Items where Division is "Кафедра управління" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Г | Л | О | П | Р | С | Ч | Я
Number of items: 43.

І

Іваницька, Ольга and Редько, Сергій Іванович and Панченко, Алла Гнатівна (2016) THE STATE FINANCIAL MECHANISMS OF HIGHER EDUCATION OBTAINING FACILITATION OF THE USA Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 71-75. ISSN 1609-8595

Іваницька, Ольга and Редько, Сергій Іванович and Панченко, Алла Гнатівна (2016) DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF SECONDARY SCHOOL IN CONDITIONS OF THE INTEGRATION INTO THE EUROPEAN EDUCATION SPACE Освітологія / українсько-польський щорічник. pp. 94-99. ISSN 2226-3012

Іваницька, Ольга and Редько, Сергій Іванович and Панченко, Алла Гнатівна (2016) THE STATE FINANCIAL MECHANISMS OF HIGHER EDUCATION OBTAINING FACILITATION: EXPERIENCE OF THE USA Неперервна професійна освіта : теорія та практика (3-4). pp. 71-75. ISSN 1609-8595

А

Акіліна, О. (2016) Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості в Україні: соціальне залучення Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 13-16.

Акіліна, Олена Володимирівна (2016) Regional Policy of the European Union In: Регіональна політика Європейського Союзу. КНЕУ, Київ, pp. 127-139. ISBN 978-966-926-098-7

Акіліна, Олена Володимирівна and Стадник, Микола Миколайович (2016) Features civil society Матеріали XXХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький. pp. 46-48.

Г

Гладкова, Валентина Миколаївна (2016) Менеджер освітнього закладу: професіоналізм та професійна компетентність Нові технології навчання, 2 (89). pp. 32-38.

Гладкова, Валентина Миколаївна (2016) ACMEOLOGICAL ANALYSIS, AS BASIS OF ACME-SYNERGETIC SUPPORT OF MANAGING OF PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MANAGER OF EDUCATIONAL INSTITUTION Вісник післядипломної освіти. Збірник наукових праць. (1(30)). pp. 15-31. ISSN 2218-7650

Гладкова, Валентина Миколаївна (2016) Professional development and improvement of the management of higher education institutions Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. pp. 790-815. ISSN 978-617-658-019-5

Гладкова, Валентина Миколаївна (2016) РНП: Лідерствослужіння [Teaching Resource]

Гладкова, Валентина Миколаївна and Гладков, Едуард Валерійович (2016) Acmeological aspects of corporate career management systems in the commercial sector Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. pp. 877-897. ISSN 978-617-658-019-5

Гладкова, Валентина Миколаївна and Пожарський, Святослав Дмитрович (2016) Acme Synergetic bases of studying and designing personal and professional development of the individual Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. pp. 749-771. ISSN 978-617-658-019-5

Л

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету. pp. 38-41.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Розробка та реалізація Концепції розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства ДП «НВЦ «Пріоритети», Київ.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства ДП «НВЦ «Пріоритети», Київ.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегія навчального закладу" [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Лідерська парадигма управління в освіті" [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) [Teaching Resource]

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) PERSONAL-ORIENTED LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2 (14)). pp. 153-164. ISSN 2312-5829

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) MANAGEMENT OF INSTITUTION OF SECONDARY EDUCATION ON THE BASIS OF LEADERSHIP PARADIGM Освітологія / українсько-польський щорічник (5). pp. 50-56. ISSN 2226-3012

Логачова, Світлана Станіславівна (2016) Робоча навчальна програма з дисципліни «Маркетинг в освіті» [Teaching Resource]

О

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Державне управління в економічній сфері [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Ефективні комунікації в умовах розвитку інформаційного суспільства України In: «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект», 3-4 листопада, НАДУ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Методологія та організація наукових досліджень [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Економіка освіти [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Методологія системного підходу та наукових досліджень [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна and Федотов, Олександр Олександрович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Стратегічне управління [Teaching Resource]

П

Павлюк, Валерій Валерійович (2016) Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій (2). pp. 208-215.

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Управління персоналом" (напрям підготовки 6.030601 Менеджмент) [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2016) Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти НВЦ "Пріоритети". ISBN 978-617-7288-33-5

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Управління персоналом" (напрям підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю») [Teaching Resource]

Поспєлова, Тетяна Вадимівна and Яковенко, Ігор Валентинович (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Менеджмент персоналу" [Teaching Resource]

Р

Редько, Сергій Іванович (2016) The problem of measuring leadership potential head of the institution Вища освіта України (4). pp. 71-74.

Редько, Сергій Іванович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Конфліктологія для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 Менеджмент (За видами економічної діяльності) [Teaching Resource]

Редько, Сергій Іванович (2016) Лідерські здібності керівника у сфері освіти: діагностика та розвиток НВЦ "Пріорітети", Київ. ISBN 978-617-7288-34-2

С

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) Types of distribution channels educational services of higher educational institutions Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) (46-47). pp. 60-65. ISSN 1609-8595 (Print)

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) The work program of discipline University studies Introduction to specialty 07 "Management and Administration" specialty 073 Management [Teaching Resource]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) The work program of the discipline Educational projects for students branch of knowledge 0306 "Management and Administration" training direction 6.030601 "Management" [Teaching Resource]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) Time management through referral procedure for each quadrant S. Covey Збірник Prague Institute for Qualification Enhancement "Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики». Серія «Методологія та методи наукових досліджень». pp. 49-51.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна and Жарнікова, Валерія Владиславівна (2016) Managing relationships with customers through the introduction loyalty-systems as one of the components efficient business Молодий вчений (8). pp. 35-38. ISSN 2304-5809

Ч

Черниш, Анатолій Петрович (2016) OPTIMIZATION OF EXTERNAL AND INTERNAL MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF CHANGES OF THE PERFORMANCE OF COMPREHENSIVE EDUCATIONAL INSTITUTIONS Збірник наукових статей за матеріалами регіональних науково-практичних конференцій 2015-2016 рр.. pp. 237-242.

Черниш, Анатолій Петрович (2016) CREATION OF CONDITIONS FOR SUCCESSFUL FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PERSONALITY Збірник наукових статей за матеріалами регіональних науково-практичних конференцій 2014-2015 рр.. pp. 44-51.

Я

Яковенко, Ігор Валентинович and Князевич, Василь Михайлович (2016) Напрями реформування медичної галузі Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація та управління охороною здоров’я» 18-20 жовтня 2016 року. pp. 42-43.

This list was generated on Sat May 28 02:06:17 2022 EEST.