Items where Author is "Соловей, Людмила Сергіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна and Соловей, Мирослав Іванович (2022) Digitalization of education: challenges for teachers Grail of Science (14-15). pp. 460-465.

Соловей, Людмила Сергіївна and Соловей, Мирослав Іванович and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2022) How to Smooth International University Students’ Adaptation in Ukraine Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 1 (14). pp. 93-114. ISSN 2066-7329; 2067-9270

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна and Соловей, Мирослав Іванович (2021) Community Education: Best World Practices Професійна і неперервна освіта (6). pp. 291-301. ISSN 2543-7925

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2020) Linguistic and Non-Linguistic University Students’ Attitude towards Error Correction in EFL Learning Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12 (4). pp. 72-86. ISSN 2066-7329; 2067-9270

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2019) Models of adult education centres in Ukraine European humanities studies: State and Society, I (1). pp. 4-17. ISSN 2450-6486

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2019) What Makes University Students Swear Advanced Education (13). pp. 112-116. ISSN 2410-8286

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2019) Core indicators of assessing policy of european countries on validating non-formal and informal learning "Педагогіка і психологія" Вісник НАПН України (1(102)). pp. 61-68. ISSN 2304-0629

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна and Маньковська, Руслана Вікторівна (2019) Devotee of tourism and local lore researches in Ukraine (Serhii Popovych) Краєзнавство (4). pp. 99-104. ISSN 2222-5220

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) Peculiarities of esl learning by adults in non-formal and informal education Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» (6(14)). pp. 23-29. ISSN 2313-8416; 2313-6286

Бабушко, Світлана Ростиславівна and Соловей, Людмила Сергіївна (2017) Adult learning as migrants' integration tool: Norvegian experience Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 132-144. ISSN 2312-5829

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Ринок праці та формування нових компетентностей майбутнього фахівця Матеріали XXV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 25. - 241 с. (25). pp. 45-47.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Intercultural dialogue and adult education Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної e-конференції "Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки". pp. 21-24. ISSN 978-617-604-082-8

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Information and communication competence of the teacher of foreign languages Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції "Іншомовна підготовка працівників правоохоонних органів та фхівців із права". pp. 29-31.

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Possibility of Moodle system using in the organisation of students' self-study Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур". pp. 655-657. ISSN 978-617-7069-28-6

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Non-formal/informal ESL acquisition by different age categories of Ukrainian adult learners Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України (21). pp. 213-237. ISSN 2309-9763

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Learning a foreign language in non-formal education by adults as a tool for cross-cultural dialogue Педагогіка і психологія (4 (93)). pp. 47-56. ISSN 2304-0629

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Маніфест освіти дорослих у 21 столітті: нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 3 до Вип. 36, Том 4 (20): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К.: Гнозис, 2016 - 314 с.. pp. 116-123.

Соловей, Людмила Сергіївна (2015) ROLE-PLAY «REPLACEMENT PERFORMANCE» AS A WAY OF COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" (36). pp. 145-151. ISSN 978-966-8840-95-1

Соловей, Людмила Сергіївна (2015) Methodic principles of student group management in English class. Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання", 11(14) (35). pp. 488-494. ISSN 978-966-2760-14-9(6)

Соловей, Людмила Сергіївна (2015) Нові технології навчання (86). pp. 103-107.

Соловей, Людмила Сергіївна (2013) Неперервна освіта як важлива умова підготовки висококваліфікованого фахівція сфери туризму в Україні Науковий вісник. Філологія. Педагогіка. Психологія (26).

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Innovations in tourism education Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 288-293. ISSN 2227-2844

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) До питання про становлення екскурсійно-туристичної-краєзнавчої справи в Україні (1917 - 1919 pp.) Туризм і краєзнавство. ISSN 966-8122-62-9

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Шляхи оптимізації вітчизняної туристичної освіти Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання.

Соловей, Людмила Сергіївна (2011) The state of tourism and local lore studies at general and out-of-school teaching and educational establishments of Ukraine (in the 60s and 80s of the 20th century). Теоретичні питання культури, освіти та виховання (43). pp. 108-113. ISSN 2411-5983

Conference or Workshop Item

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2022) Teaching professional disciplines in english in high schools of Ukraine In: Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ХІ міжнар. наук.-методол Інтернет-семінару, 19 травня, 2022 р., Київ - Хмельницький.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна and Соловей, Мирослав Іванович (2022) Digital transformation of education and teaching staff: the challenges of time In: Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХI столітті", 28 квітня 2022, Полтава.

Соловей, Людмила Сергіївна (2022) Progressive development of higher education in Sweden in the conditions of European integration: experience for Ukraine In: Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи : збірник наукових праць II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти, 21 квітня 2022 р., Кам'янець-Подільський.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) New possibilities for adult informal education in Europe In: Форум до Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області, 6 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя.

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Інформаційно-комунікативна компетентність викладачів іноземних мов In: Іншомовна підготовка працівників правоохороних органів та фахівців із права.

Соловей, Людмила Сергіївна (2014) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І ОПТИМІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ In: Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства.

Соловей, Людмила Сергіївна (2014) Перші в Києві курси підготовки екскурсоводів In: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлннською.

Book

Андрюшина, Олена Владиславівна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна and Ригованова, Вікторія Анатоліївна and Соловей, Людмила Сергіївна (2018) English: First and Foremost Астрель, Київ.

Андрюшина, Олена Владиславівна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна and Соловей, Людмила Сергіївна and Хохлова, Дарія Сергіївна (2018) English: First and Foremost Астрель, Київ.

Андрюшина, Олена Владиславівна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна and Бабич, Наталія Олександрівна and Соловей, Людмила Сергіївна (2016) English: First and Foremost Київський університет імені Бориса Грінченко, Київ.

Андрюшина, Олена Владиславівна and Ригованова, Вікторія Анатоліївна and Соловей, Людмила Сергіївна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2015) English: first and foremost Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Teaching Resource

Соловей, Людмила Сергіївна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2021) Academic course woking program Practice of Oral and written course (English Language) [Teaching Resource]

Соловей, Людмила Сергіївна (2019) Foreign language with teaching methodology [Teaching Resource]

Соловей, Людмила Сергіївна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна and Андрюшина, Олена Владиславівна and Бабіч, Наталія Олександрівна (2016) Практика усного та писемного мовлення для студентів на 1 курсі для студентів за освітньою програмою: Мова і література (англійська) [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Feb 3 02:08:12 2023 EET.