Items where Division is "Кафедра практичної психології" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Д | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ц
Number of items: 45.

В

Вакуліч, Тетяна Михайлівна (2014) Психосоматика [Teaching Resource]

Вакуліч, Тетяна Михайлівна and Рафіков, Олександр Римович (2014) The value systems of psychology studnents with different repertories of lifw roles Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця,.

Д

Дятленко, Наталія Михайлівна (2014) LEADERSHIP PSYCHOLOGY STUDENTS AS PART IN PROFFESSIONAL COMPETENCE Колективна (двоосібна). Вінниця "Віндрук", Вінниця,.

К

Кайріс, Олена Дмитрівна (2014) Student group as a factor in the acquisition of professional competence Колективна (двоосібна). Вінниця: "Віндрук", Вінниця,.

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2014) Klibais T.V. The diagnostic properties of questionnaire "Adaptive capacity of attributive style for adults" Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology, II(10) (20). pp. 126-129. ISSN 2308-5258

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2014) Диференціальна психологія [Teaching Resource]

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2014) Psychological peculiarities of formation of adults’ аttributive styles. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2014) Overcoming the crisis of identity in teenagers PhD thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка.

Л

Левицька, О.І. (2014) Використання хмарного сервісу dropbox в освітньому процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 99-101.

Литвиненко, Олена Олександрівна (2014) Individually-Psychological Peculiarities of Literary Text Perception PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Лозова, Ольга Миколаївна (2014) The image of the house and family of internal migrants in Ukraine Українознавчий альманах: наукове видання (15). pp. 93-96.

Лозова, Ольга Миколаївна (2014) Синергетична єдність етногенетичних та соціогенетичних елементів змісту свідомості українців Колективна (двоосібна). Інтерсервіс, Київ.

Лозова, Ольга Миколаївна (2014) Synergy of scientific research of profession's genesis of psychologists: competence approach Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця,.

Лозова, Ольга Миколаївна (2014) The semantic content of the image of the professional differentiation of future psychologists Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность. pp. 54-56. ISSN 978-985-498-559-6

Лозова, Ольга Миколаївна and Подшивайлова, Лідія Іванівна and Подшивайлов, Михайло Михайлович and Піркова, Оксанда Дмитровна and Нагула, Олена Леонідівна and Кайріс, Олена Дмитрівна and Тохтамиш, Олександр Михайлович and Конопля, Ольга Андіївна and Міляєва, Валерія Робертівна and Лебідь, Неля Костянтинівна and Бреус, Юлія Володимирівна and Юревич, Анна Юріївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Циганчук, Тетяна Володимирівна and Таран, Оксана Петрівна and Макарова, Настя Миколаївна and Вакуліч, Тетяна Михайлівна and Рафіков, Олександр Римович (2014) Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця,.

Лозова, Ольга Миколаївна and Юревич, Анна Юріївна (2014) Psychosemantical contents picture of the world professions specialties applicants psychological Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця,.

Лозова, Ольга Миколаївна and Яремчук, Оксана Василівна and Яблонська, Тетяна Миколаївна (2014) Ethno-psychological dimension of Ukraine: semiozys, myth, identity Колективна (двоосібна). Інтерсервіс, м. Київ.

М

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2014) The problem of the empiric research of the intrapersonal' conflicts Гуманітарний вісник ДВНЗ "переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 4 до вип.31:Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології" Вип.9 (9). pp. 64-70. ISSN 978-966-8840-96-8 (2)

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2014) Актуальні проблеми психотерапії [Teaching Resource]

Міляєва, Валерія Робертівна and Лебідь, Неля Костянтинівна and Бреус, Юлія Володимирівна (2014) The student personality development in the educational environment of a higer educational institution Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця,.

Н

Нагула, Олена Леонідівна (2014) Preparing students for educational and advisory activities by the competent parenting Колективна (двоосібна). Вінниця: "Віндрук", Вінниця,.

Носенко, Тетяна Іванівна and Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович and Чала, Олена Андріївна and Терентьєва, Наталія Олександрівна (2014) PRACTICE students "Bachelor" training direction 6.040302 "Computer Science" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

П

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Educational innovations in ukraine: problems of implementations and possibilities for improvement Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1 (15)). pp. 194-207. ISSN 2312-5829

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Implicit model of consolidation of public opinion in the minds of students Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (1 (15)). pp. 75-86.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Психодіагностика [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (1). pp. 75-86. ISSN 9668

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Inherited and acquired experience intolerance Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. – 414 с. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении : взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М. : Филин, 1996. – 472 с. Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Идентичность (6). pp. 145-155. ISSN 9668

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації Освітологічний дискурс (1). pp. 208-217. ISSN 2312-5829

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Parental education: common errors Практичний психолог: дитячий садок (4). ISSN -

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства Теоретичні і прикладні проблеми психології (3). pp. 253-259. ISSN 316.614.6:654

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Батьки і діти: типові помилки виховання Практичний психолог: дитячий садок (4). pp. 25-32. ISSN 96687

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Особистісна толерантність як показник професійної культури педагога In: Методологічний семінар НАПН «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів», 29 жовтня 2014 р., НАПН.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Reflective management educational innovations Світ особистості. pp. 1-13.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Актуальні проблеми вимірювання якості вищої освіти In: Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 23 травня 2014 р., м. Київ. (Unpublished)

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Співпраця університету з науковими установами як чинник конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти In: Доповідь на Вченій раді Педагогічного інституту КУ імені Бориса Грінченка, 16 січня 2014 р, КУ імені Бориса Грінченка.

С

Старинська, Наталія Володимирівна (2014) Definition students of psychology personality characteristics samoaktualizovanoyi Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія (686). pp. 143-150. ISSN 2312-1599

Старинська, Наталія Володимирівна (2014) Osoblivostі profesіynoї іdentichnostі maybutnogo psychologist aspektі Yogo profesіonalіzatsії Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Наукове видання (48). pp. 233-242. ISSN 2312-1599 (In Press)

Стариньска, Наталія Володимирівна (2014) Вступ до спеціальності [Teaching Resource]

Стефаненко, Наталія Іванівна (2014) Основи психологічного консультування [Teaching Resource]

Т

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2014) The components of competence of students about the social and psychological effects of migration, marginalization, assimilation on Ukrainian territory Колективна (двоосібна). "Віндрук", Вінниця.

Тохтамиш, Олександр Михайлович and Конопля, О. А. (2014) Self-actualization of the individual student in the holy manifestations of the protective mechanisms of the psyche Колективна (три і більше авторів). "Віндрук", Вінниця,.

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2014) Features of formation stresoustoychivosti students of higher educational institutions Колективна (три і більше авторів). "Віндрук", Вінниця,.

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2014) Теорія та практика геронтопсихології [Teaching Resource]

Циганчук, Тетяна Володимирівна and Лях, Д.Д. (2014) VIOLENCE AGAINST WOMEN IN FAMILY RELATIONS Практична психологія та соціальна робота (2). pp. 65-69.

Циганчук, Тетяна Володимирівна and Лях, Д.Д. (2014) CAUSES AND CONSEQUENCES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE FAMILY Практична психологія та соціальна робота (3). pp. 65-69.

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:29 2023 EET.