Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ч | Ю
Number of items: 42.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2012) Підвищення кваліфікації вчителів сільської школи в Україні (1958-2000 роки) Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (27).

Іванюк, Ганна Іванівна (2012) Соціально-педагогічні виклики другої половини ХХ століття до підготовки педагогів для роботи в сільській школі Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6).

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Нормативне забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні (друго половина ХХ - початок ХХІ століття) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6(24)).

А

Антипін, Євген Борисович (2012) Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (6).

В

Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Форми підвищення кваліфікації вихователів і завідувачів дошкільних установ на Київщині (50-70-ті роки ХХ століття) Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) РОЗВИТОК ІДЕЙ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІЙ СПАДЩИНІ О. ДОРОШЕНКО (20-ті РОКИ ХХ-го СТОЛІТТЯ) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (43). pp. 185-191.

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Психологічна готовність старших дошкільників до викликів початкової школи Вихователь-методист дошкільного закладу (5). pp. 50-54.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Концептуальні підходи до впровадження оновленого базового компоненту дошкільної освіти в практику роботи ДНЗ Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Особливості викладання фахового курсу "Порівняльна дошкільна педагогіка" як засобу формування професійної компетентності майбутнього педагога Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Гріньова, Ольга Михайлівна and Диба, Наталія Миколаївна (2012) Psychological features of elder preschool aged children creative abilities Вісник психології і педагогіки (9).

К

Калошин, Володимир Федорович (2012) Як перетворити свою роботу на радісну й улюблену (практичні поради з професійної самореалізації) Все для администратора школы (11). pp. 29-39.

Калошин, Володимир Федорович (2012) Формування в учнів ПТНЗ почуття господаря своєї долі (практичні поради для педагогів) Професійно-технічна освіта (4). pp. 6-9.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Наукові дослідження питань морального виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному аспекті Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Куземко, Леся Валентинівна (2012) Формування готовності майбутніх вихователів до індивідуалізованої роботи з дітьми дошкільного віку Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу : Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України».

Куземко, Леся Валентинівна (2012) Індивідуальний підхід у вихованні дітей дошкільного віку: методичний аспект Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць (Х).

Куземко, Леся Валентинівна (2012) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Збірник наукових праць : Педагогіка. Психологія. Філософія.

М

Мартинчук, Олена Валеріївна (2012) Формування толерантності як складової професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 914-919.

Машовець, Марина Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект Щомісячний спеціалізований журнал "Вихователь-методист дошкільного закладу" (7).

Метелюк, Валентина Іванівна (2012) Polycultural development of personality Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України Психологія розвитку дошкільника, ІV (8). pp. 187-198. ISSN 2072-4772

Метелюк, Валентина Іванівна (2012) Self-awareness and self esteem children: problems of succession Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра.

Музика, Олена Оксентівна (2012) Contrasocial motivation in study abilities development of students Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. pp. 164-166.

Н

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. міжнарод. наук. - практ.конф.(28-29 березня). pp. 268-273.

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 268-273.

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць (16).

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць (20). pp. 172-176. ISSN 966-7763-85-4

П

Паламар, Світлана Павлівна (2012) Сонет в історії української та світової літератури. In: Сонет в історії української та світової літератури. Педагогічна думка, Київ, pp. 72-124. ISBN 978-966-644-277-5

Паламар, Світлана Павлівна (2012) Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі: монографія Колективна (три і більше авторів). Педагогічна думка, Київ.

Пихтіна, Ніна Порфиріївна (2012) Педагогіка творчості: навчальний посібник Ніжин.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2012) What the teacher needs to know about the features of adaptation of students with psychosomatic diseases? / Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць – Випуск 9.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2012) Особливості психологічного тренінгу в групі підлітків-діабетиків Науковий журнал "Психологічні перспективи" Спеціальний випуск "Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп" Т.1. Особистість і мала група, 2012, 1. pp. 237-246.

Приходько, Юлія Олексіївна and Юрченко, Віктор Іванович (2012) Psychological Dictionary Directory: train aid Видавництво "Каравела", м. Київ. ISBN 978-966-2229-24-0

Р

Руденко, Людмила Степанівна (2012) Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої педагогічної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 768-774.

Руденко, Людмила Степанівна (2012) Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої педагогічної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.

С

Савченко, Юрій Юрійович (2012) Becoming of psychological gender of child in the conditions of paternal-child's relations // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України Психологія розвитку дошкільника, IV (8). pp. 244-254. ISSN 2072-4772

Сітцева, Марина Вікторівна (2012) Психологічні особливості мультфільмів для дітей Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 23. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць (23). pp. 155-158.

Січкар, Алла Дмитрівна (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.О.ТОЛМАЧЕВСЬКОЇ Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (43). pp. 335-342.

Січкар, Алла Дмитрівна (2012) С. Русова, К. Маєвська про формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку: ідеї діяльнісного підходу Дошкільне виховання (12). pp. 11-12.

Т

Теплюк, Анна Анатоліївна (2012) Теоретичні основи почуттєвої сфери старших дошкільників Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (10).

Ч

Чигир, Олександр Миколайович (2012) Взаимодействие в родительской семье как причина формировани типа экономической занятости молодого человека Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 602-608. ISSN 2072-4772

Чигир, Олександр Миколайович (2012) Family, marriage and spouses: relationship and differences between concepts Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 278-284. ISSN 2072-4772

Ю

Юрченко, Віктор Іванович (2012) Professionalization of student personality as one of the main education task Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. pp. 253-255.

This list was generated on Mon May 20 02:05:14 2024 EEST.