Items where Author is "Кондратенко, Ганна Григорівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2023) Менеджмент проєктної діяльності у музичному мистецтві - І MMм [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2023) Практикум з підготовки музично-сценічних проєктів - І MMм [Teaching Resource]

Дроздова, О. and Борисов, С.В. and Плохотнюк, О.С. and Кондратенко, Ганна Григорівна and Гончаров, А. (2023) Repertoire policy as a basis for the development of performance skills of an instrumentalist musician AD ALTA (13). pp. 201-206. ISSN 1804-7890

Кондратенко, Ганна Григорівна (2023) Арт-менеджмент - 4 курс, 8 семестр [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2022) Арт-менеджмент - 4 курс, 7 семестр [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2022) Практикум з підготовки музично-сценічних проєктів - V MM [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2022) Менеджмент проєктної діяльності у музичному мистецтві - V MM [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2022) Робоча програма "Методика загальної мистецької освіти" [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Арт-менеджмент" для студентів спеціальності: 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітніх програм 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)», 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти») [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Value dimensions of future bachelors of music art at the stage of adaptation to the study at the university Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, том 2 (36). pp. 185-189. ISSN 2308-4855; 2308-4863

Кондратенко, Ганна Григорівна and Плохотнюк, Олександр Сергійович (2021) Music-performance activity as a means of forming a creative personality of the future bachelor of music art Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 197. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка (197). pp. 115-119. ISSN 2415–7988; 2521–1919

Кондратенко, Ганна Григорівна and Плохотнюк, Олександр Сергійович and Голобородов, Дмитро (2021) Current trends in instrumental training of future concert performers ALTA . Journal of Interdisciplinary Research, 11 (1). pp. 153-157. ISSN 1804-7890

Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика загальної мистецької освіти" для студентів спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітніх програм 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)», 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти») спеціалізації Cередня освіта. Музичне мистецтво [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна and Шпирка, Аліна Олегівна and Кондратенко, Ганна Григорівна and Шпирка, Олександр Дмитрович (2021) Emotional expressiveness of the vocalist: a cross-sectional study Rast musicology journal, 9 (2). pp. 2893-2916. ISSN 2147-7361; 2147-7531

Кондратенко, Ганна Григорівна (2019) Методика загальної музичної освіти - VI курс, VIІІ семестр [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2019) Робоча програма з дисципліни "Методика загальної музичної освіти" [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2019) Методика загальної музичної освіти [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2019) Робоча програма з дисципліни "Методика загальної мистецької освіти" [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2019) Робоча програма з дисципліни "Методика загальної мистецької освіти" [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна and Кондратенко, Ганна Григорівна (2019) Університетські студії - 1 курс [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2019) Методика загальної музичної освіти - ІІІ курс, VI семестр [Teaching Resource]

Kondratenko, Ganna and Кондратенко, Ганна Григорівна (2018) A prospective music teacher’s creative personality formation in the educational environment of the university Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools (28). pp. 53-56. ISSN 2313-7525

Кондратенко, Ганна Григорівна (2016) Формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 585-595.

Кондратенко, Ганна Григорівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Програма комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики музичного виховання [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2016) Програма кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації "Викладання методики музичного виховання" [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти Проблеми підготовки сучасного вчителя (12). pp. 152-158. ISSN 2307-4914

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Musical and stage activity as means of formation of professional and personal values of future of music Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (CXXIV). pp. 95-102. ISSN 2310 - 371X

Кондратенко Г.Г. (2015) Пісня для дітей "Пісенька про вихователів" № 60382.

Кондратенко Г.Г. (2015) Пісня для дітей "Пісенька про зиму" № 60373.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Формування цінностей і ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва Pedagogika.Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. pp. 36-39. ISSN 978-83-65207-39-5

Кондратенко, Ганна Григорівна (2014) Формування корпоративної культури майбутнього вчителя музики в умовах соціально-гуманітарної роботи вищого навчального закладу Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 365-372.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2014) Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі музично-сценічної діяльності "East West" Association for Advanced Studies and Higher GmbH. pp. 77-81. ISSN 13 978-3-902986-73-3; 10 3-902986-73-5

Кондратенко, Ганна Григорівна (2013) Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами позааудиторної діяльності Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. pp. 59-63.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2012) Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя музики засобами музично-театралізованої діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 612-617.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 208-210.

Кондратенко, Ганна Григорівна and Волинець, Катерина Іванівна and Комісаров, Олег Вадимович (2011) Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика" In: Дипломна робота зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика". Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Кондратенко, Ганна Григорівна (2011) Professional portrait In: Вступ до спеціальності. Модуль 2:музичне мистецтво.: навч. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, pp. 40-41.

Кондратенко, Ганна Григорівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб In: Вступ до спеціальності : музичне мистецтво. Модуль 2. Київький університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2007) Forming the students to creative activity in pedagogical college in the process of music-scenic activities PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

This list was generated on Mon Feb 26 02:10:31 2024 EET.