Items where Division is "Кафедра академічного та естрадного вокалу" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | З | К | Л | М | П | Р | С | Ш
Number of items: 36.

Б

Бернадська, Дарія Петрівна (2014) Choreography as a non-verbal form of communication Матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва". pp. 13-16.

Бернадська, Дарія Петрівна (2014) The origins of professional art education in the field of choreography in Europe (France, XVII) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття". pp. 126-133.

Бернадська, Дарія Петрівна (2014) Current issues humanities. Issue 8 Chapter Arts The article "Neoclassique ballet style's development in Choreography of XX-th century" In: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка "Актуальні питання гуманітарних наук". Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, pp. 77-82. ISBN ISSN 2308-4855

Бернадська, Дарія Петрівна and Щербак, Дарія Петрівна (2014) Витоки професійної мистецької освіти в галузі хореографії в Європі (Франція, XVII ст.) Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 126-133.

Болгарський, Анатолій Георгійович (2014) Компетентнісний підхід до музично-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 572-580.

Г

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2014) Вплив вокально-технічних вправ для солістів-вокалістів на процес звукоутворення Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 586-592.

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СОЛЬНИЙ СПІВ Галузь знань 0202 Мистецтво Напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» Професійне спрямування «Сольний спів» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») [Teaching Resource]

З

Зінська, Тетяна Володимирівна (2014) Інформаційно-комунікативні технології у сучасній музичній освіті Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 456-460.

Зінська, Тетяна Володимирівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЧИТАННЯ ВОКАЛЬНИХ ПАРТИТУР Галузь знань - 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки - 6.020204 «Музичне мистецтво» Професійне спрямування - «Сольний спів» [Teaching Resource]

К

Кацалап, Олена Вікторівна (2014) Функціонування системи професійної музичної освіти в Україні у 60–70-х роках XX ст Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 179-185.

Кисла, Світлана Вікторівна (2014) Formation of the system of musical education in Ukraine Сіверщина в історії України (7). pp. 126-129.

Кисла, Світлана Вікторівна (2014) Guidelines for the voice for the students of higher educational institutions of I-IV accreditation levels Глухівський НПУ ім. О.Довженка.

Л

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2014) Проблема виховання джазових вокалістів у музичних школах Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 476-483.

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2014) Основи режисерської майстерності Напрям підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво” Спеціалізація “Режисура музично-виховних шкільних заходів” [Teaching Resource]

М

Макарова, Емма Вікторівна (2014) Інтеграція як умова розвитку вокально-творчого потенціалу майбутніх педагогів-музикантів у системі сучасної мистецької освіти Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 492-497.

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2014) Постановка голосу Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» 2014 – 2015 навчальний рік [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2014) Робоча програма з навчальної дисципліни «Постановка голосу» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 7.020204 «Музичне мистецтво» [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2014) Постановка голосу Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2014) Постановка голосу (для студентів ІV курсу) Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» [Teaching Resource]

Мамченко, Антоніна Іванівна and Кацалап, Олена Вікторівна and Каменська, Вероніка Юріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Вокальний ансамбль» Напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» Професійне спрямування «Сольний спів» [Teaching Resource]

Мамченко, Антоніна Іванівна and Кацалап, Олена Вікторівна and Каменська, Вероніка Юріївна (2014) Робоча програма з навчальної дисципліни «Вокальний ансамбль» (для студентів ІV курсу) Напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» Професійне спрямування «Сольний спів» [Teaching Resource]

Мамченко, Олег Миколайович (2014) Художні аспекти виконавської інтерпретації П’ятої симфонії Дмитра Шостаковича Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 313-323.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2014) Проблеми формування наукового досвіду у студентів вищих навчальних закладів спеціальності «хореографія» Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 631-640.

П

Петрикова, Оксана Петрівна (2014) Розвиток музично-інтелектуальної сфери студентів у процесі роботи над вокальним репертуаром Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14 Теорія і методика мистецької освіти Випуск16 (21). pp. 132-134.

Р

Рябінко, Світлана Миколаївна (2014) Навчальний репертуар як чинник формуванняпізнавально-естетичного інтересу студентів Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 622-631.

С

Світайло, Світлана Валеріївна (2014) Компетентнісна підготовка викладача музичного мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 670-675.

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2014) Philosophy of dance art in Plato and Lucian. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (10). pp. 88-93. ISSN 2308-4855

Шариков, Денис Игоревич (2014) Transformation art method of classical dance the second half of the NINETEENTH and first decade of the XXI century. Актуальні питанні гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (9). pp. 60-67. ISSN 2308-4855

Шариков, Денис Игоревич (2014) Style ballroom dance: history, form and technique Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових працьмолодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (8). pp. 198-203. ISSN 2308-4855

Шариков, Денис Игоревич (2014) The The Genesis of academic ballet theatre: historical development, personnel, expressive means Парадигма пізнання: гуманітарні питання, 3 (3). pp. 73-83. ISSN 2312-4466

Шариков, Денис Игоревич (2014) The Genesis of the Byzantine (Romaian) dance in the V−XV centuries: classification features and expressive means Парадигма познания: гуманитрные вопросы, 1 (1). ISSN 2312-4466

Шариков, Денис Игоревич (2014) Study of Arts disciplines in the research process in Ukraine Науковий огляд (6(7)). pp. 175-182. ISSN 2311-4517

Шариков, Денис Игоревич (2014) Rythmoplastical and avant-garde factors in choreography the XX-th century Науковий огляд (5). pp. 68-73. ISSN 2311-4509

Шариков, Денис Игоревич (2014) The Ballet conceptual-categorial apparatus choreographic culture Науковий огляд (4). pp. 88-93. ISSN 2311-4509

Шариков, Денис Игоревич (2014) The Lvov of composer Olexandr Kozarenko: The analesis of works «Ssnfonia Estravagaza », «Oresteia» Науковий огляд (3). pp. 163-168. ISSN 2311-4509

Шариков, Денис Игоревич (2014) Ballet by John Kranko «Evgeny Onegin» in the neoclassical ballet Western Europe Науковий огляд (1). pp. 169-173. ISSN 2311-4509

This list was generated on Sat Sep 30 02:05:53 2023 EEST.