Items where Author is "Соловей, Людмила Сергіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Article

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, С.Р. (2023) Trends in the professional development of modern specialists Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів», 1. pp. 7-8.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, С.Р. (2023) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів», 1. pp. 7-9.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна and Соловей, Мирослав Іванович (2022) Digitalization of education: challenges for teachers Grail of Science (14-15). pp. 460-465.

Соловей, Людмила Сергіївна and Соловей, М.І. and Бабушко, С.Р. (2022) How to Smooth International University Students’ Adaptation in Ukraine Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 1 (14). pp. 93-114. ISSN 2066-7329; 2067-9270

Маньковська, Р.В. and Бабушко, С.Р. and Соловей, М.І. and Соловей, Людмила Сергіївна (2022) Humanitarian mission of local history museums in the society: Ukraine’s experience Краєзнавство (1-2). pp. 40-46. ISSN 2222-5250

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна and Соловей, Мирослав Іванович (2021) Community Education: Best World Practices Професійна і неперервна освіта (6). pp. 291-301. ISSN 2543-7925

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2020) Linguistic and Non-Linguistic University Students’ Attitude towards Error Correction in EFL Learning Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12 (4). pp. 72-86. ISSN 2066-7329; 2067-9270

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2019) Models of adult education centres in Ukraine European humanities studies: State and Society, I (1). pp. 4-17. ISSN 2450-6486

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна and Маньковська, Руслана Вікторівна (2019) Devotee of tourism and local lore researches in Ukraine (Serhii Popovych) Краєзнавство (4). pp. 99-104. ISSN 2222-5220

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2019) What Makes University Students Swear Advanced Education (13). pp. 112-116. ISSN 2410-8286

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2019) Core indicators of assessing policy of european countries on validating non-formal and informal learning "Педагогіка і психологія" Вісник НАПН України (1(102)). pp. 61-68. ISSN 2304-0629

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) Peculiarities of esl learning by adults in non-formal and informal education Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» (6(14)). pp. 23-29. ISSN 2313-8416; 2313-6286

Бабушко, Світлана Ростиславівна and Соловей, Людмила Сергіївна (2017) Adult learning as migrants' integration tool: Norvegian experience Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 132-144. ISSN 2312-5829

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Ринок праці та формування нових компетентностей майбутнього фахівця Матеріали XXV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 25. - 241 с. (25). pp. 45-47.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Intercultural dialogue and adult education Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної e-конференції "Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки". pp. 21-24. ISSN 978-617-604-082-8

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Information and communication competence of the teacher of foreign languages Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції "Іншомовна підготовка працівників правоохоонних органів та фхівців із права". pp. 29-31.

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Possibility of Moodle system using in the organisation of students' self-study Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур". pp. 655-657. ISSN 978-617-7069-28-6

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Non-formal/informal ESL acquisition by different age categories of Ukrainian adult learners Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України (21). pp. 213-237. ISSN 2309-9763

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Маніфест освіти дорослих у 21 столітті: нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 3 до Вип. 36, Том 4 (20): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К.: Гнозис, 2016 - 314 с.. pp. 116-123.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Learning a foreign language in non-formal education by adults as a tool for cross-cultural dialogue Педагогіка і психологія (4 (93)). pp. 47-56. ISSN 2304-0629

Соловей, Людмила Сергіївна (2015) Нові технології навчання (86). pp. 103-107.

Соловей, Людмила Сергіївна (2015) ROLE-PLAY «REPLACEMENT PERFORMANCE» AS A WAY OF COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" (36). pp. 145-151. ISSN 978-966-8840-95-1

Соловей, Людмила Сергіївна (2015) Methodic principles of student group management in English class. Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання", 11(14) (35). pp. 488-494. ISSN 978-966-2760-14-9(6)

Соловей, Людмила Сергіївна (2013) Неперервна освіта як важлива умова підготовки висококваліфікованого фахівція сфери туризму в Україні Науковий вісник. Філологія. Педагогіка. Психологія (26).

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Innovations in tourism education Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 288-293. ISSN 2227-2844

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) До питання про становлення екскурсійно-туристичної-краєзнавчої справи в Україні (1917 - 1919 pp.) Туризм і краєзнавство. ISSN 966-8122-62-9

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Шляхи оптимізації вітчизняної туристичної освіти Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання.

Соловей, Людмила Сергіївна (2011) The state of tourism and local lore studies at general and out-of-school teaching and educational establishments of Ukraine (in the 60s and 80s of the 20th century). Теоретичні питання культури, освіти та виховання (43). pp. 108-113. ISSN 2411-5983

Conference or Workshop Item

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2022) Teaching professional disciplines in english in high schools of Ukraine In: Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ХІ міжнар. наук.-методол Інтернет-семінару, 19 травня, 2022 р., Київ - Хмельницький.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна and Соловей, Мирослав Іванович (2022) Digital transformation of education and teaching staff: the challenges of time In: Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХI столітті", 28 квітня 2022, Полтава.

Соловей, Людмила Сергіївна (2022) Progressive development of higher education in Sweden in the conditions of European integration: experience for Ukraine In: Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи : збірник наукових праць II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти, 21 квітня 2022 р., Кам'янець-Подільський.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) New possibilities for adult informal education in Europe In: Форум до Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області, 6 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя.

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Інформаційно-комунікативна компетентність викладачів іноземних мов In: Іншомовна підготовка працівників правоохороних органів та фахівців із права.

Соловей, Людмила Сергіївна (2014) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І ОПТИМІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ In: Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства.

Соловей, Людмила Сергіївна (2014) Перші в Києві курси підготовки екскурсоводів In: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлннською.

Book

Андрюшина, Олена Владиславівна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна and Ригованова, Вікторія Анатоліївна and Соловей, Людмила Сергіївна (2018) English: First and Foremost Астрель, Київ.

Андрюшина, Олена Владиславівна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна and Соловей, Людмила Сергіївна and Хохлова, Дарія Сергіївна (2018) English: First and Foremost Астрель, Київ.

Андрюшина, Олена Владиславівна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна and Бабич, Наталія Олександрівна and Соловей, Людмила Сергіївна (2016) English: First and Foremost Київський університет імені Бориса Грінченко, Київ.

Андрюшина, Олена Владиславівна and Ригованова, Вікторія Анатоліївна and Соловей, Людмила Сергіївна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2015) English: first and foremost Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Teaching Resource

Соловей, Людмила Сергіївна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2023) Syllabus "Practice of oral and written speech" [Teaching Resource]

Соловей, Людмила Сергіївна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2021) Academic course woking program Practice of Oral and written course (English Language) [Teaching Resource]

Соловей, Людмила Сергіївна (2019) Foreign language with teaching methodology [Teaching Resource]

Соловей, Людмила Сергіївна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна and Андрюшина, Олена Владиславівна and Бабіч, Наталія Олександрівна (2016) Практика усного та писемного мовлення для студентів на 1 курсі для студентів за освітньою програмою: Мова і література (англійська) [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 26 02:12:29 2024 EET.