Items where Division is "Кафедра управління" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: T | І | А | Г | К | М | О | Р | Т
Number of items: 31.

T

Tymchyk, Olena and Тимчик, Олена Анатоліївна (2018) Marketing problems of cosher production in Ukraine Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools, 28 (4). pp. 145-148. ISSN 2313-7525

І

Ільїч, Людмила Миколаївна (2018) Structural changes in the transitional labor market: theory and methodology of regulation Post-Doctoral thesis, Національна академія наук України.

Ільїч, Людмила Миколаївна (2018) Structural changes in the transitional labor market: theory and methodology of regulation. – Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for the Scientific Degree of Doctor of Economic Sciences on speciality 08.00.07. ‒ Demography, Labour Economics, Social Economics and Policy. ‒ M. V. Ptukha Institute of Demography and Social Studies, National Academy of Sciences of Ukrainе, Kyiv, 2018. Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

А

Акіліна, Олена Володимирівна (2018) Standards of corporate social responsibility as a tool of quality management system Східна Європа: економіка, бізнес та управління (4 (15)). pp. 141-146. ISSN 2518-1971

Акіліна, Олена Володимирівна and Ільїч, Людмила Миколаївна (2018) Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці Науковий вісник Ужгородського національного університету (18). pp. 10-16. ISSN 2413-9971

Акіліна, Олена Володимирівна and Павлюк, Валерій Валерійович (2018) Public-private partnership as a tool for managing change in a modern city Науковий вісник Ужгородського національного університету (20). pp. 10-13. ISSN 2413-9971

Г

Гладкова, Валентина Миколаївна (2018) Training as a form of professional self-improvement of the educational manager Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. pp. 87-99. ISSN 2312-5829

К

Краус, Катерина Миколаївна (2018) Робоча навчальна програма "Теорія управління" [Teaching Resource]

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Як працює “вітряк інновацій”? In: VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи», 29 листопада 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму In: IV Міжнародна шумпетерівська конференція "Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє", 3-4 жовтня 2018 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Наукове осмислення концепції інноваційної економіки In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика», 27 листопада 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) What changes bears “Industry 4.0” for the economy and production? Формування ринкових відносин в Україні (9). pp. 128-135. ISSN 2522–1620

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки In: Національна науково-методична конференція "Цифрова економіка", 4-5 жовтня 2018 р., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Bitcoin випереджаючи час: зміст та інноваційний базис управління фінансовою технологією завтрашнього дня In: Економічні перспективи підприємництва в Україні, 18-19 жовтня 2018 р., Національний університет державної фіскальної служби України Служба довіри.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування Колективна (три і більше авторів). Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: монографія. НДС “Центр економічних досліджень”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”.

М

Марухленко, Оксана В'ячеславівна (2018) Factors influencing the public investment policy of development of social and economic potential of the regions of Ukraine In: Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні, 25 травня 2018, Київ.

О

Орлова, Наталія Сергіївна (2018) Сталий розвиток регіонів та міст України в умовах децентралізації In: Економіка міста та урбонізація.

Орлова, Наталія Сергіївна (2018) Державна політика щодо використання водних ресурсів в умовах сталого розвитку In: «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика», 19-20 квітня, Харків.

Орлова, Наталія Сергіївна and Мохова, Юлія (2018) Економічні аспекти сталого розвитку України In: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова «Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком», 5 березня 2018, Харків.

Орлова, Наталія Сергіївна and Мохова, Юлія (2018) The Ukraine’s competitiveness enhancement in conditions of sustainable economic development Колективна (три і більше авторів). ISMA University. «Landmark» SIA, Riga Latvia.

Орлова, Наталія Сергіївна and Мохова, Юлія and Андрійчук, Єлізавета (2018) Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: проблеми та шляхи розвитку Менеджер, 2 (79). pp. 37-43. ISSN 2308-104X

Р

Редько, Сергій Іванович (2018) The technology of team formation [Teaching Resource]

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Political and Legal Aspects of Public Involvement in Public Management in the Water Industry Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених (1). pp. 295-297.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Political and legal measures of implementation of the European integration policy in the sphere of public water management of Ukraine Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект: матеріали круглого столу. pp. 84-86.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Рolitical and legal formation of the theory of public administration in the water sector of Ukraine Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України (1). pp. 202-221. ISSN 2664-3618

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Political and Legal Evolution of Public Administration in the Field of Water Management of Ukraine (end of the IX – the middle of the XVII century) Державне будівництво (1). pp. 1-12. ISSN 1992-2337

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Оrganizational and legal principles of public аdministration in the field of prevention of harmful actions of waters in Ukraine Державне управління: теорія та практика (1). pp. 80-88. ISSN 2311-6722

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Modern political and legal measures for the implementation by the public authorities of integrated water resources management basin principle in Ukraine Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України (5). pp. 144-149. ISSN 2220–1394

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Legal Factors of Political Corruption in Ukraine's Water Management in the Field of Representative Power on the Ground Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (5). pp. 160-162.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Political and legal reform of Ukrainian water management is a priority task of public administration bodies «Від громадянського суспільства – до правової держави»: ХІV Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів. pp. 540-542. ISSN 2310-8665

Т

Тимчик, Олена Анатоліївна (2018) Religiosity as a factor of cross-cultural management Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (156). pp. 53-55. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

This list was generated on Sat May 21 02:06:08 2022 EEST.