Items where Author is "Кифенко, Анна Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Кифенко, Анна Миколаївна and Романова, Тетяна Вадимівна (2022) Peculiarities of working with sacred choral works in school choir classes Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету (2). pp. 148-154.

Кифенко, Анна Миколаївна and Голян, Христина В'ячеславівна (2022) Specifications of work on choral works of vsenichna in the classes of the educational choir Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 87. 241 с.. pp. 109-111.

Кифенко, Анна Миколаївна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Ткач, Марія Михайлівна and Косінська, Наталія Леонідівна (2022) Postnonclassical Practices іn the Content of Higher Art Education Journal of Higher Education Theory and Practice (22(6)). pp. 206-214.

Кравченко, Світлана Станіславівна and Кифенко, Анна Миколаївна and Голян, Христина В'ячеславівна (2021) Методичні основи роботи над сакральними хоровими творами зі студентами навчального хорового колективу Іnnovative projects and programs on psychology, pedagogy and education.. pp. 192-195.

Кифенко, Анна Миколаївна and Голян, Христина В'ячеславівна and Романова, Тетяна Вадимівна (2021) Forming of interest is in the choral singing of junior schoolchildren Pedagogy and psychology in the modern world: the art of teaching and learning February 26–27, 2021 Volume 1. pp. 47-50.

Кифенко, Анна Миколаївна and Голян, Христина В'ячеславівна and Кравченко, Світлана Станіславівна (2021) Methodical fundamentals of work on sacred choral works with students of the educational choral collection Innovative projects and programs on psychology, pedagogy and education. International scientific conference. pp. 192-195.

Кифенко, Анна Миколаївна and Романова, Тетяна Вадимівна (2020) A method of phase formationig of vocal sound is on employments of educational choral collective Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education», 6 (39). pp. 4-7. ISSN 2519-4976

Кифенко, Анна Миколаївна (2020) Organizational methods of forming of musically-auditory activity Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23 березня 2020року, м. Житомир. pp. 28-30.

Кифенко, Анна Миколаївна and Романова, Тетяна Вадимівна (2020) Results of констатувального of experiment from research of problem of forming of музично- of auditory activity of future teachers musical arts Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи.

Кифенко, Анна Миколаївна and Романова, Тетяна Вадимівна (2019) The conductor figure of the educational choral collective Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», 1 (19). pp. 130-134. ISSN 2663-6085

Кифенко, Анна Миколаївна (2018) Organizational methods of music aural activity formation of prospective music teachers in the training choir Theory and methods of educational management (1(21)). pp. 1-14.

Кифенко, Анна Миколаївна (2018) Experimental review of the efficiency of the methods of music aural activity formation of prospective music teachers in the training choir Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (9(83)). pp. 251-261. ISSN 2312-5993

Кифенко, Анна Миколаївна (2018) Choir perfomance as an artistic process Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. ISSN 2218-8584

Кифенко, Анна Миколаївна (2017) Критерії та рівні сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу Педагогічний процес: теорія і практика (серія: педагогіка) (3(58)). pp. 84-88. ISSN 2078-1687

Кифенко, Анна Миколаївна (2017) Педагогічні науки, том2 (76). pp. 77-80. ISSN 2413-1865

Кифенко, Анна Миколаївна (2017) Choir perfomance as an artistic process Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (8). pp. 93-99. ISSN 2218-8584

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Pedagogical terms forming of musically-auditory activity of future teachers of musical art in educational choral collective Український психолого-педагогічний науковий збірник (9). pp. 31-34.

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Специфіка слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 563-570.

Monograph

Кифенко, Анна Миколаївна and Голян, Христина В'ячеславівна and Вовк, С. (2021) Component structure of music-hearing activity and its characteristics Колективна (три і більше авторів). Theoretical foundations of pedagogy and education: Collective monograph. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Boston.

Thesis

Кифенко, Анна Миколаївна (2019) Methodology of forming of musically-auditory activity future teachers of musical art in educational choral collective Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кифенко, Анна Миколаївна (2019) Автореферат Методика формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Кифенко, Анна Миколаївна (2021) Working program of the discipline "Choral class" [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2021) Working curriculum "Choral class" [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2021) Working program of the discipline "Choral class" [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2021) Executable code of educational discipline Хорознавство and choral arrangement [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2020) Executable code of educational discipline Choral class and practical work of work are with choir [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2020) Executable code of educational discipline Choral class and practical work of work are with choir [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2020) Executable code of educational discipline Choral class and practical work of work are with choir [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2020) Executable code of educational discipline is "Choral class and practical work of work with choir" [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2019) An executable code is the Choral class and practical work of work with choir [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2019) Executable code choral arrangement [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2017) Робоча програма «Хорознавство та хорове аранжування» [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Хоровий клас та практика роботи з хором" [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2017) Робоча програма "Хоровий клас та практика роботи з хором" [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Хоровий клас та практика роботи з хором галузь знань 01О світа Спеціальність 014 .13 Середня освіта (Музичне мистецтво) [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма "Хорознавство та хорове аранжування" спеціальності "музичне мистецтво" групи 4мм [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма для студентів спеціальності " Музичне мистецтво" групи 2 ММ [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма для студентів спеціальності "Музичне мистецтво" групи 1ММ [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма з дисципліни "Хоровий клас та практикум роботи з хором" Робоча навчальна програма з дисципліни "Хорознавство та хорове аранжування" [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Хорознавство та хорове аранжування" [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2014) Хоровий клас та практика роботи з хором. [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2014) Хорознавство та хорове аранжування. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 2 02:07:28 2023 EET.