Items where Division is "Кафедра видавничої справи" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | I | Є | І | Б | В | Г | Ж | З | К | М | О | П | Ш | Я
Number of items: 79.

G

Gajda, Stanisław and Ivashchenko, Victoria (2017) Historia Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów Polskie i europejskie nurty terminologiczne (38). pp. 334-341. ISSN 2299-9310

I

Iedynak, Gennadii and Galamandjuk, Lesia and Ivashchenko, Victoria (2017) Psychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases Journal of Physical Education and Sport. pp. 1186-1191. ISSN 2247 - 806X; 2247 – 8051

Ivashchenko, Victoria (2017) Why is Terminology your Passion? Interview with Victoria Ivashchenko The Terminology Coordination Unit (TermCoord) of the Directorate-General for Translation of the European Parliament.

Ivashchenko, Victoria and Iwaszczenko, Wiktoria L. (2017) Ukrainian School оf Terminology Polskie i europejskie nurty terminologiczne (38). pp. 198-225. ISSN 2299-9310

Є

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) The role of PR communication for strategic development of the publisher Соціальні комунікації: теорія і практика, 5 (5). pp. 87-91. ISSN 2524–0471

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) The leaders of opinions as subjects and communication tools of the book publishing house Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Соціальні комунікації" (12). pp. 51-58. ISSN 2078-2551

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Communications of the publishing organization in the contemporary media space Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі : тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції (16 листоп. 2017 р., м. Київ) / Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ : Видавництво КУБГ, 2017. – 82 с.. pp. 63-67.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Publisher as a factor in the choice of books by readers Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 листопада 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – 108 с.. pp. 74-77.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Game publishers and the state: paternalism or communication? Колективна (три і більше авторів). Вежа-Друк, м. Луцьк.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) PR communications of publishing houses as a scientific object Інтегровані комунікації = Integrated communications : науковий журнал (3). pp. 35-43.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Редакційна підготовка видань: Художні видання [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Практика PR у видавничій справі: Організація PR-заходів [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Практика PR у видавничій справі: Іміджологія [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Офіційні і нормативні видання [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Теорія і практика видавничої справи: Маркетинг видавничої справи і поліграфічних послуг [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Publishing brand as a communication product Наукові записки Українська академія друкарства (1 (54)). pp. 238-248. ISSN 1998–6912

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Редакційна підготовка видань: Довідкові видання [Teaching Resource]

Єременко, Олена Володимирівна and Нестеряк, Юрій Васильович and Поліщук, Тетяна Ігорівна and Черпак, Марія Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Університетські студії [Teaching Resource]

І

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2017) Сучасні стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2017) Слов'янське термінознавство: проблематика й перспективи розвитку Словенска терминологија данас. pp. 15-28. ISSN 978-86-7025-741-2

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2017) З нагоди 60-річчя створення Термінологічної комісії при МКС Вісник Термінологічної комісії при МКС=Вестник Терминологической комисси при МКС=Bulletin of the Terminology Commission under ICSS (1). pp. 5-7. ISSN 2522-980X

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2017) Робоча навчальна програма Сучасні медіа-комунікативні технології [Teaching Resource]

Іващенко, Вікторія Людвігівна and Лозова, Наталія Григорівна (2017) Принципи укладання Зведеного словника назв суб*єктів культурної діяльності в українській мові Вісник Термінологічної комісії при МКС=Вестник Терминологической комисси при МКС=Bulletin of the Terminology Commission under ICSS (1). pp. 71-78. ISSN 2522-980X

Іващенко, Вікторія Людвігівна and Полиця, Тетяна Дмитрівна (2017) Typological Varieties of Lingual Conceptuaries Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium (15). pp. 529-534. ISSN 978-985-581-176-4

Іващук, Антоніна Анатоліївна (2017) Робоча програма “Редакційна підготовка видань: суспільно-політичні видання” [Teaching Resource]

Іващук, Антоніна Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Редагування суспільно-політичної літератури [Teaching Resource]

Б

Базелюк, Наталія Ленідівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Правова проблематика [Teaching Resource]

Базелюк, Наталія Леонідівна (2017) Робоча навчальна програма «Кольористика» [Teaching Resource]

Базелюк, Наталія Леонідівна (2017) Робоча навчальна програма «Електронні рекламні видання» [Teaching Resource]

Бородкіна, Ірина Лаврентіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Веб-дизайн та основи html [Teaching Resource]

Білецька, Олеся Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Режисура мультимедія [Teaching Resource]

В

Вернигора, Ніна Миколаївна (2017) Formation of editing knowledge and skills of future librarians in terms of study of the discipline “Editing of artistic and children’s editions” Інтегровані комунікації = Integrated communications (3). pp. 32-34. ISSN ISSN 2524-2644 (Print), ISSN 2524-2652 (Online)

Вернигора, Ніна Миколаївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Основи видавничої справи і редагування [Teaching Resource]

Вернигора, Ніна Миколаївна (2017) REVIEW of Iovkhimchuk’s compendium of lectures “Children’s Literature” Інтегровані комунікації = Integrated communications (4). pp. 65-66. ISSN 2524-2644 (Print), 2524-2652 (Online)

Вернигора, Ніна Миколаївна (2017) Робоча навчальна програма Редакційна підготовка видань: Наукові видання [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Макарова, Марія Володимирівна and Поліщук, Тетяна Ігорівна and Кияниця, Євгенія Олегівна and Масімова, Лариса Гагіківна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф..

Г

Головко, Ольга Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Дизайн друкованих медій [Teaching Resource]

Горбенко, Галина Василівна (2017) Результати роботи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка за 2016–2017 навчальний рік Інтегровані комунікації = Integrated communications (3). pp. 92-100. ISSN 21991-11891Р

Горбенко, Галина Василівна (2017) Practical training in terms of bachelor-level program of the Institute of journalism of Borys Grinchenko Kyiv University Інтегровані комунікації = Integrated communications. pp. 80-86. ISSN 21991-11891Р

Горбенко, Галина Василівна (2017) Results of work of the Institute of Journalism of Borys Grinchenko Kyiv University during 2016-2017 academic year Інтегровані комунікації = Integrated communications. pp. 92-100. ISSN 21991-11891Р

Ж

Женченко, Ігор Вікторович (2017) Робоча навчальна програма Комп’ютерна графіка [Teaching Resource]

Женченко, Ігор Вікторович (2017) Computer Graphics. Adobe Photoshop. Theme 1. Workspace, program tools In: Комп'ютерна графіка. Adobe Photoshop. Тема 1. Робоче середовище, інструменти програми. Видавництво "Жнець", Київ, pp. 8-18. ISBN 978-966-2057-19-5

Женченко, Ігор Вікторович (2017) Graphic design in advertising. Corporate identity: video collections [Electronic resource] [Teaching Resource]

Женченко, Ігор Вікторович (2017) Робоча навчальна програма Принципи створення логобуку [Teaching Resource]

Женченко, Ігор Вікторович (2017) Робоча навчальна програма "Дизайн друкованих медій" [Teaching Resource]

З

Заніздра, Олена Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Основи спеціальності [Teaching Resource]

Заніздра, Олена Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Літературне редагування [Teaching Resource]

Заніздра, Олена Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Теорія і практика редагування [Teaching Resource]

Заніздра, Олена Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Літературне редагування [Teaching Resource]

К

Крайнікова, Тетяна Степанівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Інноваційні стратегії у видавничій справі [Teaching Resource]

Крайнікова, Тетяна Степанівна (2017) Робоча програма «Довідково-енциклопедичні видання» [Teaching Resource]

М

Масімова, Лариса Гагіківна (2017) Робоча навчальна програма Медіа-консалтинг [Teaching Resource]

Масімова, Лариса Гагіківна (2017) Методичні рекоментації до виконання кваліфікаційної роботи магістра [Teaching Resource]

О

Осмоловська, Олена Анатоліївна (2017) Formation of the Ukrainian Inclusive literature direction as the new publishing trend Інтегровані комунікації = Integrated communications (4). pp. 27-32. ISSN 21991-11891Р

Осмоловська, Олена Анатоліївна (2017) Теорія та практика видавничої справи: Адміністративний менеджмент у видавничій справі [Teaching Resource]

Осмоловська, Олена Анатоліївна (2017) Книговидання як дієвий засіб реалізації культурної дипломатії України Культурологічний альманах: Випуск 5. Культурна дипломатія: стратегія, моделі, напрями. (5). pp. 97-100.

Осмоловська, Олена Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Міжнародний видавничий бізнес [Teaching Resource]

П

Полковенко, Тарас Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Сучасні друкарські технології [Teaching Resource]

Полковенко, Тарас Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Комп’ютерні видавничі технології [Teaching Resource]

Полковенко, Тарас Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Спецкурс із редагування науково-технічної та науково-популярної літератури [Teaching Resource]

Полковенко, Тарас Вікторович (2017) Cross Media: Content, Technology, Perspectives Колективна (три і більше авторів). Інститут журналістики, КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, Україна.

Полковенко, Тарас Вікторович and Полковенко, Ольга Володимирівна (2017) Issues of newspaper and magazine publications in the context of journalistic activities In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця", 22.02.2017, Ірпінь, Україна.

Ш

Шашенко, Сергій Анатолійович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Підтримка сайту [Teaching Resource]

Школик, Ірина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Право видавця та редактора [Teaching Resource]

Шпак, Віктор Іванович (2017) Modern trends of Ukrainian book publishing Науковий журнал "Інтегровані комунікації" (4). pp. 39-44. ISSN 2524-2644

Шпак, Віктор Іванович (2017) Polygraphy: the book of the editor Книга редактора . ДП «Експрес-об’ява», Київ. ISBN 978-617-7389-07-0

Шпак, Віктор Іванович (2017) Methodology of Research of history of publishing business Інтегровані комунікації : науковий журнал (3). pp. 44-47.

Шпак, Віктор Іванович (2017) Sketchs of methodology of research of publishing bisiness Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe "Nauki Społeczno-Humanistyczne" (03(15)). ISSN 2391-4165

Шпак, Віктор Іванович (2017) Old publishing transformation Український науковий журнал "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації" (1(46)). pp. 127-128.

Шпак, Віктор Іванович (2017) New opportunities for effective media business - innovative constituent Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України. pp. 14-18.

Шпак, Віктор Іванович (2017) Ukrainian printed media in the information space Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти (3). pp. 55-60.

Шпак, Віктор Іванович (2017) Journalistic education: new challenges Інформаційний простір. Українські реалії: протидія російській агресії. pp. 116-119. ISSN 978-617-7389-02-5

Шпак, Віктор Іванович (2017) Talent, faceted by fate Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України (1-2). pp. 22-35.

Шпак, Віктор Іванович (2017) Historiography of printed mass media of Ukraine Науковий історико-філософський журнал "Університет" (1-2). pp. 123-127.

Шпак, Віктор Іванович (2017) Book publishing of Ukraine: development factors Інтегровані комунікації : науковий журнал (2). pp. 63-69.

Шпак, Віктор Іванович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Управління сучасним видавництвом [Teaching Resource]

Шпак, Віктор Іванович and Бондар, Юрій Володимирович and Малієнко, Алла Миколаївна and Сорока, Михайло Михайлович (2017) Language and business: historical excursus Колективна (три і більше авторів). Київська організація Національної спілки журналістів України, Київ.

Я

Ярошенко, Роман Васильович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Організація видавничого бізнесу [Teaching Resource]

Ярошенко, Роман Васильович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Основи видавничої справи [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Dec 2 02:07:36 2021 EET.