Items where Author is "Жукова, Юлія Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Article

Жукова, Юлія Миколаївна (2022) Development of the digital economy based on platformization Економіка та суспільство (41). ISSN 2524-0072

Лойко, Валерія Вікторовна and Жукова, Юлія Миколаївна and Сундук, Анатолій Миколайович and Швець, Павло Анатолійович (2021) Global urban trends in urban development as separate socio-economic systems Економіка та держава (9). pp. 10-18. ISSN 2306-6806

Тимчик, Олена Анатоліївна and Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Organization of inclusive space in the modern university: individualization and unification Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1(32)). pp. 69-86. ISSN 2312-5829

Жукова, Юлія Миколаївна and Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2021) Modeling macroeconomic indicators in unstable economies Journal of International Studies, 14 (2). pp. 128-148. ISSN 2306-3483

Сундук, Анатолій Миколайович and Жукова, Юлія Миколаївна and Швець, Павло Анатолійович and Лойко, Валерія Вікторовна (2021) Economic Security Parameters in the Conditions of Increasing Information Risks and Threats Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems. CPITS IІ 2021, ІІ. pp. 221-228.

Жукова, Юлія Миколаївна and Демченко, Ірина (2020) Current trends in the development of transport insurance in Ukraine Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України : електронне наукове видання (категорія Б) [Електронний ресурс] (1-2). pp. 100-114. ISSN 2617-5940

Лойко, Валерія Вікторовна and Обушний, Сергій Миколайович and Жукова, Юлія Миколаївна (2019) Analysis of efficiency of foreign investment attraction in the economy of Kyiv Інвестиції: практика та досвід (10). pp. 5-10. ISSN 2306-6814

Лойко, Валерія Вікторівна and Обушний, Сергій Миколайович and Жукова, Юлія Миколаївна (2019) Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of Kyiv Інвестиції: практика та досвід (10). pp. 5-10. ISSN 2306-6814

Жукова, Юлія Миколаївна and Волик, Марина Олександрівна (2018) Створення резерву по сумнівних боргах як елемент управління дебіторської заборгованістю Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій (1-2). pp. 51-57. ISSN 2617-863X

Monograph

Акіліна, Олена Володимирівна and Гладкова, Валентина Миколаївна and Жукова, Юлія Миколаївна and Звонар, Віктор Павлович and Ільїч, Людмила Миколаївна and Кожем’якіна, Світлана Миколаївна and Марухленко, Оксана В'ячеславівна and Михацька, Алла Валер'янівна and Панченко, Алла Гнатівна and Поспєлова, Тетяна Вадимівна and Тимчик, Олена Анатоліївна and Удовиченко, Володимир Петрович and Яковенко, Ігор Валентинович and Безкровний, О. В. and Болдирєва, Л. М. and Войналович, І. А. and Головко, Л. В. and Головко, Т. В and Горемикіна, Ю. В and Дяконенко, О. І. and Жаховська, В. Л and Єфременко, К. С. and Калашнікова, Т. М and Котенко, Т. М and Краєвська, Г. О and Маршавін, Ю. М and Мурована, Т. О and Осецький, В. Л. and Самойлик, Ю. В. and Томілін, О. О. and Шабранська, Н. І. and Щукін, Б. М. (2021) Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія Колективна (три і більше авторів). Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації : колективна монографія. Ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Розвиток містоцентричної економічної моделі трансформації світової економіки In: Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи, 10.11.2021, Київ.

Жукова, Юлія Миколаївна and Тимчик, Олена Анатоліївна (2021) Пандемія COVID-19 як фактор інформатизації навчального процесу In: The XX International Science Conference «Priorities in the development of science and education».

Тимчик, Олена Анатоліївна and Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Проблема організації академічної мобільності студентів з інвалідністю In: The 9th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (April 7-9, 2021), 7-9 квітня 2021 року, Лондон, Великобританія.

Book

Рамський, Андрій Юрійович and Жукова, Юлія Миколаївна and Обушний, Сергій Миколайович (2021) Ринок цінних паперів у питаннях і відповідях: навчальний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-098-0

Паламарчук, Лариса Борисівна and Бушма, Олександр Володимирович and Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович and Жукова, Юлія Миколаївна and Столярчук, Олеся Анатоліївна and Юртин, Іван Іванович (2014) State attestation students spetsiyalnosti "Information" Київський університет імені Бориса Грінченка.

Перевозчиков, Віктор Іванович and Тимчик, Олена Анатоліївна and Жукова, Юлія Миколаївна (2012) Економічна теорія: політика роздержавлення ТОВ "КНТ", Київ, Україна. ISBN 978-966-8894-75-6

Patent

Сисоєва Світлана Олександрівна (2014) Osvitology: professional training 57912.

Teaching Resource

Жукова, Юлія Миколаївна and Шлапак, Алла Василівна (2022) Робоча навчальна програма "Основи економічних знань" для студентів спеціальності 061 Журналістика 2022-2023 н.р. [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2022) Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни "Основи власного бізнесу", 2022-2023 н.р. [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи економічної теорії" для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», 2022-2023 н.р. [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка і фінанси пвдприємства" для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», 2022-2023 н.р. [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 2022-2023 н.р. [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Економікс ІІ" для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 2022-2023 н.р. [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Економікс ІІ" для студентів спеціальності 051 Економіка, 2022-2023 н.р. [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Економікс І" для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 2022-2023 н.р. [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Економікс І" для студентів спеціальності 051 Економіка 2022-2023 н.р. [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" 2021-2022 [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Економікс ІІ" для студентів спеціальності 051 Економіка 2021-2022 [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Економікс 1" для студентів спеціальності 051 Економіка 2021-2022 [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Економікс І" для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 2021 [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Економікс ІІ" для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 2021 [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи економічної теорії" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" 2021 [Teaching Resource]

Сосновська, Ольга Олександрівна and Краус, Наталія Миколаївна and Рамський, Андрій Юрійович and Лойко, Валерія Вікторівна and Казак, Оксана Олексіївна and Васечко, Людмила Іванівна and Жукова, Юлія Миколаївна and Обушний, Сергій Миколайович (2021) Qualification work: teaching aid for bachelors in the field of knowledge 07 "Management and Administration" speciality 072 "Finance, Banking and Insurance" [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка і фінанси підприємства" для студентів спеціальності "Менеджмент" 2021 [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Економікс ІІ для студентів спеціальності 072 "Фінанси, баанківська справа та страхування" [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Економікс ІІ" для студентів спеціальності 051 "Економіка" [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Економікс І для спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Економікс І для студентів спеціальності 051 Економіка [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Підприємництво та бізнес (КВД) [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2019) Economy and finance of the enterprise [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2019) Foundations of economic theory [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2017) Оsnovy ekonomichnoyi teoriyi [Teaching Resource]

Жукова, Юлія Миколаївна (2016) Мікроекономіка [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Feb 1 02:07:12 2023 EET.