Items where Author is "Цимбал, Катерина Олександрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Article

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Formation of professional experience of vocal students in the studio workshop Актуальнi питання гуманiтарних наук, 3 (66). pp. 247-252. ISSN 2308-4863

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Digital musical instruments in the professional training Of piano students at the university Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. (категорія Б), 3 (61). pp. 266-273. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Опанащук, Максим Володимирович and Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Становлення та розвиток виконавської творчості саксофоніста у контексті музичної культури ХХ століття The 11th International scientific and practical conference «Problems of the development of science and the view of society». pp. 250-254.

Опанащук, Максим Володимирович and Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Проблема стильових особливостей композиторської творчості для саксофона в другій половині ХХ ст Theoretical and ractical methods of sciience development : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф.,. pp. 178-180.

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2023) Артикуляція штрихів і мелізматики та специфічні прийоми гри у джазовому виконавстві Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (96). pp. 14-19.

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2022) Як обрати звукову апаратуру або короткий путівник по морю «заліза» для тих хто розгубився «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (85). pp. 44-46.

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Можливі комплектації домашньої студії звукозапису Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (70). pp. 141-143.

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Cам собi звукорежисер або як зiбрати домашню студiю звукозапису Cучасна мистецька освiта виклики та перспективи Збiрник статей (4). pp. 92-99.

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна and Каблова, Тетяна Борисівна (2019) The issue of using modern technologies for acquiring professional competencies on the example of digital instruments Virtual studio technology Молодий вчений (1(65)). pp. 365-368. ISSN 2304-5809

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Use of sequencer and graphic editor programs in the learning process Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства. pp. 141-142.

Товкач, Ірина Євгеніївна and Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Будущим воспитателям о влиянии музыкотерапии на проблемы устной речи детей дошкольного возраста Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к инновации Сборник материалов I Международной научно-практической конференции (Барановичи, 20 апреля 2018 года), 1 (1). pp. 109-111. ISSN 978-985-498-797-2

Book

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2022) Різдвяні цяцьки: фантазія на теми українських пісень для дитячого хору, флейти, п’яти саксофонів та ритм-секції. Репертуарний посібник ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Київ.

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) 12 імпровізацій на теми джазових стандартів: методично-репертуарний посібник [для студентів закладів вищої освіти] серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р. . : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», м. Київ, вул. Бориспільська, 9. ISBN 978-966-999-092-1

Teaching Resource

Цимбал, Катерина Олександрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни ІКТ в галузі музичного мистецтва для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітньої програми 025.00.02 «Сольний спів» [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Цифрові музичні інструменти" [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Студійний звукозапис для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітньої програми 025.00.02 «Сольний спів» [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни ІКТ в галузі музичного мистецтва для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітньої програми 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)» 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Режисура мультимедiйних проектiв у музичному мистецтвi" для студент1в Спецiальностi 025 «Музичне мистецтво» Освiтнього рiвня: першого (бакалаврського) ОсвiтньоУ програми 025.00.03 Iнструментальне виконавство (фортепiано) 025.00.04 Iнструментальне виконавство (оркестровi струннi, народнi, духовi та ударнi iнструменти) [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни ІКТ в галузі музичного мистецтва (сольний спів) [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни ІКТ в галузі музичного мистецтва [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Цифрові музичні інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Режисура мультимедійних проєктів у музичному мистецтві [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Цифрові музичні інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основи студійного звукозапису [Teaching Resource]

Other

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2023) "Man & Woman" Інструментально-хореографічна сюїта на теми французьких пісень для чотирьох альт-саксофонів та ритм-секції (партитура з лібрето та партії) : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Україна, Київ.

This list was generated on Sun Feb 25 13:36:01 2024 EET.