Items where Division is "Кафедра академічного та естрадного вокалу" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2016) Selection of Academic Vocal Repetoire as Part of Singer Professional Training Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 105-108.

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2016) Проблема сценічного хвилювання естрадного виконавця під час концертного виступу Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 529-535.

Дерев’янко, Л.А. (2016) Students Vocal Training within the Context of Actual Educational Technologies Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 94-98.

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Theory and methods of vocal performance [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Arthur Schopenhauer about parallels ethos of music and the "volition to live" in the Universe Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (4). ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Reading the vocal of partitas [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) The history of theatrical art [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Contemporary socio-cultural TENDENCIES Oа theater laboratory "VNE STEN" «Драма, вистава, глядач…», присвячених пам'яті професора В. М. Айзенштадта. pp. 33-35. ISSN 978-617-669-203-4

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) THE SPІRІT OF MUSІС ІN HАRMONУ OF THE WORLD АS THE VАLUE OF СІVІLІZАTІON Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (3). pp. 54-56. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Global Peace Science or Peaceloveology, Peacescience Колективна (двоосібна). New Delhi, New Delhi.

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) The dialogue of music and art in the cultural space Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття. pp. 405-409.

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Еthos of musicas a spirit being human culture Історико-культурна спадщина в еру глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти. pp. 56-58.

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Reading the of partitas for vocal ensembles [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Діалог музики та живопису в культурно-мистецькому просторі Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 405-409.

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Reading the of partitas for vocal ensembles [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна and Бородіна, Анна Валеріївна (2016) Cultural processes in the European integration through the prism of the National Opera of Ukraine Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. pp. 240-241.

Каблова, Тетяна Борисівна and Тетеря, Віктор Михайлович (2016) Folk song as intentsion part in the creativity of M.Lysenko Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. ISSN 2225-7586

Кацалап, Олена Вікторівна (2016) Музично-театральне життя України наприкінці 1920-х - у 1930-х роках In: Культурно-мистецькі обрії - 2016, лютий 2016 року, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2016) Розвиток вокального ансамблевого виконавства в Україні другої половини ХХ століття Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 85-91.

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2016) The work program of discipline "Еnsemble class" [Teaching Resource]

Макаренко, Лідія Петрівна (2016) Genre and stylistic features of rethinking folklore orchestral works L. Kolodub Науковий збірник закарпатського музею народної архітектури та побуту (3). pp. 268-271. ISSN 978-617-531-142-4

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2016) Innovative process areas of vocal training future teachers of music In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура:виклики ХХІ століття".

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2016) Ethnoculturological approach to vocal-competence education of future music teacher Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 135-138. ISSN 2518-766Х

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2016) Постановка голосу (напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень (на базі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти) [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2016) Вокальний клас (напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень) [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2016) Вокальний клас (спеціальність: 025 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень) [Teaching Resource]

Макарова, Тетяна Олексіївна (2016) Methods of Future Teachers’ Independent Thinking Development at Choral Conducting Classes Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 109-111.

Маэвська, Анастасія Сергіївна (2016) Singing and music literature [Teaching Resource]

Маєвська, Анастасія Сергіївна (2016) Basics of stage and screen art [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Production, professional (assistant) with specialization (unseparated) practice [Teaching Resource]

Нижник, Тетяна Михайлівна (2016) Formation of Future Music Teachers’ Cognitive-Aesthetic Interest to Teaching Materials at Choral Conducting Classes Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 112-116.

Петрикова, Оксана Петрівна (2016) Педагогічний репертуар у процесі формування національної самосвідомості майбутнього викладача вокалу Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 115-121.

Полянський, Т.В. (2016) Типологія раннього джазу: поняття та підходи Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 429-437.

Румянцева, С.В. (2016) Професійна діяльність А.Ц. Мархлевського у культурно- мистецькому просторі україни 80-х років XX ст. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 137-142.

Садовенко, Світлана Миколаївна (2016) Етнонаціональне виховання як чинник формування основоположних культурних цінностей Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 142-154.

Світайло, Світлана Валеріївна (2016) Peculiarities of conducting and choral training music teachers in the process Наукові записки: (збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, (129). pp. 189-195.

Світайло, Світлана Валеріївна (2016) Диригентсько-хорова підготовка учителів музики в системі вищої професійної освіти Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 667-673.

Селезньов, М. Я. (2016) Новації у викладанні фахових дисциплін мистецького спрямування Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 673-680.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Kharkov-type banduras from The National Dnipropetrovsk historical museum resources Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє. pp. 106-111.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Andriy Omelchenko’s letters from the private archives Мистецька освіта і культура України: євроінтеграційний вектор. pp. 126-129. ISSN 978-966-452-231-8

Чернявська Ірина Семенівна (2016) пісня "Побачення з Києвом" 67624.

Чугунова, М. М. (2016) Робота над хоровою партитурою у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 727-734.

This list was generated on Thu Feb 22 02:07:23 2024 EET.