Items where Division is "Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | Z | Б | В | Г | Ж | Л | М | Н | П | С | Т | Ц
Number of items: 42.

B

Bessonova, Maryna and Hlavak, Anna (2020) Canada’s perception of democratic development in independent Ukraine Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. pp. 100-112. ISSN 2524-2679, 2522-1663

Z

Zhaloba, Ihor (2020) Ist die Ukraine auf dem Weg zu einem Konsens? Karnten Dokumentation. Dialog und Kultur. Beitrage zum Europaischen Volksgruppenkongress 2019 und Sonderthemen (36). pp. 47-53. ISSN 3-901258-27-2

Б

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2020) Методичні рекомендації для написання бакалаврських робіт студентами 4 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2020) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 2 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна (2020) Економічна та політична історія світу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» In: Економічна та політична історія світу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». ЗНУ, Запоріжжя, pp. 8-39.

Бессонова, Марина Миколаївна (2020) Висвітлення пандемії COVID-19 інформаційною агенцією L’Agence France-Presse (початок 2020-го р.) In: Міжнародна наукова конференція «Україна в сучасному світі» Навчально-науковий інститут історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 18-19 червня 2020 р., Суми.

Бессонова, Марина Миколаївна (2020) Формування професійної компетентності в рамках дисципліни «Теорія міжнародних відносин» (на прикладі підготовки студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)» In: Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку, 01 жовтня 2020 р., Київ.

Бессонова, Марина Миколаївна (2020) Класифікація теорій міжнародних відносин у вітчизняних навчальних виданнях In: Сучасний рух науки, 8-9 жовтня 2020 р., Дніпро.

Бессонова, Марина Миколаївна (2020) Канадсько-американські інформаційні відносини через призму географічного детермінізму In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка, 29 жовтня 2020, Київ.

Бессонова, Марина Миколаївна (2020) Canadian Assistance to Central and Eastern Europe in Post-Cold War Times American History & Politics Scientific edition (9). pp. 126-137. ISSN 2521-1706

Бессонова, Марина Миколаївна (2020) Основні вектори сучасної канадської допомоги Україні Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р.. pp. 211-215.

Брайчевська, Олена Андріївна (2020) Україна у зовнішній політиці Королівства Норвегія (2014-2019 рр.) In: Всеукраїнська наукова онлайн-конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права», 29 жовтня 2020 р., м. Київ.

Брайчевська, Олена Андріївна (2020) "Посли до інших народів": ризики посольської діяльності у Візантійській імперії" In: Україна в сучасному світі: матеріали міжнародної наукової конференції (18-19 червня 2020 р.). м.Суми, 18-19 червня, м.Суми.

Брайчевська, Олена Андріївна (2020) Формування професійних компетентностей у процесі вивчення дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» в Центрі компетентностей «Дипломатично-протокольна служба» In: Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку» (1 жовтня 2020 року, м. Київ).

Братко, Ірина (2020) Conceptual approaches to modern economic diplomacy (the concept of "soft power") In: Міжнародна науково-практична конференція: “Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин”,, 8-9 квітня 2020 р.,, м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв..

Братко, Ірина Василівна (2020) Principles of Equality and Justice in International Law: The Economic Dimension In: Всеукраїнська наукова онлайн-конференція "Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права", 29.жовтня 2020 р., М.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Братко, Ірина Василівна (2020) Економічна дипломатія в умовах глобалізації: загрози та виклики. In: IV Міжнародна конференція Україна, Болгарія, ЕС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку, 27 червня -3 липня 2020р., м.Бургас, Болгарія.

Братко, Ірина Василівна (2020) International Law: Content module "Private International Law" [Teaching Resource]

Братко, Ірина Василівна (2020) Arbitration agreement and determination of the autonomy of the arbitration agreement. In: Мыжнародна юридична науково-практична конференція «Законотворчість правовладдя та справедливість у демократичній державі», 18 червня 2020, м.Київ.

Братко, Ірина Василівна and Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) Issues of classification of intersectoral principles of international environmental law In: Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27), 17 листопада 2020, м.Тернопіль.

Братко, Ірина Василівна and Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) The experience of distance and virtual teaching in the pandemic period In: X International Scientific and Practical Conference., 21-23 листопада 2020, Vancouver, Canada 2020..

Братко, Ірина Василівна and Малярчук, Микита Андрійович (2020) Genesis of execution of decisions of international commercial arbitration In: X International Scientific and Practical Conference., 21-23 листопада 2020, Vancouver, Canada.

В

Вдовиченко, Вікторія Андріївна (2020) One Step Forward, COVID Step Back: The Three Seas Initiative Summit in 2020 as a Challenge for Baltic States and Ukraine. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. pp. 17-20.

Вдовиченко, Вікторія Андріївна (2020) Тактичний перехід до спалаху другої хвилі COVID-19 в новинах італійського інформаційного агентства ANSA In: Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30 жовтня 2020 р, Київ.

Г

Грицяк, Ігор Андрійович (2020) International Law: Content module: Fundamentals of European Union Law: Work program of the discipline [Teaching Resource]

Грицяк, Ігор Андрійович (2020) International Law: Content module: Fundamentals of European Union Law: Work program of the discipline for the specialty 081 Law of the educational level: the first (bachelor's) full-time form of education [Teaching Resource]

Ж

Жалоба, Ігор Володимирович (2020) China's New Silk Road as a challenge - a response of the European "creative minority" (according to German media) In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка, 29 жовтня 2020, Київ.

Л

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2020) Safe holiday branding and crisis of international tourism in the pandemic COVID-19 (on the example of Georgia) In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. 247 с, 29 жовтня 2020 р., м. Київ.

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2020) Корпоративна культура Київського університету імені Бориса Грінченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми «Регіональні студії») In: Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспекти розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія, 01 жовтня 2020 р., м. Київ.

М

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Trade in forest materials of Kyiv province in the first half of the XIX century Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne (2). pp. 41-55. ISSN 2450-4866

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) A new concept of the place of Ukraine in the international security system Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти (6). pp. 19-31. ISSN 2616-745X; 2616-7794

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Perspectives of partnership between Ukraine and the Republic of Poland: past wounds and future healings Колективна (три і більше авторів). Wydawca Międzynarodowe konsorcium naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra, Warszawa-Paryż.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Pragmatism of Ukrainian-Polish relations in the gas sector In: Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 8–9 квітня 2020 р., Київський національний університет культури і мистецтв.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Practical-oriented training as a component of the quality assurance system of higher education (on the example of studying the discipline "Conflictology and negotiation theory") In: Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку, 01 жовтня 2020 р., ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Territorial integrity of Ukraine in the foreign policy doctrines of the Republic of Poland In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права, 29 жовтня 2020 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Н

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна and Грицяк, Ігор Андрійович (2020) Guidelines for writing term papers [Teaching Resource]

П

Пістракевич, Олена Володимирівна (2020) The state of realization of Annual National Programme under the auspices of the NATO-Ukraine Commission for 2020 In: Всеукраїнської наукової онлайн-конференції за міжнародною участю Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права, 29 жовтня 2020, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пістракевич, Олена Володимирівна (2020) EU strategy in the field of artificial intelligence as a component of European information policy In: XI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 8-9 жовтня 2020, м.Дніпро.

С

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2020) Класифікації загроз безпеці на регіональному та субрегіональному рівнях (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН) Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти (6). pp. 126-139. ISSN 2616-745X, 2616-7794

Т

Тимченко, Ліліана Олексіївна (2020) International Law: Content module "International Public Law" [Teaching Resource]

Тимченко, Ліліана Олексіївна (2020) The doctrine of the recognition of states in the international legal doctrine of the classical period (based on the research of M.A. Zimmerman “Intervention and recognition in international law”) Studia Politologiczne (58). pp. 158-172. ISSN 1640-8888

Ц

Цвєтков, Олександр Глєбович (2020) Modern Threats and Challenges of the Nuclear Arms Race Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. (29). pp. 147-165. ISSN 2411-345X, 2415-7198

This list was generated on Tue Jul 23 02:06:13 2024 EEST.