Items where Division is "Кафедра іноземних мов" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Bondar, O. Y. (2018) Verbal creativity training for future psychologists In: 2018 TESOL-Ukraine National Convention: ELT in Ukraine : New Ways to Success, March 9-10, 2018., Lviv.

Бондар, Олександра Юріївна (2018) The beginnings and perspectives of gender linguistic studies In: the 2nd International Conference "Gender Studies: Learning, Research, and Practice", April 16-20, 2018., Київ.

Браткова, Олена Іванівна (2018) Scientific approaches for preparing future lawyers to professional interaction Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 4 (95). pp. 41-44. ISSN 2076-6173

Браткова, Олена Іванівна (2018) Innovative psychological and pedagogical methods of professional communication diagnostics of future specialists in legal activity In: II Міжнародна науково-практична конференція "Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки", 28-29 грудня 2018 р., м. Київ.

Гродський, Ігор Ярославович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні екзамени з англійської мови" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2018) Main types of sentence word order in middle english romances of the 12th – 15th centuries Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація (5). pp. 27-31. ISSN 2307-8035

Громова, Наталія Михайлівна (2018) Professional reading and vocabulary: Advertising and public relations Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-044-7

Громова, Наталія Михайлівна (2018) EFL learners’ perception and motivation In: Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value, 27th-30th of November 2018, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University Nowy Sacz, Poland.

Громова, Наталія Михайлівна (2018) Influence of students' mindset and grit on their language aptitude Наука і освіта (9-10). pp. 34-43. ISSN 2311-8366

Громова, Наталія Михайлівна (2018) Motivating Students: A Case Study of A Student English-Speaking Scientific Research Club in Ukraine Journal of Education in Black Sea Region (1). pp. 125-134. ISSN 2346-8246; 2449-2426

Громова, Наталія Михайлівна (2018) Students’ readiness to overcome barriers in intercultural communication Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXIІІ. – Херсон: ХДУ, 2018. – 238 c.. pp. 218-221. ISSN 2307-8037

Кисельова, Ірина Іллівна (2018) Виховання толерантності у студентів спеціальності «соціальна-педагогіка» на заняттях з іноземної мови з використанням індивідуального підходу Український психолого-педагогічний науковий збірник (13). pp. 40-44.

Кисельова, Ірина Іллівна (2018) Особливості навчання професійно-орієнтованому спілкуванню іноземним мовам студентів магістратури непрофільних спеціальностей в сучаних умовах лінгвістичної підготовки In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук, 23 - 24 березня 2018 р., Львів.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2018) Перша іноземна мова (англійська) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2018) Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Перша іноземна мова (англійська) спеціальності 293 Міжнародне право освітнього рівня перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2018) The specifics of preparation of non-philological students for international standardized examinations in the English language Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 25 (2-2018). Частина 2. (25). pp. 241-247. ISSN 2309-9763

Павленко, Нина Александровна (2018) Фразеологізми на позначення людини за її здібностями в англійській мові: лінгвокультурологічний і семантичний аспекти Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 37 (2). pp. 1-168. ISSN 2409-1154

Павлюк, Роман Олександрович (2018) The System of Research-based Training of Social Sphere Specialists in Bologna University (Italy) Імідж сучасного педагога, 2 (179). pp. 27-30. ISSN 2522-9729

Павлюк, Роман Олександрович (2018) Development of research competence of masters majoring in "Social work" in the process of dealing with electronic education course "Foreign language professional communication" Open Educational E-environment of modern university (5). pp. 197-209. ISSN 2414-0325

Павлюк, Роман Олександрович and Pavliuk, Roman (2018) Discovering of research-based training system effectiveness in Ukraine Освіта дорослих. Теорія. Досвід. перспектива, 1 (14). pp. 56-67. ISSN 2308-6386

Солдатова, Леся Петрівна (2018) One of the methods of the authenticity of information achieving in interlanguage transformations of idioms Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 205-207. ISSN 978-966-916-527-5

Солдатова, Леся Петрівна (2018) The historical development of the concept "language" (the end of the XVIII – the first half of the XIX century) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (32). pp. 209-213. ISSN 2409-1154

Солдатова, Леся Петрівна (2018) The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs as a method for achieving authenticity In: The 8th International conference Edu World 2018 „EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, 2018 рік. Листопад 9-10., University of Pitesti, Romania.

Солдатова, Леся Петрівна (2018) Визначення вектора інформаційної відповідності у міжмовних перекладах прислів'їв The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, LXVII (LXVII). pp. 544-553. ISSN 2357-1330

Солдатова, Леся Петрівна (2018) Historicism and development of the essence of concept "language" (the end of the XIX – the first third of the XX century) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 3 (37). pp. 20-22.

Федорчук, Ірина Володимирівна (2018) Стандарты высшего педагогического образования Украины Двенадцатая годичная научная конференция (4-8 декабря 2017 г.): Сборник научных статей: Социально-гуманитарные науки., 2. pp. 415-420. ISSN 978-9939-67-216-8

Шкарбан, Інна Володимирівна (2018) Information and Communication Technologies in personality oriented educational teacher’s activity during the practical university classes of foreign language Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2). pp. 264-271.

This list was generated on Mon Jul 15 02:05:16 2024 EEST.