Items where Author is "Маруненко, Ірина Михайлівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 140.

Мегалинская, А. П. and Билык, Ж. И. and Даниленко, Е. В. and Маруненко, Ірина Михайлівна and Сокульская, М. О. (2018) Сравнительный анализ цитостатической и антибактериальной активности Амброзии полыннолистной и других лекарственных растений. Science Review, 1(8) (2). pp. 16-19.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2018) Спеціальна педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-036-2

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мегалінська, Г.П. and Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Проблема уваги в традиційній психофізіології Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics : Proceedings International research and practice conference (October 20–21, 2017. Lublin).. pp. 227-230. ISSN 978-9934-571-07-7

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Медико-соціальні основи здоров’я Університетське видавництво "Пульсари", Київ, Спаська, 9_2, Київ. ISBN 978-966-75488876-5.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.05.2017 - 31.05.2017, Gdańsk). pp. 18-21. ISSN 978-83-65608-58-1

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мегалінська, Г.П. and Лехолетова, Марина Миколаївна and Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 386-390.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Фармакогенетичні ензимопатії Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції 10 березня 2017 р., Баку. pp. 6-8. ISSN 978-617-7401-47-5

Маруненко, Ірина Михайлівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Health-preserving methodologies as a condition of health promotion students Колективна (двоосібна). The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2017) Робоча програма «Психогенетика» для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності (спеціалізації) 053 Психологія (практична психологія). [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2017) Робоча програма «Основи психофізіології» для студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2017) Робоча програма «Основи психофізіології людини» для студентів галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності (спеціалізації) 231 Соціальна робота (соціальна педагогіка) [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2017) Special pedagogy Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-036-2

Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2016) Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей Scientific Journal «ScienceRise», 5(1) (22). pp. 25-31.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Збірник задач з генетики людини видавництво "Пульсари", Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Медико-соціальні основи здоров’я Видавництво Києво-Могилянської Академії "Пульсари", Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп. [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп. [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Вікова фізіологія та валеологія [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2016) Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2016) ВИВЧЕННЯ ФЕНОТИПОВИХ КОРЕЛЯЦІЙ У ПОПУЛЯЦІЯХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ Scientific Journal «ScienceRise», 22 (5/1). pp. 25-31. ISSN 2313-6286

Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Мітохондріальні хвороби, як медико-генетична проблема Педагогіка здоров’я : Зб. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2016 року, м. Харків) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.. pp. 228-232.

Мегалінська, Г.П. and Маруненко, Ірина Михайлівна and Даниленко, Є.В. and Ісаченко, О.М. (2016) Вплив водної та пектинової витяжки деяких злакових культур на умовно патогенні бактерії Педагогіка здоров’я : Зб. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2016 року, м. Харків) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.. pp. 505-508.

Петренко, Олексій Олександрович and Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Аналіз епідеміологічної ситуації по туберкульозу в Україні Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. (7-8(48). pp. 81-85.

Тимчик Олеся Володимирівна (2016) 63671.

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2016) Психогенетика : навч. посіб. 63671.

Тимчик Олеся Володимирівна, Маруненко Ірина Михайлівна (2016) Збірник задач з генетики людини : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] 63673.

Неведомська Євгенія Олексіївна, Маруненко Ірина Михайлівна, Омері Ірина Дмитрівна (2016) Зоологія: навч. посіб. 63655.

Київський університет імені Бориса Грінченка (2016) Ботаніка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] свідоцтво від 22.01.2016 р. № 63654.

Тимчик Олеся Володимирівна, Маруненко Ірина Михайлівна (2016) Збірник задач з генетики людини 63673.

Тимчик Олеся Володимирівна, Маруненко Ірина Михайлівна (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Збірник задач з генетики людини" .

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2016) Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Генетика людини з основами психогенетики" .

Маруненко, Ірина Михайлівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Health-saving activities of teachers in the educational process of higher educational institutions Ukraine Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том VIII (68) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»., VIII (36). pp. 209-218. ISSN 978-966-2760-29-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] [Teaching Resource]

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права для студентів вищих навчальних закладів "Психогенетика" .

Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Медико-соціальні основи здоров’я. Модуль 1. Психофізіологія та основи ВНД. Робоча програма для студентів галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності (спеціалізації) 231 Соціальна робота (соціальна робота). [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Модуль 3. Психофізіологія. Робоча програма для студентів галузі знань 0301 Соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія». [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Психофізіологія. Робоча програма для студентів галузі знань 0301 Соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.030102 «Психологія». [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Генетика з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друге видання доопрацьоване Київський університет Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978966754876-7

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Психогенетика Київський університет Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 159.922

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Функції лімбічної системи у процесах навчання і пам’яті Біологія і хімія в рідній школі (5). pp. 5-7.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Медико-соціальні основи здоров’я [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2015) Медико-соціальні основи здоров’я. Психофізіологія та основи ВНД. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я молоді. Дефектологія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Інтродукція рослин у столичному дендропарку Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць., 1. pp. 104-109.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Практикум з генетики [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Яценко, Світлана Петрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Невропатологія. Навчально-методичний посібник для практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київський університет Бориса Грінченка.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна (2015) Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович and Маруненко, Ірина Михайлівна and Петренко, Олексій Олександрович (2015) Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл. [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Анатомія і фізіологія дитини. Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Медико-соціальні основи здоров'я. Робоча навчальна програма. [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2015) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2015) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2015) МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. Навчальний посібник. Університетське видання ПУЛЬСАРИ., Університетське видання ПУЛЬСАРИ. Київ, вул. Спаська, 9.2. ISBN 978-966-7548-76-5

Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Клініка інтелектуальних порушень [Teaching Resource]

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2015) Генетика людини з основами психогенетики 60390.

Київський університет імені Бориса Грінченка (2015) Медико-соціальні основи здоров'я 60387.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Психофізіологія Психофізіологія . Київський університет Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-966-7548-76-9

Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Вікова фізіологія і валеологія [Teaching Resource]

Шейко, Віталій Ілліч and Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Vilosenum influence on the perfomance of the and system immune system neurodynamic functions for the people with the myopia «Молодий вчений» VILOSENUM INFLUENCE ON THE PERFOMANCE OF THE AND SYSTEM IMMUNE SYSTEM NEURODYNAMIC FUNCTIONS FOR THE PEOPLE WITH THE MYOPIA, 1 (3 (18)). pp. 16-20.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів (3). Київський університет Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-76-6

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Генетика людини з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київський університет Бориса Грінченка, pp. 1-230. ISBN 978-966-7548-76-6

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) MATURATION OF THE BRAIN AND MENTAL HUMAN DEVELOPMENT Біологія і хімія в школі (1). pp. 2-5.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2015) Emotions and health Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І. Мечникова, (15 травня 2015 р., м. Харків). pp. 95-100.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Психофізіологія. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Анатомія та фізіологія людини з основами генетики. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2015) Психофізіологія: навчально-методичний посібник з питань проведення практичних робіт [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Вікова фізіологія і валеологія Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Омері, Ірина Дмитрівна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Організація польової практики для спеціальності 6.010102 Початкова освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») : методичні рекомендації. – 5-те вид. перероб. і доп. [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2015) Медико-соціальні основи здоров’я: Збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді. Основи психофізіології людини. Дефектологія [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Дозрівання головного мозку і психічний розвиток (закінчення) Біологія і хімія в сучасній школі (2). pp. 6-9.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Psychogenetics Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978966754876-7

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Human Genetics with Fundamentals psychogenetics Генетика людини з основами психогенетики. Посібник (видання 2011, 2012, 2014) . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978966754876-9

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Фізіологія людини [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Principles of Genetics: Teach method. guidances. for practical and independent work [for students. nebiol. spec. teach. bookmark.] [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Fundamentals of Biology and Genetics: Teach method. guidances. for practical and independent work [for students. nebiol. spec. HI. teach. bookmark.] - 10th ed., processing. and add. - K., Kyiv. University of Borys Grinchenko, 2014. - 68 p. [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Київський університет Бориса Грінченка.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) REPRODUCTIVE HEALTH: HOW TO FORMATION AND CONDITIONS OF CONSERVATION Актуальні проблеми здоров'язбереження в Україні: педагогічні та медичні проблеми репродуктивного здоров'я. pp. 15-24.

Омері, Ірина Дмитрівна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Тhe organization of field practice [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Human Physiology [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Hygiene [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Яценко, Світлана Петрівна (2014) Neuropathology [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна (2014) Age Physiology and valeology [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2014) Fundamentals of Natural Science [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Age Physiology, valeology and school hygiene [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Аnthropology [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Мойсак, Олександр Данилович (2014) Anatomy, Physiology and Medicine in the basics of choreography [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Anatomy and Рhysiology of children with the basics of genetics [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2014) Введіть текст або адресу веб-сайту чи перекладіть документ Psychophysiology: Teach method. guidances. on practical work [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Valeologii Basics: Training method. guidances. for practical and independent work [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Physiology of Higher Nervous Activity: Teach method. guidances for practical work [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович and Маруненко, Ірина Михайлівна and Петренко, Олексій Олександрович (2014) Fundamentals of medical knowledge and health: Teach method. guidances. on practical work for students. nebiol. spec. HI. teach. bookmark. [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Anthropology: a manual for practical work [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) A teaching aid constructed based tasks course " Age Physiology, valeology and school hygiene" of the program of high school students for non-biological specialties. [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Human Anatomy: Teach method. guidances. for practical and seminars [for students. nebiol. HI specialties. teach. bookmark.] [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Principles of Psychophysiology. The program of the course [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Практична психологія" [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Анатомія і еволюція нервової системи. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Анатомія і еволюція нервової системи. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Анатомія і фізіологія людини. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Клініка інтелектуальних порушень. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Неврологічні основи логопедії. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Основи біології та генетики. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Psychogenetics of medical and genetic counseling. The program of the course [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Psychogenetics. The program of the course [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Психофізіологія. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Кобеньок, Георгій Васильович (2014) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] – 2-ге вид. перероб. і доп. [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Яценко, Світлана Петрівна (2013) Physiological and genetic problems of alcoholism Актуальні проблеми здров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття. pp. 76-84. ISSN 978-966-493-700-6

Маруненко Ірина Михайлівна (2013) Психофізіологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 47372.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2013) Endocrine glands Біологія і хімія в сучасній школі (6). pp. 8-12.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2013) Medical and social health problems Медико-соціальні основи зоров*я. Посібник для вищих навчальних закладів . Університетське видання ПУЛЬСАРИ, Київ. ISBN 978-966-7548-76-5

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2013) The use of e-learning course in the study of the subject "Psychophysiology" for ECTS Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 3 (45). pp. 68-73.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2013) Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи "Центр учбової літератури", Київ. ISBN 978-617-673-136-8

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2012) Effect of micronutrients on plant health I human Людина-Природа-Суспільство: теорія і практика безпеки життєдіяльності, екології та валеології. Випуск 5. Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2012._134с. (Ч39). pp. 70-71.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2012) Zoology: textbook for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2012) The use of electronic information technology in teaching natural sciences in terms of the Bologna process Вища освіта України-Додаток 3до №1, том I2012р. Психологічні науки: проблеми і здобутки. , 1 (1). pp. 327-331.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2012) BOTANY: A manual for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2012) The Problem of Intelligence Research Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). pp. 75-79.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2012) Problems in Genetics Збірник задач з генетики людини. Посібник . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978966774879-7

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2012) Безпека життєдіяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2012) Негативний вплив факторів довкілля на здоров’я людини Педагогіка здоров’я : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди (7 квітня 2012 року, м. Харків). pp. 201-206.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Кобеньок, Георгій Васильович (2012) Можливості використання рухливих ігор екологічного спрямування в оздоровчій діяльності учителів початкової школи Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1(19)). pp. 229-236. ISSN 2312-5993

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Features teaching life safety in higher education Человек-Природа-Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии, 4 (39). pp. 153-155.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Zoology: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2011) Збереження психічного здоров’я студентів Культура безпеки та здоров’я. pp. 29-31. ISSN 978-966-2600-00-1

Маруненко, Ірина Михайлівна (2011) Формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (7 квітня 2011 р., м. Харків). pp. 144-148. ISSN 966-376-061-5

Маруненко, Ірина Михайлівна (2011) Использование электронно-информационных технологий в процессе обучения естественных дисциплин с взгляда на Болонский процесс Инновационные процессы в биологическом и экологическом образовании в школе и ВУЗе : Сборник материалов ІІ-ой Международной научно-практической конференции (13-15 апреля 2011 г., г. Москва). pp. 224-227.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2011) Функціональна асиметрія півкуль головного мозку Біологія і хімія в школі (2). pp. 3-7.

Волковська, Ганна Ігорівна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Healthy lifestyle as a social and educational condition of identity Вісник Черкаського університету, 3 (193). pp. 93-97. ISSN 2076-586Х

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2010) Features of the motivation for a healthy lifestyle among students Вісник Черкаського університету, 3 (191). pp. 89-93. ISSN 2076-586Х

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Botany: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Шкідливий вплив тютюнового диму на народження здорової дитини Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Человек – Природа – Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии" (Вып. 4). pp. 151-153.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Вплив важких металів на розвиток ембріона Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції 20-22 травня 2010 р.. pp. 165-166. ISSN 966376-062-3

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Научно-исследовательская работа студентов в условиях кредитно-модульной системы в Украине Современные проблемы методики преподавания биологии, географии и экологии в школе и ВУЗе: традиции и инновации. pp. 66-67.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Вплив мікроелементів на життя людини Біологія і хімія в школі, 79 (3). pp. 22-24.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2009) Вплив важких металів на здоров’я людини VIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми екології та екологічної освіти". pp. 103-108.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2009) Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку Практична психологія та соціальна робота (6). pp. 78-80.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2009) Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). pp. 178-182. ISSN 978-966-7548-60-5

Маруненко, Ірина Михайлівна (2008) Вплив факторів довкілля на здоров’я людини Навколишнє середовище і здоров’я людини. pp. 23-25.

This list was generated on Sat Aug 13 02:13:18 2022 EEST.