Items where Division is "Кафедра управління" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | А | В | Д | Л | О | П | Р | С | Ф | Ш | Я
Number of items: 56.

P

Pavliuk, Valerii (2015) Influence of social transformations upon the content of leader’s consciousness of a public official Науковий журнал "Менеджер", 69 (1). ISSN 2308-104X

А

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) The problems of social exclusion in the EU VI Міжнародна науково-теоретична конференція. pp. 163-166.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) The social assessment of the modernization of the political system of Ukraine : Ukrainian scientific- practical conference with international participation "Modernization of Modern Social Space : historical experience, challenges and prospects" МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ: історичний досвід, виклики та перспективи. pp. 221-222.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) Gender trends of industrial relations in Ukraine: Sosial-economic problem of management: Collective monograh Колективна (двоосібна). Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) he use of competency approach when preparing masters in specialty " Public Policy and Management" "Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток" Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю. pp. 148-150.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) Guidelines for the course work on discipline " Business Administration " [Teaching Resource]

В

Васечко, Людмила Іванівна (2015) The main priorities in strengthening financial and economic security of Ukraine In: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації», Тернопіль.

Д

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Історія і сучасність вищої освіти в США: правовий аспект Роль права та закону в громадянському суспільстві. pp. 128-130.

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Right to Academic Freedom in American Higher Education Theoretical and Applied Sciences in the USA. pp. 280-284. ISSN 978-1-940260-22-8

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Правовий аспект академічної автономії: Європейський та український досвід Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского союза, ч. 2. pp. 137-140. ISSN 978-9975-4043-3-4

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Установа як організаційно-правова форма вищого навчального закладу Юридична наука і практика: виклик часу (т. 2). pp. 134-137.

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Right to Academic Freedom in American Higher Education Бюлетень Міністерства юстиції (№ 5). pp. 87-93. ISSN 2312-1831

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Цивільно-правові відносини між студентом та університетом в США Підприємство, господарство і право (5). pp. 3-7.

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Елементи цивільно-правового статусу вищого навчального закладу Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 8 травня 2015 р.. pp. 18-21.

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Автономія як елемент цивільно-правового статусу вищого навчального закладу: деякі зауваження матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року). pp. 193-195.

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Академічна свобода студентів в американській судовій практиці зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). pp. 413-421.

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Правове регулювання відносин у сфері освіти в США на федеральному рівні In: Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 30-31 січня 2015 р. – Львів Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив".

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Викладання порівняльного правознавства: досвід України та США Журнал східноєвропейського права (11). pp. 16-20.

Давидова, Наталія Олександрівна (2015) Personal non-property rights in civil law status of institution of higher education Науковий вісник Ужгородського національного університету (31). pp. 119-123. ISSN 2307-3322

Давидова, Наталія Олександрівна and Михацька, Алла Валер'янівна (2015) Legal aspects of management by educational establishment [Teaching Resource]

Л

Линьов, Костянтин Олександрович (2015) Підготовка керівника закладу середньої освіти в університетах України на засадах лідерства Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. (3). pp. 128-132.

Линьов, Костянтин Олександрович (2015) Лідерство як основа розвитку суспільства Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби) (1(9)). pp. 12-16.

Линьов, Костянтин Олександрович (2015) Information Policy in Ukraine [Teaching Resource]

Логачова, Світлана Станіславівна (2015) Нормативно-правове забезпечення діяльності із залучення додаткових ресурсів до ЗНЗ Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою. pp. 26-31.

О

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Моніторинг інвестиційної привабливості регіонів в Україні Сучасні проблеми фінансового моніторингу. pp. 131-134. ISSN 978-966-2166-83-5

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Зелена економіка в умовах сталого розвитку України Менеджер, 1 (69). pp. 45-50. ISSN 2308-104X

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ In: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ, 2 грудня 2015, Київ, Киевський университет імені Бориса Грінченка.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Розвиток сучасної освіти в умовах реформування In: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ, 17-18 грудня, Маріупіль.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Інвестиційна політика сталого розвитку в Україні Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації".

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Роль держави у розвитку партнерства вищих навчальних заходів та бізнесу Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р.. p. 24.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Напрями формування системи моніторингу інвестиційної політики в Україні Схід, 136 (4). pp. 56-60.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Державне регулювання розвитку міста [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Державне управління в економічній сфері [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна and Федотов, Олександр Олександрович (2015) Робоча навчальна програма «Стратегічне управління» [Teaching Resource]

П

Павлюк, Валерій Валерійович and Коробка, Ірина (2015) Organizational and legal principles of social protection of displaced persons (internally displaced persons) as a basis for implementation of state social policy Аналітично-інформаційний журнал "Схід" (3). pp. 20-24.

Панченко, Алла Гнатівна (2015) Управління змістом робіт [Teaching Resource]

Панченко, Алла Гнатівна (2015) Аудит і оцінювання управлінської діяльності [Teaching Resource]

Панченко, Алла Гнатівна and Іваницька, Ольга (2015) EXPERT ASSESSMENT AS A MANAGEMENT TOOL OF SECONDARY SCHOOL Освітологія / українсько-польський щорічник (4). pp. 68-74. ISSN 2226-3012

Панченко, Алла Гнатівна and Линьова, Ірина Олександрівна (2015) Управління навчальною та виховною діяльністю [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2015) METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PUBLIC REGULATION IN THE SPHERE OF HUMAN DEVELOPMENT UNDER THE TRANSFORMATION OF THE UKRAINIAN SOCIETY Освітологія / українсько-польський щорічник (IV). pp. 21-26. ISSN 2226-3012

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2015) Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства Наукові розвідки з державного та муніципального управління (1). pp. 53-59.

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Р

Редько, Сергій Іванович (2015) Психологія управління [Teaching Resource]

Редько, Сергій Іванович (2015) КОНФЛІКТОЛОГІЯ [Teaching Resource]

Редько, Сергій Іванович (2015) To study the problem of emotional burnout syndrome heads of secondary schools Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). pp. 142-147. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович and Панченко, Алла Гнатівна (2015) FORMATION COMPETITIVENESS LEVEL OF SECONDARY SCHOOLS: ADMINISTRATIVE ASPECT Педагогічний процес: теорія і практика (5-6). pp. 52-58. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович and Панченко, Алла Гнатівна (2015) Research of pedagogical workers’ motivation sources as factors of success of secondary school Педагогічний процес: теорія та практика (3-4). pp. 29-34. ISSN 2078-1687

С

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2015) STUDY PROGRAMME of academic disciplines INTRODUCTION TO BUSINESS [Teaching Resource]

Ф

Федотов, Олександр Олександрович (2015) Робоча програма "Інноваційний менеджмент" [Teaching Resource]

Федотов, Олександр Олександрович (2015) Робоча програма "Оцінка бізнесу та управління вартістю компанії" [Teaching Resource]

Федотов, Олександр Олександрович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Інноваційний менеджмент" [Teaching Resource]

Федотов, Олександр Олександрович (2015) Оцінка бізнесу та управління вартістю компанії [Teaching Resource]

Федотов, Олександр Олександрович (2015) Інституційне проектування інноваційних процесів: проблеми та механізми Вісник Донецького національного університету, 1 (1). pp. 379-383. ISSN 1817-2261

Ш

Шуть, Валентина Яківна (2015) Розвиток комунікативної компетентності керівників навчального закладу в системі підвищення кваліфікації Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою: зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014-2015 рр. / за заг. ред. В.Я. Шуть.. pp. 52-56.

Я

Яковенко, Ігор Валентинович (2015) Менеджмент персоналу [Teaching Resource]

Яковенко, Ігор Валентинович (2015) Основи сучасного менеджменту охорони здоров'я In: Основи сучасного менеджменту охорони здоров'я. Інтерсервіс, Київ. ISBN 978-617-696-360-8

This list was generated on Thu Jun 20 02:04:35 2024 EEST.