Items where Author is "Чернуха, Надія Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

Бровко, Катерина Андріївна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Чернуха, Надія Миколаївна and Загородня, Алла Анатоліївна and Бахов, Іван Степанович (2020) Research of motives for formation of corporate culture of students in the context of the paradigm of cognitive psychology Journal of Advanced Pharmacy Education and Research (10(2)). pp. 195-202. ISSN 2249-3379

Петрухан-Щербакова, Людмила Юріївна and Чернуха, Надія Миколаївна (2020) The Main Aspects of the Activities of Charitable Organizations in the Legacy of Mary Ellen Richmond Intellectual archive (4). pp. 108-115. ISSN 1929-4700

Дячок, Надія Валентинівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2017) A foreign language specialist: vectors to professional mobility Current scientific research. pp. 208-212. ISSN 978-617-7214-49-5

Чернуха, Надія Миколаївна and Іслам, Аліна Вікторівна (2015) Ecological Culture of Students and Pre-Conditions its Forming in the Educational Environment of Technical Higher Educational Establishment Intellectual archive (4(6)). pp. 120-128. ISSN 1929-4700

Чернуха, Надія Миколаївна (2015) From integrity education to quality Освітологія / українсько-польський щорічник (4). pp. 26-32. ISSN 2226-3012

Ворначева, Людмила Юріївна and Чернуха, Надія Миколаївна (2015) The role of Mary E. Richmond’s contemporaries in formation of her social work theory Молодий вчений (2(17)). pp. 133-136. ISSN 2304-5809

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Diagnosis of the level formation of professional psychological competence of future teachers Неперервна професійна освіта:теорія і практика (4(45)). pp. 29-33. ISSN 1609-8595

Козир, Маргарита Валентинівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Informative competence is obligatory asset of modern schoolchildren «Зошити наукові». Вища Банкова школа (9). pp. 1-7. ISSN 2084 – 0152

Чернуха, Надія Миколаївна and Козир, Маргарита Валентинівна (2015) Informative competence is obligatory asset of modern schoolchildren Педагогічна освіта: теорія і практика (23). pp. 38-42. ISSN 2311-2409

Чернуха, Надія Миколаївна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2015) Professional teacher in the futer subjectivity acmeological phenomen Проблеми освіти (84). pp. 333-336.

Чернуха, Надія Миколаївна and Козир, Маргарита Валентинівна (2014) Information as a category of pedagogical process of formation of information competence Педагогічний процес: теорія та практика (4). pp. 50-54. ISSN 2078-1687

Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Пріоритети успішної соціалізації особистості: акмеологічний підхід Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 47-52.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Формування громадянської активності студентів: виклики часу Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до євроінтеграції. pp. 113-115.

Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Integration unity of education and upbringing in modern educational space of institution of higher education Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (24(317). ISSN 2076-586Х

Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Formation of of social activity of students in the modern integration educational environment Освітня політика держави: філософія, методологія, практика Тематичний випуск. pp. 137-140.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Civic engagement of student: psychological characteristics of manifestation of the development Освітологія / польсько-український щорічник українсько-польський (3). pp. 122-125. ISSN 2226-3012

Чернуха, Надія Миколаївна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2014) Implementation methodology multiparaigmatic in modern higher education Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 17-22. ISSN ISSN 1609-8595 INDEX COPERNICUS

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Формування громадянської активності студентів: виклики часу Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до євроінтеграції : матер. міжнар. круглого столу. pp. 113-115.

Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Індивідуальна траєкторія розвитку особистості: життєдайні ідеї Бориса Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 61-66.

Чернуха, Надія Миколаївна (2013) Sociology of education in the structure for education Освітологія (2). pp. 125-131. ISSN 2226-3012

Чернуха, Надія Миколаївна (2013) Directions of osvitological preparation: sociology of education Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 19-24. ISSN 1609-8595

Monograph

Чернуха, Надія Миколаївна and Бровко, Катерина Андріївна (2016) Acmeological tolerance approach to interpersonal relations subobjects of the educational process of high school Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Чернуха, Надія Миколаївна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Муромець, Вікторія Григорівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Малихін, Олександр Володимирович and Козир, Маргарита Валентинівна and Головчук, Світлана Юріївна and Леонтьєва, Інна Василівна (2015) Вища освіта: досвід і перспективи Колективна (двоосібна). Чабаненко Ю. А., Київ.

Чернуха, Надія Миколаївна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Малихін, Олександр Володимирович and Дічек, Наталія Петрівна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Братко, Марія Василівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2015) Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Book

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Тренінг розвитку громадянської активності студентів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Інтеграційні процеси у вищій школі Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Гулевська-Черниш, А.В. and Басюк, Т.П. and Алєксєєнко, Т.Ф. and Бех, І.Д. and Болтівець, С.І. and Братусь, І.В. and Буніна, Л.І. and Ваховський, Л.Ц. and Веретенко, Тетяна Григорівна and Гужва, Т.М. and Жданович, Ю.М. and Журавель, Тетяна Василівна and Заверико, Наталія Віталіївна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Караман, О.Л. and Кічук, Я.П. and Кияниця, З.П. and Ковальчук, Л.Г. and Кузьмінській, В.О. and Лактіонова, Галина Михайлівна and Лавренко, О.В. and Левченко, К.Б. and Лесина, Т.М. and Липський, І.А. and Лютий, В.П. and Лях, Тетяна Леонідівна and Лях, В.В. and Мардахаєв, Л.В. and Міщенко, Н.І. and Міщик, Л.І. and Окушко, Т.К. and Омельченко, С.О. and Песоцька, О.П. and Петрович, В.С. and Петрочко, Жанна Василівна and Пилипенко, О.І. and Пінчук, І.Н. and Поліщук, В.А. and Постолюк, Г.І. and Рижанова, А.О. and Савченко, Світлана Володимирівна and Сейко, Н.О. and Семигіна, Т.В. and Сидоров, В.М. and Терницька, С.В. and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Харченко, Сергій Якович and Цюман, Тетяна Петрівна and Черная, К.І. and Чернуха, Надія Миколаївна and Юрків, Я.І. (2012) Encyclopaedia for professionals social Універсум, Севастополь. ISBN 978-966-8048-55-5

Teaching Resource

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2016) Pedagogy of high school [Teaching Resource]

Тернопільська, Валентина Іванівна and Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2016) Pedagogy of high school [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Стеблецький, Анатолій Леонідович (2016) Didactics and methodology of teaching in higher education [Teaching Resource]

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Діагностика професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович and Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Методика викладання у вищій школі [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович and Тернопільська, Валентина Іванівна and Муромець, Вікторія Григорівна (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович and Тернопільська, Валентина Іванівна and Муромець, Вікторія Григорівна (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Головчук, Світлана Юріївна (2015) Інтеграційні процеси у вищій школі [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2014) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Муромець, Вікторія Григорівна (2014) Інтеграційні процеси у вищій школі [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2014) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Sep 25 11:40:45 2022 EEST.