методика викладання філологічних дисциплін. Методика викладання української мови [Teaching Resource]

Дружененко, Раїса Сергіївна (2020) Українські студії. Культура усного і писемного мовлення [Teaching Resource]

Дружененко, Раїса Сергіївна (2020) Українські студії. Культура усного і писемного мовлення [Teaching Resource]

Друженко, Раїса Сергіївна (2020) Ukrainian Studies: Content module "Culture of oral and written speech" [Teaching Resource]

З

Зарудня, Ольга Миколаївна (2020) Ukrainian Studies: Culture of Oral and Written Speech (Ukrainian) [Teaching Resource]

Зарудня, Ольга Миколаївна (2020) Робоча навчальна програма з дисципліни "Українські студії: Культура усного і писемного мовлення" для студентів спеціальностей: Комп'ютерні науки. Безпека інформаційних і комунікаційних систем [Teaching Resource]

Зарудня, Ольга Миколаївна (2020) The formation of professionally oriented speech for students of specialty "International relations, public communications and regional studies" within course "Ukrainian language (for professional purposes)" Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. pp. 138-141.

Зарудня, Ольга Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українські студії: Культура усного і писемного мовлення" для студентів спеціальності 051 Економіка [Teaching Resource]

Зарудня, Ольга Миколаївна (2020) Культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2020) Ukrainian language in ZMK: Practical stylistics [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2020) Ukrainian Studies: The Culture of Oral and Written Speech (Ukrainian) [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2020) Ukrainian language in ZMK: Practical stylistics [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2020) Word-forming types of feminitives of modern prose and literary norm «Colloquium-journal»#19(71),2020, 3 (19(71)). pp. 17-22. ISSN 2520-6990

Заєць, Валентина Григорівна (2020) Ukrainian language in professional communication: Ukrainian language in media and practical stylistics [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2020) Програма практики Виробничої (педагогічної в 7-9 класах) [Teaching Resource]

К

Караман, Ольга Володимирівна and Овсієнко, Людмила Миколаївна and Зарудня, Ольга Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" [Teaching Resource]

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2020) Working program of the discipline Ukrainian studies. Culture of oral and written speech (Ukrainian) [Teaching Resource]

Лахно, Наталія Валентинівна (2020) Working program of the discipline Ukrainian language [Teaching Resource]

Лахно, Наталія Валентинівна (2020) Сurriculum working program Ukrainian studies Culture of oral and written speech (ukrainian) for students specialty 053 Psychology educational level first (bachelor's) educational program 053.00.03 Psychology of business and management educational program 053.00.04 Counseling psychology [Teaching Resource]

Лахно, Наталія Валентинівна (2020) The actant distribution semantics of modal quasi-passive verbs Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, 3 (31). pp. 21-26. ISSN 2663-6069

Лахно, Наталія Валентинівна and Радченко, Антоніна Федорівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова" [Teaching Resource]

О

Овсієнко Людмила Миколаївна (2020) The Ukrainian language communicative competence formation of foreign students based on the student-centered approach (in the process of teaching Ukrainian as a foreign language) 105181.

Овсієнко Людмила Миколаївна (2020) Quality education and science as a basic component of ensuring the state sustainable development 105180.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) Working program of the discipline Ukrainian language in professional communication: Culture of speech [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) Work program of the discipline Culture of Thinking and Communication: Culture of Oral and Written Speech (Ukrainian language) [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) Work program of the discipline Ukrainian Studies: Culture of Oral and Written Speech (Ukrainian) [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) Working program of the discipline Ukrainian language in professional communication: Ukrainian language in media and practical stylistics [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) The Ukrainian language communicative competence formation of foreign students based on the student-centered approach (in the process of teaching Ukrainian as a foreign language) Професійна освіта: методологія, теорія та технології, - (11). pp. 159-174. ISSN 2415-3729

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) Technology of teaching ukrainian as a foreign language in Ukrainian higher education institutions Вісник Національного авіаційного університету.Серія Педагогіка. Психологія (1(16)). pp. 109-116. ISSN 2411-264Х

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) Practice-oriented exercises and tasks system for studying ukrainian as a foreign language in higher education institutions Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (28). pp. 135-140. ISSN 2308-4855, 2308-4863 (online)

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) Text as the basis for culturological approach in teaching ukrainian as a foreign language at modern institutions of higher education Science and society. pp. 81-85. ISSN 978-2-5494-0322-4

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) The influence of general European trends on a multilingual studying in Germany Research and Innovation. pp. 191-195. ISSN 978-0-9988574-3-5

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2020) Quality education and science as a basic component of ensuring the state sustainable development Колективна (три і більше авторів). Education for achieving sustainable development: monograph. Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice, Poland.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Ганна Валеріївна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Остапченко, Олена Вадимівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська)" для студентів спеціальності: 022 Дизайн освітнього рівня: перший бакалаврський освітньої програми: 022.00.02 Графічний дизайн 2020-2021 н. р. [Teaching Resource]

Р

Радченко, Антоніна Федорівна (2020) Основи наукового вивчення наголосу української мови Două decenii de la înființarea specializării Limba și literatura ucraineană la Facultatea de Litere – Universitatea Babeș–Bolyai din Cluj-Napoca. pp. 138-149. ISSN 978-606-745-085-9

Радченко, Антоніна Федорівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з української мови. Орфоепічний і комунікативний тренінг для студентів" [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2020) Ukrainian language in ZMK: Ukrainian language in media [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2020) Ukrainian language in MCT: Ukrainian language in media [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2020) Modern linguistics: Fundamentals of linguistics [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2020) History of the Ukrainian language: Ukrainian dialectology [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2020) Educational dialectological practice [Teaching Resource]

С

Саєвич, Ірина Георгіївна (2020) Загальне мовознавство [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2020) Психолінгвістика [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2020) Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2020) Лінгвістична експертологія: Психолінгвістика [Teaching Resource]

Стишов, Олександр Анатолійович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і методи філологічних досліджень: методологія і методи лінгвістичних досліджень" [Teaching Resource]

Стишов, Олександр Анатолійович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін: Науковий стиль української мови і фахове термінознавство" [Teaching Resource]

Стишов, Олександр Анатолійович (2020) Peculiarities of Suffixal Word Formation of the Neologisms Denoting Identification of Persons in Modern Ukrainian Language Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 3 (53). pp. 127-140. ISSN 2312-0665, 2312-7546

Ш

Шкавро, Володимир Володимирович (2020) Методика викладання української мови як іноземної [Teaching Resource]

Шкавро, Володимир Володимирович (2020) Лінгвістика комп’ютерного аналізу і обробки інформації: комп’ютерна лексикографія [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Dec 4 02:05:20 2023 EET.