Items where Division is "Кафедра академічного та естрадного вокалу" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | З | К | Л | М | П | С | Т | Ч | Ш | Я
Number of items: 74.

Г

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2018) Solo singing [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2018) Solo singing [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2018) Solo singing [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2018) Solo singing [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2018) Solo singing [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2018) Solo singing [Teaching Resource]

З

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Współczesne pismo chóralne w twórczości polskich kompozytorów: poszukiwanie, ukierunkowanie, nowatorstwo Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji (5). pp. 9-10. ISSN 978-617-7171-80-4

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Інтерпретація поняття "хорове письмо" в професійному середовищі Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії і практики. pp. 39-43. ISSN 978-617-7587-87-2

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Когнітивний аспект сприйняття хорової музики Технологія та їх вплив на сучасну культуру і мистецтво України. pp. 117-118. ISSN 978-966-916-491-9

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Хорове письмо в системі категорій музикології ХХІ ст Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. (33). pp. 407-412. ISSN 2226-2180

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Робоча програма "Хоровий клас і практика роботи з хором" Спеціальності 025«Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Музичне мистецтво (3-й к, 2 р.н.) [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Робоча програма "Хоровий клас і практика роботи з хором" Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Музичне мистецтво (3-й к, 4 р.н.) [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Авторська концепція «Літургічних піснеспівів» В.Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма Науковий вісник "Культура України" (61). pp. 94-105. ISSN 2410-5325

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Робоча програма "Хорове аранжування" для студентів галузь знань 0202 «Мистецтво», напрямку підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський), ІV курс, термін підготовки: 4 роки [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Робоча програма "Хоровий клас і практика роботи з хором" напряму підготовки 6.020204 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Музичне мистецтво (4-й к, 2 р.н.) [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Робоча програма "Хоровий клас і практика роботи з хором" напряму підготовки 6.020204 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Музичне мистецтво (4-й к, 4 р.н.) [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Робоча програма "Хоровий клас і практикум роботи з хором" спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм підготовки магістра музичного мистецтва 025.00.01 «Музичне мистецтво» (5-й к.) [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Робоча програма "Хоровий клас і практикум роботи з хором" спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм підготовки магістра музичного мистецтва 025.00.01 «Музичне мистецтво» (6-й к.) [Teaching Resource]

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Integration in works of musical art, inspired by fine art Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (2). pp. 215-218. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна and Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Pop-vocal number: the specificity of directing Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство (1(10)). pp. 129-133. ISSN 2312-4679

Каблова, Тетяна Борисівна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2018) Vocal ensemble as a means of communication Молодий вчений (2). pp. 517-519. ISSN 2304-5809

Каблова, Тетяна Борисівна and Тетеря, Віктор Михайлович (2018) The specifics of academic vocal art in terms of the contemporary cultural discourse Культура і сучасність (1). pp. 73-77. ISSN 2226-0285

Кацалап, Олена Вікторівна (2018) Vocal class [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна (2018) Vocal class [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна (2018) Vocal class [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна (2018) Vocal class [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна (2018) Vocal class [Teaching Resource]

Л

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) Work program of the educational discipline "Vocal and pedagogical repertoire and work with accompanist" [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) Work program of the educational discipline "Working on the vocal repertoire" [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) The work program of the discipline "Working with the accompanist on the vocal repertoire" [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) Vocal and pedagogical repertoire and work with the concertmaster [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) Work on vocal repertoire [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) Work program of the educational discipline "Working with the accompanist on the vocal repertoire" [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) Pop music of Myroslav koryk of the 60s of the XX century in the context of th history of ukrainian vocal ensembl performance «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (11(63)). pp. 185-188. ISSN 2304-5809

Леонтієва, Софія Леонідівна (2018) Solo singing [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна (2018) Solo singing [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна (2018) Vocal-piano ensemble in the discourse of creative activity of the concertmaster and vocalis Молодий вчений (3(55)). pp. 567-569. ISSN 2304-5809

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Manufacturing (professional) practice [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Manufacturer, preliminary practice from specialization (independent) [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) University Autonomy as a Sociocultural Concept Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 26 (2). pp. 42-47. ISSN 2313-7525

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Globalization: specificity of study concept In: «Синергія в культурному просторі сучасності».

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Working program of educational discipline history of arts: the history of theater arts [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович and Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Pop-vocal number: the specificity of directing Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство (1(10)). pp. 129-133. ISSN 2312-4679

М

Макаренко, Лідія Петрівна (2018) Художня імітація звучання народного музикування в оркестровій творчості Л.Колодуба Підсумки розвитку наукової думки: 2018 (9). pp. 37-39. ISSN 978-617-7171-80-4

Макаренко, Лідія Петрівна (2018) Музична культура січових стрільців як чинник українського державотворення Актуальні питання сьогодення (8). pp. 18-20.

Макаренко, Лідія Петрівна (2018) Features of folklore transformation in the orchestral oeuvre of L. Kolodub based on the analysis of Symphony No. 3 "In the style of the Ukrainian Baroque" Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. (1). pp. 150-155. ISSN 2312-4679

Макаренко, Лідія Петрівна (2018) Аspects of folklore symphonyism in Lev Kolodub’s orchestral creativity through the analysis of the chamber cycle “Seven Ukrainian folk songs” Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» (38). pp. 196-206.

Макаренко, Лідія Петрівна (2018) Features of folklore transformation in the Lev Kolodub’s orchestral works based on the musicological analysis of “Prylutska symphony” Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: Мистецтвознавство (39). pp. 5-12. ISSN 2411-3271

Макаренко, Лідія Петрівна and Юдін, Андрій Андрійович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни хорове диригування, 3 курс (скорочений термін навчання) [Teaching Resource]

Макаренко, Лідія Петрівна and Юдін, Андрій Андрійович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни хорове диригування, 3 курс [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна (2018) Opera class [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна (2018) Opera class [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Киченко, Тетяна Олександрівна (2018) Vocal class [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Киченко, Тетяна Олександрівна (2018) Vocal class [Teaching Resource]

Макарова, Тетяна Олексіївна (2018) Conducting (choir / orchestra) [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2018) Experimental technique of formation of artistic tastes of pupils in the process of Ukrainian vocal heritage studying (end of XIX -beginning of XX century) Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 26 (2). pp. 103-112. ISSN 2313-7525

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2018) Vocal development of begginer singers during leisure activities Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць (40). pp. 178-187. ISSN 2225-7586

Мережко, Юлія Валеріївна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2018) Artificial task as scientific defense: philosophical and historical aspect Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 255-266. ISSN 2312-5829

П

Петрикова, Оксана Петрівна (2018) Educational vocal repertoire as a means of forming the professionalcompetence of the future teacher of musical art Науковий часопис (24(29)). pp. 38-44.

Полянський, Тимур Вячеславович and Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) Jazz Solfeggio [Teaching Resource]

Полянський, Тимур Вячеславович and Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) Vocal improvisation [Teaching Resource]

С

Світайло, Світлана Валеріївна (2018) University Studies: I am a student [Teaching Resource]

Т

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2018) Working program of the discipline "Choir conducting", 1 course [Teaching Resource]

Тетеря, Віктор Михайлович (2018) Solo performance [Teaching Resource]

Тетеря, Віктор Михайлович and Марцинківський, Олег Олександрович (2018) Solo singing [Teaching Resource]

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2018) Festival "Bandura music days" as a modern form of realization cultural practice nowadays Khudozhnia-Kultura-i-Mystetska-Osvita-Tradytsii-i-Suchasnist. pp. 161-163. ISSN 978-966-452-287-5

Чернета, Тетяна Олександрівна (2018) Theory and Practice of Professional Vocalists Training in Postsecondary Institutions of Ukraine Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools (26). pp. 266-270. ISSN 2313-7525

Чернета, Тетяна Олександрівна and Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни «Читання партитур для вокальних ансамблів» для студентів напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» (сольний спів) освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр». [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна and Кацалап, Олена Вікторівна and Зінська, Тетяна Володимирівна (2018) Робоча програма з педагогічної практики для студентів напряму підготовки 6.020204/01 «Музичне мистецтво» (сольний спів). [Teaching Resource]

Ш

Шенгеля, Наталія Олексіївна (2018) Ensemble class [Teaching Resource]

Шенгеля, Наталія Олексіївна (2018) Ensemble class [Teaching Resource]

Шенгеля, Наталія Олексіївна (2018) Vocal Ensemble [Teaching Resource]

Я

Яковенко, Віра Григорівна (2018) Chamber class [Teaching Resource]

Яковенко, Віра Григорівна (2018) Chamber class [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Oct 2 20:49:40 2023 EEST.