Items where Division is "Кафедра академічного та естрадного вокалу" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2016) Selection of Academic Vocal Repetoire as Part of Singer Professional Training Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 105-108.

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2016) Проблема сценічного хвилювання естрадного виконавця під час концертного виступу Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 529-535.

Дерев’янко, Л.А. (2016) Students Vocal Training within the Context of Actual Educational Technologies Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 94-98.

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Arthur Schopenhauer about parallels ethos of music and the "volition to live" in the Universe Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (4). ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Contemporary socio-cultural TENDENCIES Oа theater laboratory "VNE STEN" «Драма, вистава, глядач…», присвячених пам'яті професора В. М. Айзенштадта. pp. 33-35. ISSN 978-617-669-203-4

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) THE SPІRІT OF MUSІС ІN HАRMONУ OF THE WORLD АS THE VАLUE OF СІVІLІZАTІON Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (3). pp. 54-56. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) The dialogue of music and art in the cultural space Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття. pp. 405-409.

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Еthos of musicas a spirit being human culture Історико-культурна спадщина в еру глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти. pp. 56-58.

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Діалог музики та живопису в культурно-мистецькому просторі Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 405-409.

Каблова, Тетяна Борисівна and Бородіна, Анна Валеріївна (2016) Cultural processes in the European integration through the prism of the National Opera of Ukraine Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. pp. 240-241.

Каблова, Тетяна Борисівна and Тетеря, Віктор Михайлович (2016) Folk song as intentsion part in the creativity of M.Lysenko Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. ISSN 2225-7586

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2016) Розвиток вокального ансамблевого виконавства в Україні другої половини ХХ століття Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 85-91.

Макаренко, Лідія Петрівна (2016) Genre and stylistic features of rethinking folklore orchestral works L. Kolodub Науковий збірник закарпатського музею народної архітектури та побуту (3). pp. 268-271. ISSN 978-617-531-142-4

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2016) Ethnoculturological approach to vocal-competence education of future music teacher Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 135-138. ISSN 2518-766Х

Макарова, Тетяна Олексіївна (2016) Methods of Future Teachers’ Independent Thinking Development at Choral Conducting Classes Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 109-111.

Нижник, Тетяна Михайлівна (2016) Formation of Future Music Teachers’ Cognitive-Aesthetic Interest to Teaching Materials at Choral Conducting Classes Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 112-116.

Петрикова, Оксана Петрівна (2016) Педагогічний репертуар у процесі формування національної самосвідомості майбутнього викладача вокалу Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 115-121.

Полянський, Т.В. (2016) Типологія раннього джазу: поняття та підходи Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 429-437.

Румянцева, С.В. (2016) Професійна діяльність А.Ц. Мархлевського у культурно- мистецькому просторі україни 80-х років XX ст. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 137-142.

Садовенко, Світлана Миколаївна (2016) Етнонаціональне виховання як чинник формування основоположних культурних цінностей Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 142-154.

Світайло, Світлана Валеріївна (2016) Peculiarities of conducting and choral training music teachers in the process Наукові записки: (збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, (129). pp. 189-195.

Світайло, Світлана Валеріївна (2016) Диригентсько-хорова підготовка учителів музики в системі вищої професійної освіти Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 667-673.

Селезньов, М. Я. (2016) Новації у викладанні фахових дисциплін мистецького спрямування Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 673-680.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Kharkov-type banduras from The National Dnipropetrovsk historical museum resources Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє. pp. 106-111.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Andriy Omelchenko’s letters from the private archives Мистецька освіта і культура України: євроінтеграційний вектор. pp. 126-129. ISSN 978-966-452-231-8

Чугунова, М. М. (2016) Робота над хоровою партитурою у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 727-734.

Monograph

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Global Peace Science or Peaceloveology, Peacescience Колективна (двоосібна). New Delhi, New Delhi.

Conference or Workshop Item

Кацалап, Олена Вікторівна (2016) Музично-театральне життя України наприкінці 1920-х - у 1930-х роках In: Культурно-мистецькі обрії - 2016, лютий 2016 року, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2016) Innovative process areas of vocal training future teachers of music In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура:виклики ХХІ століття".

Patent

Чернявська Ірина Семенівна (2016) пісня "Побачення з Києвом" 67624.

Teaching Resource

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Theory and methods of vocal performance [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Reading the vocal of partitas [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) The history of theatrical art [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Reading the of partitas for vocal ensembles [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Reading the of partitas for vocal ensembles [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2016) The work program of discipline "Еnsemble class" [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2016) Постановка голосу (напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень (на базі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти) [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2016) Вокальний клас (напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень) [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2016) Вокальний клас (спеціальність: 025 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень) [Teaching Resource]

Маэвська, Анастасія Сергіївна (2016) Singing and music literature [Teaching Resource]

Маєвська, Анастасія Сергіївна (2016) Basics of stage and screen art [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Production, professional (assistant) with specialization (unseparated) practice [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 22 02:07:23 2024 EET.