Items where Division is "Кафедра спорту та фітнесу" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | С | Х | Ш
Number of items: 37.

B

Biletska, Viktoriia (2019) Interrelation of the indicators of the physical preparedness level and functional condition of junior schoolchildren organism Journal of Physical Education and Sport, 19(4) (Art 3). pp. 2405-2410. ISSN 2247 - 806X; 2247 – 8051;

І

Іваненко, Галина Олександрівна (2019) Measures to introduce the Olympic education in the training of specialists in specialty 017 "Physical Culture and Sport" Тези доповідей ХІІ Міжнародної конференції молодих вчених "Молодь та олімпійський рух". pp. 56-57.

Іваненко, Галина Олександрівна (2019) Olympic education in the system of training of specialists in the field of physical culture and sport in Ukraine Спортивний вісник Придніпров'я (1). pp. 25-31. ISSN 2071-1476

Іваненко, Галина Олександрівна (2019) Теорія та методика викладання обраного виду спорту [Teaching Resource]

Б

Бистра, Ірина Ігорівна (2019) Фітнес-програми аеробної спрямованості [Teaching Resource]

Бистра, Ірина Ігорівна (2019) Фітнес-програми аеробної спрямованості, ФВ, 3 курс [Teaching Resource]

Бистра, Ірина Ігорівна (2019) Сучасні оздоровчі та фітнес технології [Teaching Resource]

Бистра, Ірина Ігорівна (2019) Технології та види спорту для всіх [Teaching Resource]

Бистра, Ірина Ігорівна (2019) Сучасні оздоровчі та фітнес технології [Teaching Resource]

Бистра, Ірина Ігорівна (2019) Сучасні оздоровчі та фітнес технології [Teaching Resource]

Білецька, Вікторія Вікторівна and Поляничко, Олена Миколаївна and Літвінова, Ксенія Юріївна and Бірючинська, Світлана Віталіївна and Данило, Любов Ігорівна (2019) Estimation of accordance of subjective self-appraisal of health level to actual physical health of the inspected youths and girls level Спортивна наука та здоров’я людини (2). pp. 2-9.

Бірючинська, Світлана Віталіївна (2019) Менеджмент і маркетинг діяльності фітнес - клубу [Teaching Resource]

В

Виноградов, Валерій Євгенович and Білецька, Вікторія Вікторівна (2019) Краткий обзор современных специальных средств стимуляции восстановительных реакций организма при утомлении Колективна (три і більше авторів). Challenges of physical education, sports and rehabilitation: experience of EU countries and implementation in the practice of Ukraine : Collective monograph. Polish-Czech College of Business and Sport „Collegium Glacense”, Stalowa Wola, Republic of Poland.

Виноградов, Валерій Євгенович and Павлик, А.І. (2019) Аппаратурное обеспечение тестирования в естественных условиях деятельности элитных спортсменов для количественной оценки уровня функциональной подготовленности в видах спорта на выносливость International trends in sience and technology. pp. 40-46. ISSN 978-83-952507-6-7

Виноградова, Олена Олексіївна and Білецька, Вікторія Вікторівна (2019) Ways to restore performance after competitive loads for cyclic events in athletics Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (7(115)). pp. 27-32. ISSN 2311-2220

Волощенко, Юрій Миколайович (2019) A somatic approach to teaching students of special medical groups of the Borys Grinchenko Kyiv University 3 Sport and Innovation International Conference (1). p. 80.

Г

Гацко, Олена Володимирівна (2019) Методика викладання спортивних дисциплін: легка атлетика і методика її викладання [Teaching Resource]

Д

Данило, Любов Ігорівна (2019) Класифікація сучасних фітнес-програм у фізичному вихованні студентів Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. pp. 276-277.

Данило, Любов Ігорівна (2019) Спортивні та сучасні танці (танцювальні види спорту) [Teaching Resource]

З

Зубко, Валентина Володимирівна (2019) Робоча навчальна програма з дисципліни «Фізичне виховання» [Teaching Resource]

Зубко, Валентина Володимирівна (2019) Робоча навчальна програма з дисципліни «Фізичне виховання» [Teaching Resource]

Зубко, Валентина Володимирівна (2019) Робоча навчальна програма з дисципліни «Фізичне виховання» [Teaching Resource]

Зубко, Валентина Володимирівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Фізичне виховання [Teaching Resource]

Зубко, Валентина Володимирівна (2019) Робоча навчальна програма з дисципліни «Фізичне виховання» [Teaching Resource]

К

Клименко, Ганна Валеріївна (2019) Перебудови в системі дихання спортсменів при адаптації до середньогір’я Science and education a new dimension: natural and Technical Sciences (193). pp. 69-72. ISSN 2308-5258

Клименко, Ганна Валеріївна (2019) Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях [Teaching Resource]

Клименко, Ганна Валеріївна (2019) Генетична залежність між стійкістю до гіпоксії навантаження та результативністю спортсменів Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (2(108)). pp. 161-166. ISSN 2311-2220

Кожанова, Ольга Сергіївна (2019) Рекреаційні технології [Teaching Resource]

Кожанова, Ольга Сергіївна (2019) Рекреаційні технології [Teaching Resource]

Кожанова, Ольга Сергіївна and Гаврилова, Наталія Григорівна (2019) Робоча навчальна програма з дисципліни «Гімнастика і методика її викладання» [Teaching Resource]

Кожанова, Ольга Сергіївна and Гаврилова, Наталія Григорівна and Цикоза, Євгенія Валеріївна (2019) Особливості тактичної підготовки гімнасток, які виступають у групових вправах Слобожанський науково-спортивний вісник (5(73)). pp. 51-56. ISSN 1999-818X

Л

Латишев, Микола Вікторович and Кожанова, Ольга Сергіївна and Гаврилова, Наталія Григорівна and Цикоза, Євгенія Валеріївна (2019) Аналіз результатів виступів спортсменів-одноборців на різних етапах підготовки Спортивна наука та здоров'я людини (1). pp. 18-24.

Літвінова-Слюсар, К.Ю. (2019) Сучасні оздоровчо - рекреаційні технології [Teaching Resource]

С

Савченко, Валентин Михайлович and Поляничко, Олена Миколаївна and Єретик, Анатолій Анатолійович and Лахтадир, Олена Володимирівна and Бистра, Ірина Ігорівна (2019) Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи Спортивна наука та здоров'я людина (1). pp. 99-108.

Сушко, Руслана Олександрівна and Головач, Інна Іванівна and Іваненко, Галина Олександрівна and Швець, Сергій Володимирович (2019) Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень Спортивна наука та здоров'я людини (1(1)). pp. 48-55. ISSN 2664-2069

Х

Хорошуха, Михайло Федорович and Лопатенко, Георгій Олегович and Присяжнюк, Станіслав and Білецька, Вікторія Вікторівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Ясько, Лілія Володимирівна and Лахтадир, Олена Володимирівна and Кожанова, Ольга Сергіївна (2019) The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), 8 (3.1.). pp. 225-231. ISSN 2322-3537

Ш

Швець, Сергій Володимирович and Чопилко, Т. and Березка, С. (2019) Определение модельных значений уровня физической подготовленности и функциональных возможностей арбитров в футболе Фізична культура, спорт та здоровья нації. pp. 225-230. ISSN 2071-5285

This list was generated on Tue Jan 31 02:05:32 2023 EET.