Items where Division is "Факультети > Факультет інформаційних технологій та управління > Кафедра управління" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Г | Л | О | П | Р | С | Ч | Я
Number of items: 43.

І

Іваницька, Ольга and Редько, Сергій Іванович and Панченко, Алла Гнатівна (2016) DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF SECONDARY SCHOOL IN CONDITIONS OF THE INTEGRATION INTO THE EUROPEAN EDUCATION SPACE Освітологія / українсько-польський щорічник. pp. 94-99. ISSN 2226-3012

Іваницька, Ольга and Редько, Сергій Іванович and Панченко, Алла Гнатівна (2016) THE STATE FINANCIAL MECHANISMS OF HIGHER EDUCATION OBTAINING FACILITATION OF THE USA Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 71-75. ISSN 1609-8595

Іваницька, Ольга and Редько, Сергій Іванович and Панченко, Алла Гнатівна (2016) THE STATE FINANCIAL MECHANISMS OF HIGHER EDUCATION OBTAINING FACILITATION: EXPERIENCE OF THE USA Неперервна професійна освіта : теорія та практика (3-4). pp. 71-75. ISSN 1609-8595

А

Акіліна, О. (2016) Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості в Україні: соціальне залучення Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 13-16.

Акіліна, Олена Володимирівна (2016) Regional Policy of the European Union In: Регіональна політика Європейського Союзу. КНЕУ, Київ, pp. 127-139. ISBN 978-966-926-098-7

Акіліна, Олена Володимирівна and Стадник, Микола Миколайович (2016) Features civil society Матеріали XXХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький. pp. 46-48.

Г

Гладкова, Валентина Миколаївна (2016) РНП: Лідерствослужіння [Teaching Resource]

Гладкова, Валентина Миколаївна (2016) Professional development and improvement of the management of higher education institutions Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. pp. 790-815. ISSN 978-617-658-019-5

Гладкова, Валентина Миколаївна (2016) ACMEOLOGICAL ANALYSIS, AS BASIS OF ACME-SYNERGETIC SUPPORT OF MANAGING OF PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MANAGER OF EDUCATIONAL INSTITUTION Вісник післядипломної освіти. Збірник наукових праць. (1(30)). pp. 15-31. ISSN 2218-7650

Гладкова, Валентина Миколаївна (2016) Менеджер освітнього закладу: професіоналізм та професійна компетентність Нові технології навчання, 2 (89). pp. 32-38.

Гладкова, Валентина Миколаївна and Гладков, Едуард Валерійович (2016) Acmeological aspects of corporate career management systems in the commercial sector Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. pp. 877-897. ISSN 978-617-658-019-5

Гладкова, Валентина Миколаївна and Пожарський, Святослав Дмитрович (2016) Acme Synergetic bases of studying and designing personal and professional development of the individual Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. pp. 749-771. ISSN 978-617-658-019-5

Л

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) PERSONAL-ORIENTED LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2 (14)). pp. 153-164. ISSN 2312-5829

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) MANAGEMENT OF INSTITUTION OF SECONDARY EDUCATION ON THE BASIS OF LEADERSHIP PARADIGM Освітологія / українсько-польський щорічник (5). pp. 50-56. ISSN 2226-3012

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Лідерська парадигма управління в освіті" [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегія навчального закладу" [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету. pp. 38-41.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства ДП «НВЦ «Пріоритети», Київ.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Розробка та реалізація Концепції розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства ДП «НВЦ «Пріоритети», Київ.

Логачова, Світлана Станіславівна (2016) Робоча навчальна програма з дисципліни «Маркетинг в освіті» [Teaching Resource]

О

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Ефективні комунікації в умовах розвитку інформаційного суспільства України In: «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект», 3-4 листопада, НАДУ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Економіка освіти [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Методологія та організація наукових досліджень [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Державне управління в економічній сфері [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Методологія системного підходу та наукових досліджень [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна and Федотов, Олександр Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Стратегічне управління [Teaching Resource]

П

Павлюк, Валерій Валерійович (2016) Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій (2). pp. 208-215.

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Управління персоналом" (напрям підготовки 6.030601 Менеджмент) [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Управління персоналом" (напрям підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю») [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2016) Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти НВЦ "Пріоритети". ISBN 978-617-7288-33-5

Поспєлова, Тетяна Вадимівна and Яковенко, Ігор Валентинович (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Менеджмент персоналу" [Teaching Resource]

Р

Редько, Сергій Іванович (2016) The problem of measuring leadership potential head of the institution Вища освіта України (4). pp. 71-74.

Редько, Сергій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Конфліктологія для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 Менеджмент (За видами економічної діяльності) [Teaching Resource]

Редько, Сергій Іванович (2016) Лідерські здібності керівника у сфері освіти: діагностика та розвиток НВЦ "Пріорітети", Київ. ISBN 978-617-7288-34-2

С

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) Types of distribution channels educational services of higher educational institutions Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) (46-47). pp. 60-65. ISSN 1609-8595 (Print)

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) The work program of discipline University studies Introduction to specialty 07 "Management and Administration" specialty 073 Management [Teaching Resource]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) The work program of the discipline Educational projects for students branch of knowledge 0306 "Management and Administration" training direction 6.030601 "Management" [Teaching Resource]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) Time management through referral procedure for each quadrant S. Covey Збірник Prague Institute for Qualification Enhancement "Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики». Серія «Методологія та методи наукових досліджень». pp. 49-51.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна and Жарнікова, Валерія Владиславівна (2016) Managing relationships with customers through the introduction loyalty-systems as one of the components efficient business Молодий вчений (8). pp. 35-38. ISSN 2304-5809

Ч

Черниш, Анатолій Петрович (2016) OPTIMIZATION OF EXTERNAL AND INTERNAL MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF CHANGES OF THE PERFORMANCE OF COMPREHENSIVE EDUCATIONAL INSTITUTIONS Збірник наукових статей за матеріалами регіональних науково-практичних конференцій 2015-2016 рр.. pp. 237-242.

Черниш, Анатолій Петрович (2016) CREATION OF CONDITIONS FOR SUCCESSFUL FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PERSONALITY Збірник наукових статей за матеріалами регіональних науково-практичних конференцій 2014-2015 рр.. pp. 44-51.

Я

Яковенко, Ігор Валентинович and Князевич, Василь Михайлович (2016) Напрями реформування медичної галузі Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація та управління охороною здоров’я» 18-20 жовтня 2016 року. pp. 42-43.

This list was generated on Sat Jan 23 19:21:09 2021 EET.