Items where Division is "Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 38.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2011) Social Pedagogics and Social Work in the Modern Educational Space Освітологічний дискурс (1 (3)).

Брусенко, Олена Леонідівна (2011) Features of an intolerant attitude towards people living with HIV / AIDS Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 31-34.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2011) Effect of integration of educational processes at enhancing teaching and learning of students Вища освіта України. - Додаток 3 до N1, том I . - Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські читання" (1). pp. 70-73. ISSN 378

Веретенко, Тетяна Григорівна (2011) Safely train students in credit-modular system Гуманітарний вісник (23). pp. 42-45. ISSN 37.013.42

Веретенко, Тетяна Григорівна (2011) Competence approach to the process of preparing social workers Вісник Запорізького Національного Університету, 2 (15). pp. 187-201.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2011) Communicative interaction between the teacher and its impact on the individual student Вісник Запорізького національного університету, 1 (14). pp. 14-17.

Веретенко, Тетяна Григорівна and Снітко, Марина Аркадіївна (2011) The determinants of formation safe activity in the Internet of young people Wspolczesne determinanty bezpieczenstwa. pp. 215-220.

Веретенко, Тетяна Григорівна and Снітко, Марина Аркадіївна (2011) Determinants of safe youth activities in the Internet Wspolczesne determinanty bezpieczenstwa. pp. 215-220. ISSN 978-83-61401-64-3

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) A makereade of future sosial teachers is with families wich bring up children of early age Актуальны проблеми державного управління, педагогіки та психології, 4 (1). pp. 360-364. ISSN 978-966-2393-37-8

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) Formation of behavioral competence of the future of social teachers Психологічні перспективи. Спеціальний випуск "Психологія соціальної роботи". pp. 126-130.

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) The organization of safe environment for children of preschool age (in the Family) Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (23). pp. 78-81.

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) Formation of psychological and pedagogical culture of future teachers by means of social learning games Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов, 1 (2). pp. 181-187.

Журавель, Тетяна Василівна (2011) Using the method of "peer to peer" in social and pedagogical prevention of HIV among juvenile inmates Социальная педагогика: вызовы ХХI века : сб. материалов Междунар. конгресса спец. соц. сферы (Тамбов, 22–23 сент. 2011 г.). pp. 663-668.

Журавель, Тетяна Василівна (2011) The characteristic of approaches to HIV prevention in penal institutions Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) (1). pp. 33-35.

Журавель, Тетяна Василівна and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Христова, Ганна (2011) Підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів "Версо 04", Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Демченко, Ірина (2011) Удосконалення системи забезпечення прав та можливостей, пов’язаних із реінтеграцією у суспільство неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі : аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження б.в., Київ.

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2011) Socio-pedagogical work with teenagers with delinquent behavior (the second half of the XX – the beginning of the XXI century) PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2011) Formation of professional culture of future social workers in the system of lifelong learning education Специалист ХХІ века: психолого-педагогическая компетентность. pp. 120-121.

Лях, Тетяна Леонідівна (2011) Training of social workers and social workers to the organization of volunteer groups Соціальна робота на межі тисячоліть : концепції, технології, стратегії. pp. 35-38.

Лях, Тетяна Леонідівна (2011) Types of motivation to volunteer activities Вісник Запорізького національного університету, 2 (15). pp. 37-41.

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Нікітіна, Ольга Михайлівна (2011) Pink Glasses: education and prevention board game Український фонд "Благополуччя дітей", Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна and Салюкова, В.Н. (2011) Your life - your choice! [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Сапіга, Світлана Володимирівна (2011) Experience socialization of adolescents in a summer Scout camp "Origins" Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях. pp. 137-140.

Першко, Галина Олексіївна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 250-252.

Першко, Галина Олексіївна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 123-125.

Першко, Галина Олексіївна (2011) Preparing teachers to social integration of children with special needs in a comprehensive school environment PhD thesis, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ..

Петрочко, Жанна Василівна (2011) The theory and practice of social and educational ensuring the rights of children which find themselves in difficult circumstances Post-Doctoral thesis, Інститут проблем виховання НАПН України.

Снітко, Марина Аркадіївна (2011) Modern state of formation of safe teenagers' behavior in the Internet Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (23). pp. 223-227.

Снітко, Марина Аркадіївна (2011) Influence of Internet on the formation of values ​​teenagers Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів. pp. 159-160.

Снітко, Марина Аркадіївна (2011) The formation safe teenagers' behavior in the Internet Социальная педагогика в первом десятилетии ХХІ века в перспективе ее развития (1). pp. 381-385.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2011) Social protection of neglected and homeless children as a social and educational problem Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (8). pp. 11-14.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2011) My first job : counselor for youth Приватна друкарня Синельникова, Бердичів.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2011) Social partnership as one of the teachers in professional self-improvement social workers resource centers Вісник Запорізького національного університету (3(16)). pp. 169-174.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2011) The problems of building a culture of professional self-development identity Специалисты ХХІ века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность (1). pp. 158-160. ISSN 978-985-498-466-7

Фірсова, Ірина Миколаївна (2011) Preparing for promotional and informative activities as a way to build the capacity of future social workers Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. ІІІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. pp. 85-87.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2011) До питання щодо актуальності підготовки майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності в Україні Социальная педагогика в первом десятилетии ХХІ века и перспективы ее развития Материалы XIV всероссийских социально-педагогических чтений, посвященных 20-летию РГСУ. pp. 284-288.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2011) Preparing of future social workers for promotional and information activities: great importance Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (22). pp. 245-249. ISSN 978-966-80-63-99-15

Фірсова, Ірина Миколаївна (2011) Preparing for advertising and information activities students for future social workers as a way of enhancing the role of PSA in the Ukrainian society Соціальна реклама в сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 51-52.

This list was generated on Mon Jul 4 02:05:05 2022 EEST.