Items where Division is "НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | К | Ш | Я
Number of items: 21.

І

Івашньова, Світлана Володимирівна (2013) Determination of Professional Competence Level Criteria Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. Випуск 14.. pp. 189-195. ISSN 2309-9127

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Key concepts of the phenomenon In: Розвиток ІКТкомпетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, pp. 5-6.

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) A retrospective analysis of the formation of elements of literary competence language and literature in the first half of the nineteenth century Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів Х педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької. pp. 65-68. ISSN 978-966-8410-33-5

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Model of literary competence of future teachers of Ukrainian language and literature in HEI: theoretical aspect Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць (20(30)). pp. 13-20.

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Development of ICT-competence of the teacher as a complex and continuous process In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителяв системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, pp. 12-13.

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Model of scientific and technical development of literary competence of future teachers of Ukrainian language and literature Проблемы модернизации учебного процесса в школе и вузе.Традиции и инновации в педагогике начальной школы. pp. 148-149. ISSN 978-966-179-005-5

В

Воротникова, Ірина Павлівна (2013) Професійні мережі для професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти (№4(14)). ISSN 2223-4551

Воротникова, Ірина Павлівна (2013) Creation of educational electronic resources Науковий вісник Донбасу. Серія „Педагогічні науки” (№3(23)).

К

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Innovations in educational process in general education schools Проблемы модернизации учебного процесса в школе и вузе.Традиции и инновации в педагогике начальной школы. pp. 213-214. ISSN 978-966-179-005-5

Ковальчук, Василь Іванович (2013) ICT-competence of the teacher in the legal field In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя у системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Promising paths pedagogical skills of craftsmen industrial training in the technical work of vocational education Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р., . pp. 175-177.

Ковальчук, Василь Іванович and Якубов, Сергій Вячеславович (2013) The Concept of the experimental work on the topic: «Introduction of the elements of distance learning students of secondary schools, Kiev» In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, pp. 18-23.

Ш

Шапаренко, Галина Василівна (2013) Introduction to Inclusive Education Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шапаренко, Галина Василівна (2013) Pilot activities in educational institutions of Kyiv. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, 11 (1). pp. 119-123.

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) Psychological characteristics of professional self-concept teachers working in innovation Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Т11.В7). pp. 540-546. ISSN 2072-4772

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) The peculiarity of professional I-concept teachers GEEI depending on the nature of pedagogical activities Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія (41). pp. 312-320.

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) Features of emotional evaluation component of professional identity Teachers Innovation Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. (1(11)). pp. 191-195.

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) To study the problem of personal factors as factors in the development of professional self-concept of teachers Проблеми емпіричних досліджень у психології. pp. 298-303.

Я

Якубов, Сергій Вячеславович (2013) The introduction of elements of distance learning students. Школа.Інформаційно-методичний журнал. (2(86)). pp. 4-6.

Якубов, Сергій Вячеславович (2013) Organization dystantsyonnoho learning in teacher education pedagogical Ynstytute posledyplomnoho the Kiev university named Boris Hrynchenko In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, pp. 14-18.

Якубов, Сергій Вячеславович (2013) Using web conferencing platform smart bridgit for for on-line lessons at secondary school. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. (1(11)). pp. 171-173.

This list was generated on Thu May 30 02:05:49 2024 EEST.