Items where Author is "Крижанівський, Олександр Анатолійович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2019) Philosophical understanding of the nature of building rites in the history of Ukraine Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції (2). pp. 195-200. ISSN 978-617-7803-03-3

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2018) Conservation of the object of the cultural heritage - the manor with the house where lived M. Kotsiubinsky in the Bar сity of Vinnitsky region and creation on its basis of the Regional center of culture and arts for the implementation of tourist activity Проблеми освіти, 88 (88). pp. 320-333. ISSN 978-617-7607-11-2

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2017) Італійський акцент в історії культури України першої половини XVI ст. «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття» // Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій.

Крижанівський, Олександр Анатолійович and Білецька, Алла Олегівна (2016) Project proposal as for immortalizing of figure Bona Sfortza on Bar land Podillya Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку. pp. 134-141. ISSN 978-617-7171-10-1

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2015) Тhе building ritual as a social and cultural phenomenon in the history of etnodesign architectural environment: exploratory. Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст (3). pp. 136-141. ISSN 978-966-2538-36-6

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2014) ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇЇ СФОРЦІВ В ЕПОХУ ІТАЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УТВОРЕНЬ НА ЗЕМЛЯХ ПОДІЛЛЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ. Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (3). pp. 190-196. ISSN 978-617-7171-10-1

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2014) Роль і місце династії Сфорци у культурному житті Європи в епоху відродження Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 186-193.

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2012) Теоретичне осмислення культурно-історичної спадщини населених пунктів України в контексті сталого просторового розвитку Європи Глухів; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М.. pp. 73-77.

Крижанівський, Олександр Анатолійович and Матющенко, О. М. (2011) The rayon rehabilitative center for the children and the young people with the limited physical possibilities in the city is Bar: history and the present Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (19). pp. 152-156.

Крижанівський, Олександр Анатолійович and Кузнєцова, Людмила Василівна (2011) Зміни у соціальній структурі населення міста Бар у пострадянський період Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла коцюбинського (19). pp. 166-171.

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2011) Особливості містобудування на Поділлі у другій половині ХХ ст. Наукові записи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (19). pp. 78-85.

Крижанівський, Олександр Анатолійович and Мосунов, Микола Максимович (2008) From analysis of the historic lessons to the building of strategy of the Bar subregion development Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Бар. Барська земля – крізь призму століть". pp. 421-425.

Teaching Resource

Бацак, Костянтин Юрійович and Крижанівський, Олександр Анатолійович and Русаков, Ігор Олександрович (2021) Університетські студії для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврський) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2021) Проектування для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Teaching Resource]

Бацак, Костянтин Юрійович and Крижанівський, Олександр Анатолійович and Русаков, Ігор Олександрович (2020) Університетські студії для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврський) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2020) Комп`ютерна графіка для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітнього рівня другого (магістерський) освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» спеціалізація «Художня культура і арт-менеджмент» [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2020) Проектування для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2020) Проектування рекламно-графічних комплексів для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерський) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» спеціалізація «Дизайн реклами» [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2020) Комп`ютерна графіка для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітнього рівня другого (магістерський) освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» спеціалізація «Художня культура і арт-менеджмент» [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2019) Проектування рекламно-графічних комплексів для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерський) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» спеціалізація «Дизайн реклами» [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2019) Комп’ютерна графіка для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітнього рівня другого (магістерський) освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» спеціалізація “Художня культура і арт-менеджмент» 6 курс, 11 семестр [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2019) Проектування для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» 6 курс 11 семестр [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2019) Зовнішня реклама для студентів спеціальність 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» спеціалізація «Дизайн реклами» 2 курс, 3,4 семестр [Teaching Resource]

Бацак, Костянтин Юрійович and Крижанівський, Олександр Анатолійович and Кравченко, Наталія Іванівна (2019) Університетські студії для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврський) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» 1курс, 1 семестр [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2018) Історія європейського архітектурознавства для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврський) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» спеціалізація “Дизайн реклами» [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2018) Проектування для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Teaching Resource]

Бацак, Костянтин Юрійович and Крижанівський, Олександр Анатолійович (2018) "Університетські студії" для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврський) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович and Бацак, Костянтин Юрійович (2017) Університетські студії. Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 022 Дизайн [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2017) Менеджмент та маркетинг в дизайні Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Освітній рівень другий (магістерський) [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2017) Стратегії розвитку науки Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 022 Дизайн Освітній рівень перший (бакалаврський)2 курс [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2017) Основи графічного дизайну та реклами Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» Освітній рівень перший (бакалаврський) 4 курс [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2016) Дизайн інтер’єру [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2016) Фітодизайн та фотомистецтво [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2016) Комп’ютерна графіка [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2016) Ландшафтний дизайн [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2016) Основи комп’ютерного дизайну [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2016) Основи композиції і проектної графіки [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2015) Дизайн інтер'єру та екстер'єру [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2015) Основи комп'ютерного дизайну [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2015) Основи композиції та проектної графіки [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2015) Комп’ютерні технології в проектуванні середовища [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович and Зайцева, Вероніка Іванівна (2015) Основи композиції і проектної графіки [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2015) Проектування [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2014) Основи формоутворення дизайну середовища [Teaching Resource]

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2014) Комп'ютерні технології в проектуванні середовища [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Feb 7 02:06:38 2023 EET.