Items where Division is "Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | S | А | Б | Д | К | Л | М | С | Т | Х | Ч | Ш
Number of items: 29.

M

Marcos, Juan Manuel (2018) Poemas y Canciones Видавництво БВЛ, Київ.

S

Shtaltovna, Yuliya (2018) Understanding “Democratization of the higher education” for an efficient university development strategy “Internationalization of higher education of Ukraine in global multicultural space: state-of-the-art, challenges and prospects”. pp. 101-104.

А

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2018) Сучасний психологічний портрет студента та шляхи вирішення проблеми професійної підготовки студента-філолога " Langues, sciences, pratiques" Actes du 2ième Colloque International francophone en Ukraine 3-4 octobre 2018 (2). pp. 10-11. ISSN 978-966-921-203-0

Б

Бабенко, Валерія Олегівна (2018) Авторська версія commedia dell’arte у творчості Луїджі Піранделло Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 31 січня 2018 року, 33 (32). pp. 544-548.

Бахтіна, Анна Олегівна (2018) Phonetic universals in the Spanish translation of Taras Shevchenko poetry: tempo, rhythm, metric. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – 2018. – Вип. 11, 11 (11). pp. 18-27. ISSN 2522-1337

Бахтіна, Анна Олегівна (2018) Логіко-семантична реконструкція оповідання Хуана Хосе Арреоли «стрілочник»: оусія дихотомії «істина-хиба» Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – 2018. – Вип. 12, 11 (11). pp. 18-27. ISSN 2522-1337

Боса, Віта Перівна (2018) Formation of linguistic competence in future foreign language teachers during their specialty courses. Doctoral thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Боса, Віта Петрівна (2018) Place and Role of Professional Disciplines in the Process of Forming the Language Competence of Future Teachers of Foreign Languages Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 1 (92). pp. 48-53. ISSN 2076-6173

Д

Дель Ґаудіо, Сальваторе (2018) Some Characteristic Features of the Dialect(s) Spoken in the District of Ripky Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). pp. 140-145. ISSN 2311-2425

Дзюбенко, Оксана Михайлівна (2018) The dynamics of the concept of TEACHING/LEARNING in the minds of Ukrainians Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство). (164). pp. 90-94. ISSN 2522-4085

К

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни з Другої іноземної мови (французької) для студентів 2 курсу спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. [Teaching Resource]

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Electronic space in the system of the conceptual field «Space» Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (19). pp. 95-100. ISSN 2308-4855

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) “SPACE” as an intercultural linguistic unit: common and distinct features In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція: Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність, 26-29 червня 2018 р., Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Новий Сонч, Польща.

Л

Лягіна, Ірина Анатоліївна (2018) Interdisciplinary approach as a resourse for implementation of teaching primary school learners French spoken interaction Europäische Fachhochschule (European Applied Sciences), IV (4). pp. 23-25. ISSN 2195-2183

М

Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2018) Methdology of English Innovative logosphere of computer being dynamics study Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр., 10. pp. 114-120. ISSN 2311-2425

Махачашвілі, Русудан Кирилевна and Гуськова, Людмила (2018) Category of Word in Contemporary Information Theories Закарпатські філологічні студії, 2 (3). pp. 68-72. ISSN 2524-0390

С

Санжарова, Галина Федорівна (2018) Work program. "Modern Linguistics: Latin" for students of the first year specialty 035 "Philology" [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2018) program 1180/18 Working program "University Studies : Latin for first-year students" specialty 035 "Philology" specialization 035.04 Germanic languages ​​and literature (translation included) for the educational program: translation; educational level: first (Bachelor) [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2018) program number 1452/18. Working program "Latin language and medical terminology" for students of the 1st year of specialization 227 Physical therapy, ergotherapy. Bachelor's educational level [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2018) Image of french king by Christinе de Pizan: perfect soverein is real personality or literary hero Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки), LXXVI. pp. 53-57. ISSN 2307-8037

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2018) Papal fiscality in the XIV – XV centuries: procurations In: XII Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита», 25-26 жовтня 2018, Дніпро, Україна.

Т

Тугай, Олександра Миколаївна (2018) Complex complement constructions in Early Modern English Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (11). pp. 24-34. ISSN 2311-2425

Х

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2018) Робоча програма з дисципліни “Країнознавство (французька мова)” для студентів IІ курсу спеціальність: 035 Філологія, спеціалізація : 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно), освітня програма: Мова і література (французька), освітній рівень: перший (бакалаврський [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни „Методика викладання іноземної мови в школіˮ [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни "Методика викладання у вищій школі: методика викладання мовознавчих дисциплін". [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна and Зверева, Марина Анатоліївна (2018) Western European Researchers on the Conditions of Effective Transformation of a Teacher’s Professional Habitus during the Seminars Analyzing Practices Освітологія (7). pp. 65-71. ISSN 2412-124Х

Ч

Чернецька, Надія Валеріївна (2018) Вступ до спеціальності [Teaching Resource]

Чернецька, Надія Валеріївна (2018) Критичне й аналітичне читання іспанською мовою [Teaching Resource]

Ш

Шталтовна, Юлія Анатоліївна and Shtaltovna, Yuliya (2018) Curriculum on "Language studies: Intercultural communication" for Master students of the French, Italian, Spanish Philology [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:21 2023 EET.