Items where Author is "Петрунько, Ольга Володимирівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Петрунько, Ольга Володимирівна (2016) Sociаl-psychologycal potencial of educational community Педагогічний процес: теорія і практика, 1 (52). pp. 55-60. ISSN 2078-1687

Петрунько, Ольга Володимирівна and Хахановьска, Тетяна Андріївна (2015) Сreativity and talent of the personality: problems of diagnosis and interpretation Педагогічний процес: теорія і практика (3-4). pp. 39-44. ISSN 2078-1687

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) The possibilities and limitations of consolidation’s consensual models in intolerant societies Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». (7). pp. 205-218. ISSN З – 41

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) Non-consolidated effects of socialization Педагогічний процес: теорія і практика (3-4). pp. 54-58. ISSN 2078-1687

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) Consolidation potential of pedagogical community in social transformation realities Проблеми політичної психології: зб. наук. праць (2). pp. 146-156. ISSN 978-966-8063-99-45

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Implicit model of consolidation of public opinion in the minds of students Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (1 (15)). pp. 75-86.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Parental education: common errors Практичний психолог: дитячий садок (4). ISSN -

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Educational innovations in ukraine: problems of implementations and possibilities for improvement Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1 (15)). pp. 194-207. ISSN 2312-5829

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Батьки і діти: типові помилки виховання Практичний психолог: дитячий садок (4). pp. 25-32. ISSN 96687

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (1). pp. 75-86. ISSN 9668

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства Теоретичні і прикладні проблеми психології (3). pp. 253-259. ISSN 316.614.6:654

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації Освітологічний дискурс (1). pp. 208-217. ISSN 2312-5829

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Inherited and acquired experience intolerance Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. – 414 с. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении : взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М. : Филин, 1996. – 472 с. Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Идентичность (6). pp. 145-155. ISSN 9668

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Reflective management educational innovations Світ особистості. pp. 1-13.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Psychology in the educational space Практичний психолог: школа (№ 2). pp. 10-13.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М.Слюсаревського (15). pp. 207-214. ISSN 207-214.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Social resources and risks of aggressive media sphere Рідна мова; Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 2012. – Випуск 17. – С. 36-43..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Reflexive governance of educational innovation Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 5. - С. 70-75. (5). pp. 70-75.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Educational innovation in Ukraine: problems of implementation and possibilities for improvement ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. .

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Образ освітніх інновацій у свідомості студентської молоді: можливості реконструювання та «позитивізації» Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп. 2011 р., м. Київ). pp. 73-77.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Tools and techniques of reflexive control image of social innovation Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей. – К.: Міленіум, 2011. – Випуск 27 (30). – С. 190-197. – 0,5 д.а..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Reflective image management for educational innovation in the information society Сборник материалов VIII Международного симпозиума «Рефлексивные процессы и управление» 18-19 октября 2011 г., Москва: Под ред. В.Е.Лепского. – М.: «Когито-Центр», 2011. – С. 204-206. – 0,4 д.а. .

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Aggressive media environment: qualitative and semantic discourse Рідна мова; Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 2011. – № 16. – С. 36-43. – 0,6 д.а. .

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Ideal functions of socialization Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Т. 2. – Вип. 94. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С. 79-83..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Psyhotehnolohichni and psychological resources management image of social and educational innovation Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М.Слюсаревського. – К.: Міленіум.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2010) Media socialization and socializing with the media instead of socializing with older Психологічні перспективи: Спеціальний випуск. — Луцьк, 2010. — С. 103-113..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2010) Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології / Ред. М.М.Слюсаревський, В.Г.Кремень, С.Д.Максименко та ін. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 24(27). – С. 215-224..

Monograph

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Where red dictators coexist with promising democrats: the conceptualisation of politicians in post-communist Ukraine Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Особистісна толерантність як показник професійної культури педагога In: Методологічний семінар НАПН «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів», 29 жовтня 2014 р., НАПН.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Актуальні проблеми вимірювання якості вищої освіти In: Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 23 травня 2014 р., м. Київ. (Unpublished)

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Співпраця університету з науковими установами як чинник конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти In: Доповідь на Вченій раді Педагогічного інституту КУ імені Бориса Грінченка, 16 січня 2014 р, КУ імені Бориса Грінченка.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Консолідувальні ефекти медіасоціалізації In: Психологія впливу медіа на дитину, 27 лютого 2013 р., НАПН України. (Unpublished)

Book

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Young and innovative technologies: prospects and risks of interaction . - Кіровоград: Міленіум. - 84 с.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії Імекс-ЛТД, Кіровоград. ISBN 966877428-0

Teaching Resource

Петрунько, Ольга Володимирівна and Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Клінічна психологія (4 курс) [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна and Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Clinical psychology [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна and Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Clinical psychology [Teaching Resource]

Максимчук, Марія Олександрівна and Петрунько, Ольга Володимирівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Петрунько, Ольга Володимирівна and Омелянович, Віталій Юрійович and Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи клінічної психології і психопатології (інтегрований курс)" [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна and Савенкова, Ірина Іванівна and Омелянович, Віталій Юрійович and Залісна, Юліана Дмитрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія(інтегрований курс)" для студентів спеціальності "Соціальна робота (соціальна педагогіка)" [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) Experimental Psychology [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна (2015) Experimental Psychology [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна and Савенкова, Ірина Іванівна and Омелянович, Віталій Юрійович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія" для студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Психодіагностика [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Oct 30 03:39:58 2020 EET.