Items where Division is "Кафедра фізичної терапії та ерготерапії" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Я
Number of items: 75.

Б

Бісмак, Олена Василівна (2016) The program of academic course "The basics of physical rehabilitation" [Teaching Resource]

Бісмак, Олена Василівна (2016) The program of academic course "Physical rehabilitation" [Teaching Resource]

Бісмак, Олена Василівна (2016) THE TRAINING SYSTEM OF PHYSICAL THERAPISTS IN ISRAEL Молодий вчений (11(38)). pp. 415-418. ISSN 2304-5809

Бісмак, Олена Василівна (2016) Peculiarities of the development and formation of physical rehabilitation in Ukraine Massachusetts Review of Science and Technologies, VII (1 (13)). pp. 413-418. ISSN 0025-487X

Бісмак, Олена Василівна (2016) CLINICAL ACTIVITY OF PHYSICAL REHABILITATION EXPERTS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3(15)). pp. 163-174. ISSN 2312-5829

Бісмак, Олена Василівна (2016) The basic directions of the physical rehabilitation of posttraumatic Parkinson's disease in athletes Сучасна наука в мережі Інтернет. pp. 50-60.

Бісмак, Олена Василівна and Рижковський, Володимир Олегович (2016) The program of academic course "Physiology of physical activity" [Teaching Resource]

Бісмак, Олена Василівна and Рижковський, Володимир Олегович (2016) The program of academic course "Sports Physiology" [Teaching Resource]

К

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) Робоча навчальна програма "Екологія" [Teaching Resource]

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) Робоча навчальна програма „Безпека життєдіяльності та основи охорони праці” [Teaching Resource]

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) РОбоча навчальна програма "Екологія" [Teaching Resource]

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) Сучасне розповсюдження інвазійних видів – само розселенців родини Gobiidae у прісних водоймах на території України Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи і Азії. pp. 21-23.

Кобеньок, Георгій Васильович (2016) Методичні рекомендації до проведення польової екологічної практики для дітей шкільного віку на базі природних заповідників і національних парків Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи і Азії: матеріали XXV Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (29-30 квітня 2016 р.). pp. 41-43.

Л

Лехолетова, Марина Миколаївна and Омері, Ірина Дмитрівна (2016) A status of formation of health-preserving competence in the future social teachers at the higher educational institutions in Ukraine Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. pp. 120-126. ISSN 2311-5491

Лехолетова, Марина Миколаївна and Яценко, Світлана Петрівна (2016) Робоча навчальна програма «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» [Teaching Resource]

М

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп. [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Медико-соціальні основи здоров’я Видавництво Києво-Могилянської Академії "Пульсари", Київ.

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2016) Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Генетика людини з основами психогенетики" .

Тимчик Олеся Володимирівна (2016) 63671.

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права для студентів вищих навчальних закладів "Психогенетика" .

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Педіатрія Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Основи медичних знань: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Педіатрія [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна and Бісмак, Олена Василівна (2016) Основи охорони здоров'я: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Н

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) «HOMO SAPIENS У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ (АНТРОПОЛОГІЯ)» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Робоча навчальна програма «Анатомія людини і спортивна морфологія» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Анатомія, фізіологія і патологія розвитку [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Анатомія людини і спортивна морфологія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Робоча навчальна програма «Анатомія людини і спортивна морфологія» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Робоча навчальна програма «HOMO SAPIENS У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ (АНТРОПОЛОГІЯ)» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Робоча навчальна програма «Анатомія, фізіологія і патологія розвитку» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development Колективна (двоосібна). The Academy of Management and Administration in Opole, Polska, Opole:.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Вікова фізіологія та валеологія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2016) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт Киівський університет Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Анатомія та фізіологія з основами генетики [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Робоча навчальна програма «Анатомія та фізіологія людини з основами генетики» [Teaching Resource]

О

Омері, Ірина Дмитрівна (2016) Motivation of preschool education as aspect of the health-preserving of educational environment Педагогіка здоров’я (1). pp. 310-313.

Омері, Ірина Дмитрівна and Міщенко, Анастасія Олександрівна and Шолох, Дар'я Михайлівна and Шолох, Катерина Михайлівна (2016) Features of motivation training of preschool children Вісник психології і педагогіки, 18 (18). pp. 1-4.

Омері, Ірина Дмитрівна and Яценко, Світлана Петрівна (2016) [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Яценко, Світлана Петрівна (2016) Anatomy, physiology and security in the choreography [Teaching Resource]

П

Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Робоча навчальна програма «Охорона праці в галузі» [Teaching Resource]

Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма «Охорона праці в галузі» [Teaching Resource]

Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма «Охорона праці в галузі» [Teaching Resource]

Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма «Охорона праці в галузі» [Teaching Resource]

Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Электронно-микроскопическое исследование клеток кости крыс в условиях микрогравитации Scientific journal Eureka: Life Sciences, 1 (1). pp. 9-16.

Полковенко, Тарас Вікторович and Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Специфіка журналістських матеріалів періоду соціального напруження в Україні Специфіка журналістських матеріалів періоду соціального напруження в Україні. pp. 120-123.

Р

Рижковський, Володимир Олегович (2016) Робоча навчальна програма дисципліни «Основи медичних знань» [Teaching Resource]

Рижковський, Володимир Олегович (2016) The expedience of physical therapy on the myocardial contractility of left ventricular in the planned surgical treatment of calculous cholecystitis XVII International Academic Congress «History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization, ІІ. pp. 358-363. ISSN 978-4-835-857398-7

Рижковський, Володимир Олегович (2016) Syllabus [Teaching Resource]

Рижковський, Володимир Олегович (2016) Syllabus [Teaching Resource]

Рижковський, Володимир Олегович (2016) Syllabus of the course "Sports morphology" [Teaching Resource]

Рижковський, Володимир Олегович (2016) Syllabus [Teaching Resource]

Рижковський, Володимир Олегович (2016) Syllabus [Teaching Resource]

С

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2016) Робоча навчальна програма "Біохімія" [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2016) Робоча навчальна програма «Фізіологія людини» [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2016) Робоча програма "Спортивна медицина" [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2016) Робоча навчальна програма «Медико-біологічні основи фізичного виховання» [Teaching Resource]

Т

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Робоча навчальна програма «Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я молоді» [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Педіатрія» [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Педіатрія [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Основи охорони здоров’я [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Збереження та зміцнення репродуктвного здоров’я молоді [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Основи медичних знань [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Робоча навчальна програма "Медико-соціальні основи здоров’я" [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони здоров'я» [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Збірник задач з генетики людини видавництво "Пульсари", Київ.

Тимчик Олеся Володимирівна, Маруненко Ірина Михайлівна (2016) Збірник задач з генетики людини 63673.

Тимчик Олеся Володимирівна, Маруненко Ірина Михайлівна (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Збірник задач з генетики людини" .

Тимчик, Олеся Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2016) Основи медичних знань [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович and Омері, Ірина Дмитрівна (2016) Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.] Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2016) Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей Scientific Journal «ScienceRise», 5(1) (22). pp. 25-31.

Я

Яценко, Світлана Петрівна and Костильов, О.В. (2016) Біологія : підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Костильов, С. П. Яценко ПП "Аксіома", Кам'янець-Подільський. ISBN 978-966-496-363-0

This list was generated on Sat Sep 23 02:05:53 2023 EEST.