Items where Author is "Лахтадир, Олена Володимирівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Латишев, Микола Вікторович and Лахтадир, Олена Володимирівна and Чорній, Ілона Василівна and Цісар, В.В. and Катихін, В.М. (2022) The importance of achievements among cadets and juniors in Greco-Roman wrestling Єдиноборства (2(24)). pp. 48-61. ISSN 2523-4196

Латишев, Микола Вікторович and Поляничко, Олена Миколаївна and Лахтадир, Олена Володимирівна and Вольський, Д.С. and Рибак, Л.О. (2022) Analysis of the previous achievements of the medalists of the 2022 World Championship in freestyle wrestling. Єдиноборства (4(26)). pp. 44-53. ISSN 2523-4196

Latyshev, Mykola and Поляничко, Олена Миколаївна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2021) Age distribution of wrestlers participating in the world championships Acta Kinesiologica (15). pp. 138-143.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Зубко, Валентина Володимирівна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2021) Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві (1 (53)). pp. 49-56. ISSN 2220-7481

Поляничко, Олена Миколаївна and Єретик, Анатолій Анатолійович and Лахтадир, Олена Володимирівна and Коротя, Володимир and Совгіря, Тетяна (2021) Сучасний стан проблеми фахової підготовки майбутніх фітнес-тренерів в україні Інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку суспільства.. pp. 172-174. ISSN 978-966-992-412-4

Лахтадир, Олена Володимирівна and Євдокимова, Лілія Григорівна and Чорній, Ілона Василівна (2021) Роль фізичного виховання у формуванні культури здоров'я студентів Health, physical education and sport: perspectives and best practices book of abstracts 3rd International Scientific and Practical Online Conference. pp. 115-118.

Поляничко, Олена Миколаївна and Лахтадир, Олена Володимирівна and Єретик, Анатолій Анатолійович and Коротя, Володимир and Совгіря, Тетяна (2021) Вплив мотивації футболістів аматорів на змагальну діяльність Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (8(139)). pp. 70-75.

Лахтадир, Олена Володимирівна and Поляничко, Олена Миколаївна and Коротя, Володимир and Совгіря, Тетяна and Єретик, Анатолій Анатолійович (2021) Рівні сформованості комунікативної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. pp. 62-67. ISSN 2311-2220

Лахтадир, Олена Володимирівна and Чорній, Ілона Василівна and Євдокимова, Лілія Григорівна (2021) Комунікативна компетентність особистості «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 93-96.

Лахтадир, Олена Володимирівна and Євдокимова, Лілія Григорівна and Бистра, Ірина Ігорівна (2020) Розвиток комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту: емпіричне дослідження Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 5 (19). pp. 128-137. ISSN 2072-4772

Лахтадир, Олена Володимирівна and Євдокимова, Лілія Григорівна and Іваненко, Галина Олександрівна and Коротя, Володимир and Кожанова, Ольга Сергіївна (2020) Психологічна структура комунікативної компетентності майбутнього тренера Спортивна наука та здоров’я людини (1(3)). pp. 59-70.

Хорошуха, Михайло Федорович and Лопатенко, Георгій Олегович and Присяжнюк, Станіслав and Білецька, Вікторія Вікторівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Ясько, Лілія Володимирівна and Лахтадир, Олена Володимирівна and Кожанова, Ольга Сергіївна (2019) The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), 8 (3.1.). pp. 225-231. ISSN 2322-3537

Савченко, Валентин Михайлович and Поляничко, Олена Миколаївна and Єретик, Анатолій Анатолійович and Лахтадир, Олена Володимирівна and Бистра, Ірина Ігорівна (2019) Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи Спортивна наука та здоров'я людина (1). pp. 99-108.

Лахтадир, Олена Володимирівна and Гаврилова, Наталія Григорівна and Соляник, Тетяна Владиславівна (2018) Conditions and functions of communicative activity of future specialist in physical culture and sports Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики". pp. 106-109.

Лахтадир, Олена Володимирівна and Гаврилова, Наталія Григорівна and Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Analysis of the level of formation of communicative competence in future specialists on physical culture and sports Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 50-54. ISSN 2304-5809

Лахтадир, Олена Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Г.В. (2018) Communicative Psychological and Pedagogical Competence of Future Graduates in Physical Culture and Sports Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (11(105). pp. 75-77. ISSN 2311-2220

Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Рsychological support the development of communicative competence of future specialists in physical education and sport Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Х (30). pp. 270-280. ISSN 2072-4772

Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Особливості сформованості комунікативної компетентності та її складових у студентів-майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 6 (13). pp. 259-267. ISSN 2072-4772

Лахтадир, Олена Володимирівна (2016) Психологічна характеристика комунікативної компетентності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту: факторний аналіз Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 5 (16). pp. 100-109. ISSN 2072-4772

Лахтадир, Олена Володимирівна (2016) Комунікативна компетентність майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту Психолінгвістика в сучасному світі. pp. 73-75. ISSN 978-966-8906-58-9

Лахтадир, Олена Володимирівна and Соляник, Тетяна Владиславівна (2015) Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2015 р.. pp. 46-50.

Лахтадир, Олена Володимирівна (2015) Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (30). pp. 349-359. ISSN 2227-6246

Лахтадир, Олена Володимирівна and Соляник, Тетяна Владиславівна and Морозова, Світлана Миколаївна (2015) Педагогічна технологія комплексного використання програми оздоровчого фітнесу у професійно-прикладної фізичної підготовки викладачів молодшої школи Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 180-182.

Лахтадир, Олена Володимирівна (2014) Комунікативна компетентність як психологічний інструмент спілкування особистості Психолінгвістика у сучасному світі. p. 32.

Лахтадир, Олена Володимирівна and Соляник, Тетяна Владиславівна (2014) Мотиваційні фактори до рухової активності студентів ВНЗ Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань) : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2014 р.. pp. 39-44.

Лахтадир, Олена Володимирівна (2013) КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 154-161. ISSN 2072-4772

Магера, Тетяна Григорівна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2012) Эффективные формы оздоровительной практики в управлении физическим состоянием и здоровьем студентов Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 169-173.

Monograph

Поляничко, Олена Миколаївна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2021) Психологічна підготовка спортсменів екстремальних видів велоспорту BMX Колективна (три і більше авторів). Theoretical-methodological and scientific aspects of physical education : Collective monograph. Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland.

Thesis

Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту PhD thesis, Національна Академія педагогічних наук України інститут психології імені Г.С. Костюка.

Teaching Resource

Білецька, Вікторія Вікторівна and Кожанова, Ольга Сергіївна and Гудим, Ганна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2021) Рекреаційні технології [Teaching Resource]

Biletska, Viktoriia and Кожанова, Ольга Сергіївна and Гудим, Ганна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2020) Рекреаційні технології [Teaching Resource]

Лахтадир, Олена Володимирівна (2018) Психологія здоров`я та основи здорового способу життя [Teaching Resource]

Поляничко, Олена Миколаївна and Лахтадир, Олена Володимирівна and Соляник, Тетяна Владиславівна (2017) Робоча навчальна програма секції «Настільний теніс» [Teaching Resource]

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Лахтадир, Олена Володимирівна and Бистра, Ірина Ігорівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Технології та види спорту для всіх» [Teaching Resource]

Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Акмеологія у фізичному вихованні» [Teaching Resource]

Лахтадир, Олена Володимирівна and Бистра, Ірина Ігорівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Технології та види спорту для всіх» [Teaching Resource]

Лахтадир, Олена Володимирівна and Соляник, Тетяна Владиславівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма секції «Єдиноборства» [Teaching Resource]

Білецька, Вікторія Вікторівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічне фізкультурно- спортивне вдосконалення» [Teaching Resource]

Білецька, Вікторія Вікторівна and Зеленюк, Оксана Володимирівна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення» [Teaching Resource]

Лахтадир, Олена Володимирівна and Соляник, Тетяна Владиславівна and Пушкарьов, Юрій Віталійович (2016) Робоча навчальна програма секції «Спортивні єдиноборства» [Teaching Resource]

Поляничко, Олена Миколаївна and Лахтадир, Олена Володимирівна and Соляник, Тетяна Владиславівна (2016) Робоча навчальна програма секції «Настільний теніс» [Teaching Resource]

Єретик, Анатолій Анатолійович and Тупиця, Юрій Іванович and Лахтадир, Олена Володимирівна (2016) Робоча навчальна програма секції «Інтелектуальних видів спорту» (шахів) [Teaching Resource]

Лахтадир, Олена Володимирівна and Соляник, Тетяна Владиславівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни Фізичне виховання секції «Спортивні єдиноборства» [Teaching Resource]

Поляничко, Олена Миколаївна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни Фізичне виховання. Секції "Настільний теніс" [Teaching Resource]

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2015) Робоча навчальна програма секції «Плавання» для студентів усіх напрямів підготовки університету [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jan 27 02:09:43 2023 EET.