Items where Author is "Ковалинська, Інна Володимирівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Article

Ковалинська, Інна Володимирівна and Тернопільська, Валентина Іванівна (2016) A Survey of multicultural education in Ukraine: state approach Science and practice: collection of scientific papers. ISSN 978-0-9942661-3-2

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Competence based approach to teachers’ policultural education Вісник Національного технічного універитету України "Київський політехнчний інституту" (7). pp. 37-43. ISSN 2307-1591

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) FUNDAMNTALS OF EDUCATIONAL MULTICULTURALISM IN GREAT BRITAIN Вісник Національного авіаційного університету.Серія Педагогіка. Психологія (1 (8)). pp. 51-56. ISSN 2411-264Х

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) THE BASICS OF MULTICULTURALISM IN EDUCATION OF WEST EUROPEAN COUNTRIES Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія:"Педагогіка, психологія, філософія" (239). pp. 340-346. ISSN 2413-5321

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) SOCIAL AND ECONOMIC PRECONDITIONS OF CREATION OF MULTICULTURAL EDUCATION SYSTEM IN THE COUNTRIES OF WESTERN EUROPE Virtus (6). pp. 139-142. ISSN 2410-4388

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Multicultural teachers' edcation in German Federative Republic Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови (26(36)). pp. 59-63. ISSN 2411-2135

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Requirements for teachers' professional competencies in the context of multicultural education Scientific Journal «ScienceRise» (2/5(19). pp. 36-40. ISSN 2313-6286

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) An experince of multicultural education in West European countries Modern scienyific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 15-16 March 2016), 1. pp. 122-124. ISSN 978-617-696-440-7

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Scientific Journal «ScienceRise», 19 (2/5). pp. 37-40. ISSN 2313-6286

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) The notion of multiculutralism and polyculturalism in scientifuc discourse Освітлогічний дискурс (1). pp. 65-78. ISSN 2312-5829

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Formation of the personality of the participants’ educational process in a multicultural educational environment of west european countries Scientific journal «Economics and finance». pp. 299-302. ISSN 978-617-7214-44-0

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Tendencies of european education development Scientific journal «Economics and finance». pp. 304-307. ISSN 978-3-903115-63-7

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Teachers' training for professional activity in a multicultural educational environment Освітологічний дискурс. 2015. (4(12)). pp. 76-83. ISSN 2312-5829.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Підготовка вчителів до роботи у міжкультурному середовищі Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (№__ 4_). pp. 76-83. ISSN 2312-5829

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Огляд закордонного досвіду формування особистості педагога Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 101-103. ISSN УДК 001+37(100) ББК 72.4+74(0)

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) An experience of learning intercultural communication Science Rise, Т.6 (№ 1 ()). pp. 60-63. ISSN 2313-6286

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Scientific Journal «ScienceRise» (6/1(11). pp. 60-63. ISSN 2313-6286

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Формирование национального характера в свете межкультурной коммуникации Инновационное будущее психологии и педагогики: сборник статей Международной научно-практической. pp. 32-33. ISSN 978-5-906769-94-7

Ковалинська, Інна Володимирівна (2014) Issues of intercultural interaction Cучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов. pp. 28-29. ISSN 978-617-692-182-0

Ковалинська, Інна Володимирівна (2013) Проблема мультикультуралізму в діалозі культур Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 171-173.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2013) Мультикультурні тенденції формування мовленнєвої культури молоді Науковий вісник.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2013) Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації Наукові записки.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2012) Проблеми міжкультурної комунікації Наукові записки.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2010) Methods of problem solving methods teaching the Humanities at a higher educational establishment Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Додаток 1 , Том ІІІ (Вип.19). pp. 71-77. ISSN 978-966-2760-18-7(3)

Conference or Workshop Item

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) The notion of culture in the context of multicultural education In: ХІІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернацілнальний аспекти", 30-31 травня 2016 р., Монреаль, Канада.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Independent work in the concepts of the XXI century education In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фуддемент суспільного розвитку", 15-16 квітня 2016 р, Харків.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Concerning the problem of terminology of polycultural education in Ukrainian scientific discourse In: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 160-річчю від дня народження І.Франка, 07-08 квітня 2016 р., Київ, Національний університет біоресурсів та природокористування.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Perspectives of a modern system of independent work creation in educational establishments In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього", 4-5 березня 2016 р., Харків.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) National character forming in the prospects of intercultural communication In: Международная научно-практическая конференция, 20 января 2015 г., гУфа, Российская федерация.

Book

Ковалинська, Інна Володимирівна (2014) Contrastive Lexicology Вид-во «Україна», Київ.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2014) Невербальна комунікація Освіта України, Київ.

Thesis

Ковалинська, Інна Володимирівна (2011) Thesis PhD thesis, Хмельницький національний університет.

Patent

Ковалинська І.В. (2015) a certificateof an international project participant відсутній.

Teaching Resource

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) A syllabus for the course of "A Foreign LSnguage of specialization" for the 4 year students [Teaching Resource]

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) A syllabus of a course "Theory and Practice of Translation" for the 4 year students [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jan 30 02:09:05 2023 EET.