Items where Division is "Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | Ж | К | Л | М | П | С | Т | Ш | Я
Number of items: 37.

А

Афанасьєв, Ілля Юрійович and Александрович, Марина Василівна (2014) Теорія і практика редагування [Teaching Resource]

Б

Бєлофастова, Таїсія Юріївна (2014) PR у соціокультурній сфері [Teaching Resource]

Бєлофастова, Таїсія Юріївна (2014) PR-технології в культурно-дозвіллевій сфері Вісник Національного авіаційного університету (1). pp. 4-7.

Г

Горбенко, Галина Василівна (2014) Методи оцінювання та шляхи підвищення ефективності соціальної реклами: теоретичний аспект Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа. pp. 27-29.

Горбенко, Галина Василівна (2014) Практична підготовка фахівців з реклами: огляд сучасних напрацювань Вісник книжкової палати (9). pp. 33-37. ISSN 2076-9326

Горбенко, Галина Василівна (2014) Проблеми застосування соціальної реклами в управлінні суспільними процесами в Україні Вісник книжкової палати (3). pp. 42-45. ISSN 2076-9326

Горбенко, Галина Василівна and Масімова, Лариса Гагіківна (2014) Абетка соціальних комунікацій Видавництво "Жнець", Київ. ISBN 978-966-2057-17-1

Ж

Женченко, Ігор Вікторович (2014) Робоча програма "Брошури та ілюстрації. Листівки, плакати, етикетки" для студентів за напрямом підготовки 6.030303 видавнича справа та редагування, галузі знань 0303 журналістика та інформація [Teaching Resource]

Женченко, Ігор Вікторович (2014) Вступ до курсу "Шрифтознавство", Історичні передумови розвитку мистецтва шрифтів [Електронний ресурс]: навчально-презентаційний посібник. In: Історичні передумови розвитку мистецтва шрифтів. Видавництво "Жнець", Київ.

Женченко, Ігор Вікторович and Женченко, Марина Іванівна (2014) Комп’ютерна графіка: Adobe Photoshop CS4 [Електронний ресурс] : практикум Видавництво "Жнець", Київ.

К

Кияниця, Євгенія Олегівна (2014) Імідж організацій соціокультурної сфери: структурний підхід Вісник Харківської державної академії культури (44).

Кияниця, Євгенія Олегівна (2014) Специфіка функціонування "паблік рілейшнз" в контексті соціокультурної динаміки Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку. pp. 247-254.

Кияниця, Євгенія Олегівна (2014) Перспективи використання технологій паблік рілейшнз у соціально-культурній сфері України Вісник Книжкової палати (9). pp. 45-48. ISSN 2076-9326

Кияниця, Євгенія Олегівна (2014) Реклама як інструмент крос-культурної комунікації Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 187-192.

Курбан, Олександр Васильович (2014) PR у маркетингових комунікаціях Кондор, Київ. ISBN 978-966-2781-53-3

Курбан, Олександр Васильович (2014) Специфіка та особливості підготовки PR-фахівців для сучасного профільного ринку Педагогічний процес: теорія та практика (4). pp. 32-35. ISSN 2078-1687

Курбан, Олександр Васильович (2014) Стратегія і тактика сучасної інформаційної активності у соціальних мережах Вісник книжкової палати (9). pp. 42-45. ISSN 2076-9326

Л

Лойко, Роман Русланович (2014) Засади використання інформаційних технологійу системі управління бізнес-процесами у видавничій справі Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 247-254.

М

Макарова, Марія Володимирівна (2014) Компетентнісний підхід до підготовки магістрів в галузі бібліотечної справи та інформації Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 312-316.

Масімова, Лариса Гагіківна (2014) Інтертекстуальність візуального тексту мас-медіа Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 65-71.

П

Полковенко, Тарас Вікторович (2014) Народна проза як чинник самовиховання сучасної молоді Scientific Journal «ScienceRise» (3/1(3)). pp. 96-99. ISSN 2313-6286

Полковенко, Тарас Вікторович (2014) Folk-prose as a factor for self-educations of modern youth Scientific Journal "ScienceRise", 1 (3). pp. 96-99. ISSN 2313-6286

Полковенко, Тарас Вікторович (2014) Спецкурс з редагування науково-технічної та науково-популярної літератури [Teaching Resource]

Полковенко, Тарас Вікторович (2014) Книговидання у Великій Британії: стратегії, принципи, досвід Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 267-272.

Поліщук, Тетяна Ігорівна (2014) Соціально-економічний розвиток кустарного виробництва на селі під час нової економічної політики Матеріали VII Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка). pp. 48-52.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2014) Міжнародні бібліотечні організації: можливості співробітництва бібліотек вищих навчальних закладів «Бібліотек@ – територія єдності» Всеукраїнська науково-практична конференція. pp. 60-64.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2014) На шляху до рівноцінності, прозорості і визнання дипломів: ІФЛА і бібліотечно-інформаційна освіта V Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – відкритий світ». pp. 55-57.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2014) Дослідження історії комунікації: міжнародний аспект Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття. pp. 158-160.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2014) Міжнародні бібліотечні організації у системі професійної комунікації фахівців галузі Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 316-322.

С

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 78-83.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13 листоп. 2014 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. pp. 78-83.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Бібліотечно-інформаційні інновації на сторінках професійної періодики V Львівський бібліотечний форум «Бібліотека – відкритий світ» : зб. матеріалів. pp. 23-25.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Бібліотека – територія єдності : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 40-43. ISSN ISBN 978-966-97270-30-9

Т

Тишкевич, Катерина Іванівна (2014) Теоретическо-методологический аспект культуры изданий библиотек Украины для юношества Медиаобразование (1). pp. 98-105. ISSN 1994-4160

Тишкевич, Катерина Іванівна (2014) Видавнича діяльність бібліотек для юнацтва як відображення бібліотечної практики Наукові записки Інституту журналістики, 55. pp. 53-55.

Ш

Шиян, Віктор Олександрович (2014) Особливості та сучасні тенденції підготовки фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 131-137.

Я

Ярошенко, Роман Васильович (2014) Вплив художньої літератури на свідомість читача середньої та вищої школи Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови : матер. V щоріч. Міжнарод. наук. конф., 4–5 квіт. 2014 р., м. Київ. pp. 316-320.

This list was generated on Sat Nov 27 02:06:26 2021 EET.