Items where Division is "Кафедра світової літератури" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Бітківська, Галина Володимирівна (2020) Кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна (2020) Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Аналіз та інтерпретація художнього тексту [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Labyrinths of intermediality Українська мова і література в школах України (6(205)). pp. 61-63.

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Світова література XX-XXI cт.: Літературознавчі методологія і методи досліджень [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні сценарії в художньому дискурсі» [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2020) Крокет та інші спортивні (і не лише) види змагань у творах Миколи Хвильового "Citius! Altius! Fortius!" : феномен спорту в літературі та культурі. Збірник матеріалів конференції. pp. 25-28.

Гальчук, Оксана Василівна (2020) “Love – death – beauty” in the double coded by John Galsworthy (on the novella The Apple Tree) In: Actual Problems of Science and Education. Philology, VIII (64). Science and Education a New Dimension, Будапешт, pp. 80-87.

Гальчук, Оксана Василівна (2020) TRAGIC FOOL OF FRENCH LITERATURE AS A TOPOS OF IDENTITY (FROM VICTOR HUGO AND PAUL VERLAINE ARTISTIC EXPERIENCE) Синопсис: текст, контекст, медіа (26(3)). pp. 73-83. ISSN 2311-259X

Гальчук, Оксана Василівна (2020) Apple Blossoms and The Apple Tree: Two Perspectives Typological and Ideological Similarities in Short Stories by Mykhailo Kotsiubynskyi and John Galsworthy Respectus Philologicus (38(43)). pp. 150-162. ISSN 1392-8295, 2335-2388

Гальчук, Оксана Василівна (2020) MYTHOLOGICAL PARAMETERS OF THE BOXER PROTAGINIST ROCKY BALBOA Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXVІІ (84). pp. 152-157. ISSN 2307-8037

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2020) Methaphoric modelling of mental disorder in A. France's novel "The Gods are Athirst" Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету (46). pp. 53-56. ISSN 2409-1154

Динниченко, Тетяна Анатоліївна and Блохіна, Наталя Олексіївна (2020) History of Ukrainian and foreign literature [Teaching Resource]

Динниченко, Тетяна Анатоліївна and Блохіна, Наталя Олексіївна (2020) Історія української та зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Догадіна, Вікторія Сергіївна (2020) Полісемія та символізація центрального образу як атрибут твору літератури постмодернізму (на матеріалі творчості К. Р. Сафона) In: Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавства, перекладознавства та методики викладання мови і літератури.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Світовий літературний канон у кросс-культурній перспективі [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Світова література ХХ - ХХІ ст.: Літературознавчі методологія і методи досліджень Світова література ХХ - ХХІ ст.: Зарубіжна література ХХ - ХХІ ст. [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Актуальні проблеми літературознавства: Зарубіжна література ХХ – ХХІ ст. [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Драматургійний каркас реаліті-шоу і ток-шоу [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Зарубіжна література XX-XXI ст [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Зарубіжна література ХХ - ХХІ ст [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Літературна складова майстерності блогера [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Майстер-клас із критичної інтерпретації світової літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Теорія та історія сучасного літературного процесу: Історія світової літератури кінця ХХ - ХХІ століття в компаративному аспекті [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Світова література: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2020) Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович and Левітас, Фелікс Львович and Салата, Оксана Олексіївна (2020) Representation of Ukrainian-Jewish Relations in the Works of Sholem Aleichem and B.Hrinchenko Український історичний журнал (4). pp. 77-84. ISSN 0130-5247

Ковбасенко Ю.І., Первак О.П. (2020) Свідоцтво про авторське право на твір "Антологія. Козцтво і лицарство" 978-617-7673-55-1.

Ковбасенко, Юрій Іванович and Первак, Олександр Петрович (2020) Козацтво й лицарство в шкільному курсі літератури Шкільна бібліотека . ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-617-7673-55-1

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2020) Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Доба реалізму Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-094-2

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2020) THE PLOT-FORMING ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE STORY OF N.V. GOGOL “NOSE” Науковий вісник Ужгородського університету (1 (43)). pp. 355-358. ISSN 2663-6840 (Print)

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2020) The problem “I am Different” in the story “Without Language” by V.G. Korolenko Література та культура Полісся, 98 (14). pp. 66-75. ISSN 2520-6966

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2020) The problem of national identity of Ukrainian emigrants in the works of V.G. Korolenko Modern scientific researches, 6 (13). pp. 84-88. ISSN 2523-4692

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2020) Бабусин дім.До проблеми національної ідентичності в творах авторів української зарубіжної літератури другої та третьої хвилі еміграції Філологічні науки на перехресті культур і цивілізацій: актуальні питання.. pp. 40-46. ISSN 978-966-992-308-0

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2020) The Kharkiv theater in the memoirs of Yuri Sheveliov. Commentary and conclusions. About modern theater and about nonmodern theater Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, 31(70) (2). pp. 240-247. ISSN 2663-6069

Шовкопляс, Галина Євгенівна and Тверітінова, Тетяна Іванівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Історія світової художньої культури: Історія зарубіжної художньої культури для студентів: спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: 035.01.04 Зарубіжна література та світова художня культура Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Dec 11 02:04:55 2023 EET.