Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ч | Ю
Number of items: 108.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) The ideas of innovative pedagogy in theoretical and practical legacy of Ivan Hurovych Tkachenko Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (№ 8(4)). pp. 68-77.

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Differentiated approach to periodization of social and educational framework for rural schools of Ukraine. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (10). pp. 113-123.

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Socio-pedagogical principles of rural school development in Ukraine (second half of 50's – 90's years of the XX century).

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Методологія психолого-педагогічних досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Методика викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Проектування освітнього процесу у ВНЗ - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2014) Методика викладання дошкільної педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи педагогічних досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Антипін, Євген Борисович (2014) IDEAS OF LABOR EDUCATION OF PRE-SCHOOL AND PRIMARY SCHOOL CHILDREN (END OF XIXth - EARLY XXth CENTURY) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (4). ISSN 2312-5829

Б

Біла, Ірина Миколаївна (2014) Психологія дитячої творчості Фенікс, Київ. ISBN 978-966-01-0550-8

В

Василюк, Алла Володимирівна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Василюк, Алла Володимирівна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Василюк, Алла Володимирівна (2014) On the role of key competencies in modern education Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота” (31). pp. 44-46.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) CONTRIBUTION PRACTICING TEACHERS TO THE DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION KYIV REGION (1958-1972 GG. XX CENTURIES) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (4). ISSN 2312-5829

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) Історія педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) Історія педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) Історія педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) Історія педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Просторово-часові уявлення як основа життєвої компетентності дитини дошкільного віку Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 82-92.

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Особливості реалізації компетентнісного підходу в системах освіти зарубіжних країн Вісник психології і педагогіки.

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Дидактика - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Педагогічна деонтологія - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Актуальні проблеми дошкільної педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Педагогічна деонтологія - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Педагогіка сімейного виховання - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Сучасна сім'я і гувернерство - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) The existential approaches of personal way of living designing’s research Науковий вісник Херсонського державного університету, 1 (1). pp. 20-25. ISSN 2312-3206

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) The personality’s way of living design: philosophical and psychological aspect Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Х (26). pp. 259-270. ISSN 2072-4772

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) The theoretical bases of life way’s of personality research Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 1 (121). pp. 86-90. ISSN КВ№17500-6250 від 16.11.2010 р.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Existential strategies of meaning of life search investigation Мaterials of proceedings of the International Scientific and Practical conference of pedagogues and psychologists "Scientific genesis" the 8-th of August, 2014, Geneva ,(Switzerland), 2. pp. 203-208. ISSN 9785437903223

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) The problem of the life self-determination at youth age Вісник Одеського національного університету. Серія "Психологія", 19 (2). pp. 84-93. ISSN 2304-1609

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Дитяча практична психологія - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Психологія дитячої творчості - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Психологія дитячої творчості - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) The problem of personality way of living at psychological science International scientific-practical conference of teachers and psychologists "Science of future", the 5th of March, 2014, Prague (Czech Republic)., 2. pp. 53-60. ISSN 9785437903193

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Research of the problem of sense-of-life realization at juvenility Научно-методический журнал Казахского национального педагогического университета имени Абая "Педагогика и психология" / Под ред. С.Ж.Пралиева. - №1(14) (2). pp. 69-75. ISSN 2077-6861

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Personality life journey design at crisis society Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 11 (13). pp. 158-165. ISSN 2072-4772

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Psychological features of life purposes forming at youth age. ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю "Особистість у сучасному світі", 2. pp. 368-370. ISSN 978-617-571-107-1

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) A stress at modern society and resourses of it's negotiation Промислова безпека (4). pp. 50-55.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Conflicts at professional activity Промислова безпека (6). pp. 54-57.

Д

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2014) Реалізація морально-етичного потенціалу творів Бориса Грінченка у процесі підготовки вчителя початкової школи Вісник педагогіки і психології. ISSN 821.161.2.09Грінченко

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2014) Педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2014) Педагогіка загальна - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2014) Педагогічна творчість - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2014) Педагогічна творчість- робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Калошин, Володимир Федорович (2014) Позитивне мислення як чинник професійного самовизначення молоді в умовах ПТНЗ: Методичний посібник. Київ. (In Press)

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Психологія сім'ї - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Сучасні системи дошкільної освіти - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські читання»., IV(12) (31). pp. 301-309.

Куземко, Леся Валентинівна (2014) ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Проблеми сучасної педагогічної освіти (43). pp. 156-163. ISSN 2311-1305

Куземко, Леся Валентинівна (2014) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Куземко, Леся Валентинівна (2014) Нові педагогічні технології навчання - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Куземко, Леся Валентинівна (2014) Підготовка вчителя початкової школи до реалізації індивідуального підходу Вісник психології і педагогіки.

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Машовець, Марина Анатоліївна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інституціями - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельник, Інна Сергіївна and Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Дошкільна психолінгвістика - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельник, Інна Сергіївна and Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Дошкільна психолінгвістика - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Метелюк, Валентина Іванівна (2014) Етнопсихологія - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Метелюк, Валентина Іванівна (2014) Педагогічна психологія - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Метелюк, Валентина Іванівна (2014) Психологія педагогічна - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Метелюк, Валентина Іванівна (2014) Розвиток компетентнісного підходу до формування міжособистісної взаємодії учнів початкової школи Вісник психології і педагогіки.

Музика, Олена Оксентівна (2014) Індивідуально-психологічні особливості дитини-шульги: діагностика та врахування як ресурсу життєздатності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльнісно–поведінкові фактори життєздатності людини» – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – С. 143-145..

Музика, Олена Оксентівна (2014) Творча активність у позанавчальній діяльності як умова розвитку обдарованості // Актуальні проблеми психології обдарованості та творчості: новітні розробки українських вчених: матеріали Міжнародної наукової конференції. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – С.91-93..

Музика, Олена Оксентівна and Руденко, Людмила Степанівна (2014) Навчальна(пропедевтична) практика: методичні рекомендації [Teaching Resource] (Unpublished)

Музика, Олена Оксентівна (2014) Особливості застосування методики «Профіль латеральної організації мозку» в роботі психолога // Практична психологія та соціальна робота. – (5 (182). pp. 72-76.

Музика, Олена Оксентівна (2014) Психологія загальна - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Музика, Олена Оксентівна (2014) Психологія загальна та вікова - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Музика, Олена Оксентівна (2014) Методика викладання дошкільної психології - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Новик, Ірина Михайлівна (2014) Орієнтовні методики діагностування пізнавальних інтересів шестирічних учнів Проблеми сучасної педагогічної освіти (43). pp. 210-215.

Новик, Ірина Михайлівна (2014) Технология web-квест в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов к диагностической деятельности Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації у сучасній освіті».

Новик, Ірина Михайлівна (2014) The use of web-quests for training primary school teachers to support the diagnosis of cognitive interests of younger students Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Додаток 1 до випуску 35, VI. pp. 295-302.

Новик, Ірина Михайлівна (2014) Формування діагностичних умінь студентів напряму підготовки "по" у процесі індивідуальної навчально-дослідницької роботи Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] (16).

П

Подоляк, Людмила Григорівна and Юрченко, Віктор Іванович (2014) Psychology of higher school: manual Видавництво "Каравела", м. Київ. ISBN 966-8019-00-8

Приходько, Юлія Олексіївна and Юрченко, Віктор Іванович (2014) Psychological Dictionary Directory: train aid Видавництво "Каравела", м. Київ. ISBN 978-966-222-924-0

Піддячий, Микола Іванович (2014) COMPETENCE APPROACH IN THE CONTEXT OF VOCATIONAL TRAINING: THE SOCIO-PROFESSIONAL DIRECTION КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ матеріали методол. семінару. pp. 249-256.

Піддячий, Микола Іванович (2014) НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ: СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАНННЯ Педагогічна освіта: теорія і практика. pp. 98-105. ISSN 2309-9763

Піддячий, Микола Іванович (2014) ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: СОЦІАЛЬНО- ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ Актуальні проблеми в системі освіти освіти: ЗНЗ - доуніверситетська підготовка - ВНЗ : зб. наук. пр. матеріалів IX міжрегіонального семінару. pp. 231-238.

Піддячий, Микола Іванович (2014) Методологічні засади психолого-педагогічних досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддячий, Микола Іванович (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Руденко, Людмила Степанівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденко, Людмила Степанівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденко, Людмила Степанівна (2014) Педагогічна творчість - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденко, Людмила Степанівна (2014) Педагогічна творчість - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденко, Людмила Степанівна (2014) Нові педагогічні технології навчання - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденко, Людмила Степанівна (2014) Психолого-педагогічна іміджологі - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденко, Людмила Степанівна (2014) Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденко, Людмила Степанівна (2014) Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденко, Людмила Степанівна (2014) Підготовка вчителя початкової школи до творчої педагогічної діяльності Вісник психології і педагогіки (16). ISSN -

Руденко, Людмила Степанівна (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15–16 травня 2014 року, м. Київ. ISSN УДК 159.928.23:057.87 / ББК 88.37

С

Савченко, Юрій Юрійович (2014) A value of "child-paternal relations" is in procese of personality development of preschool child Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, IV (10). pp. 208-219. ISSN 2072-4772

Січкар, Алла Дмитрівна (2014) TRANSFORMATION IDEAS OF ACTIVE APPROACH IN TEACHING HERITAGE ELEONOR YANOVSKA Освітологічний дискурс (4). ISSN Online: 2312-5829.

Січкар, Алла Дмитрівна (2014) Дошкільна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Січкар, Алла Дмитрівна (2014) Історія дошкільної педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Теплюк, Анна Анатоліївна (2014) СІМ'Я ЯК ПЕРВИННЕ ДЖЕРЕЛО ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (10).

Терещенко, Людмила Анатольевна (2014) Основи психодіагностики - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Терещенко, Людмила Анатольевна (2014) Психодіагностика - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чигир, Олександр Миколайович (2014) Вікова психологія - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Чигир, Олександр Миколайович (2014) Interaction in parental family as a couse of finencial behavior oientation Вісник Київського національного університету технології та дизайну. pp. 78-80. ISSN 1813-6796

Чигир, Олександр Миколайович (2014) Психологія педагогічна - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Чигир, Олександр Миколайович (2014) Психологія вікова - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Чигир, Олександр Миколайович (2014) Загальна психологія - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Ю

Юрченко, Віктор Іванович (2014) The role of the mother tongue in the formation of the communicative competence of primary school children Вісник психології і педагогіки (16). pp. 1-7. ISSN -

Юрченко, Віктор Іванович (2014) Психологія вікова - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 20 02:05:18 2024 EEST.