Items where Division is "Кафедра дошкільної освіти" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 116.

Article

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) «Переймання» і «всилення» – педологічні чинники розвитку особистості дитини (за Я. Чепігою) Сборник научных докладов "Научные предложения". ISSN 978-83-65207-03-6

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Науково-практичний внесок Якова Чепіги у психологію розвитку особистості дитини Рідна мова.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Требования к учителю в педагогической концепции Якова Чепиги Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. ISSN 2311-1305

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Актуалізація культурно-освітніх надбань Я. Чепіги в сучасній освіті Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія (42). pp. 11-16. ISSN 2311-1305

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Прооблеми підготовки сучасного вчителя.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Child of preschool age: What he? Modern educator: what to be him? «Країна Дошкілля», №1 - 3, 2014.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Самостійність формується в праці. Палітра Педагога.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Найліпший мотив до діяльності, або Давай зробимо це разом Вихователь - методист дошкільного закладу.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Якщо в групі новенька дитина Методична скарбничка вихователя.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Відповідальність формуємо змалку Дошкільне виховання (11). pp. 12-17.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку Наука і освіта. ISSN 2311-8366

Волинець, Юлія Олександрівна (2014) Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей.

Данієлян, Анаіт Яшевна (2014) Навчальні ігри в початковій школоі в контексті виховання працею Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі. pp. 24-28. ISSN 1644-7794

Данієлян, Анаіт Яшевна (2014) Делегування повноважень як засіб виховання молодших школярів ціннісного ставлення до праці Науковий вісник Ужгородського національного університету, 34. pp. 73-77. ISSN 2307-3322

Дрофа, Т.П. (2014) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх вихователів до художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф.. pp. 212-221.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Особливості використання дидактичних ігор та вправ у освітньому процесі Вихователь-методист дошкільного закладу.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Гуманізм педагогіки Януша Корчака. До 100-річчя книг Я.Корчака Як любитидитину Рідна мова.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Кросворд-презентація Методична скарбничка вихователя.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Ідеї К.Д. Ушинського та їх трансформації у змісті сучасної освіти Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського).

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Завдання дослідно-рефлексивного характеру в організації виробничої педагогічної практики Щомісячний науково-педагогічний журнал.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Суб'єктність учителя як умова реалізації навчального співробітництва Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика..

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Куди зникають "Чомучки", або як зберегти у дитини допитливість? Вихователь-методист дошкільного закладу.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Підготовка майбутніх учмтелів до суб'ект-суб'єктної взаємодії з учнями Педагогічні науки.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Організація пізнавальних діалогів із дітьми дошкільного віку Рідна мова.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Гуманистическая парадигма как методологическая основа профессионального педагогического образования Проблемы современного педагогического образования.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2014) Педагогічна преса як джерельна база історико-педагогічного дослідження Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 46-51.

Машовець, Марина Анатоліївна (2014) Природничо-математична підготовка майбутніх дошкільних педагогів – необхідна умова ефективної реалізації БКДО матеріали Всеукраїнської Наукового-практичної конференції. pp. 197-204.

Машовець, Марина Анатоліївна (2014) Діти і природа великого міста Рідна мова (22). pp. 33-37.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Training of preschool teachers to work in multi-age groups in CONTEXT competency paradigm of education Проблеми сучасної педагогічної освіти : серія Педагогіка і психологія, Ч. 2. (вип 45). pp. 219-226.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Peculiarities of professional competence teachers’ definition in the context of European scientific investigations and international educational projects Педагогічна теорія і практика (Вип. 5). pp. 285-305.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Providing quality preschool education in the analysis of training of teachers of preschool education in Western Europe Наука і освіта : педагогіка і психологія : наук. пр. журн., CXXVII (10). pp. 135-140.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Criteria of future teachers’ profesional and foreign languege competance in the context of pedagogical education international projects Педагогічні науки : зб. наук. пр. (ВипLXV). pp. 352-359.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) European concept formation of competence profesinoyi educators preschool education Педагогічні та психологічні науки : актуальні питання : Зб. тез міжнар. наук. конф.:. pp. 71-76.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Requirements for the professional competence of teachers of preschool education in Western Europe Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матер. Кіровоградської сесії третьої української наук.-практ. конф.. pp. 26-29.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Наукові пошуки європейських досліджень організацій з проблеми вивчення феномену ключових компетенцій педагогів Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф: (18-19 квітня 2014 р. м. Одеса).. pp. 73-79.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Standard features teacher education in the context of national teacher education of european countries Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : Матер. ІV Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р. : у 3-х частинах. (2). pp. 40-42.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Transcultural pedagogy as a condition for the formation of intercultural tolerance in the context of preparing future teachers: ukrainian reality, the european experience Матер. Третьої всеукр. наук.-прак. конф. Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільський , Україна, 7 червня 2014 р.).. pp. 62-66.

Половіна, Олена Анатоліївна (2014) Дитина і мистецтво: сучасні аспекти поліхудожнього розвитку Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 233-242.

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) Театр ляльок-підколінників - новий вид лялькового театру Вихователь - методист дошкільного закладу.

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) Різновиди театральної ляльки - рукавички Вихователь - методист дошкільного закладу.

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) К.Д. Ушинський про важливість «вираження душевних почувань» у сприйнятті сучасного мистецтва театру Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 242-248.

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) Професія дошкільного педагога та актора дитячого театру: порівняльна характеристика Рідна мова.

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) Взявшись разом, можна здійснити мрію кожну Джміль. ISSN ISSN 1680-481

Стаєнна, Олена Олександрівна (2014) Громадянське виховання дітей старшого дошкільного віку Рідна мова: квартальник українського вчительського товариства у Польші.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2014) Освітня і мистецька цінність української народної іграшки Вихователь-методист дошкільного закладу.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Дослідження детермінант індивідуальних відмінностей пізнавальної активності старших дошкільників Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28 лютого – 1 березня 2014 року).

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА У ХОДІ МОВЛЕННЄВИХ ЗАНЯТЬ Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика: збірник наукових робіт учасників міжнародної наукової конференції.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА У ХОДІ МОВЛЕННЄВИХ ЗАНЯТЬ «Роль та місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості»: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Формування мовленнєвої компетентності старшого дошкільника на заняттях Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі. ISSN ISSN 1644-7794

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА У ХОДІ МОВЛЕННЄВИХ ЗАНЯТЬ ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ Науковий журнал «Молодий вчений». ISSN ISSN 2304-5809

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Формуваня пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять Молодий вчений. ISSN 2304-5809

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять Young Scientist. pp. 103-106. ISSN 2304-5809

Чекаліна, Валентина Адамівна (2014) Формування мовленнєвої компетентності дошкільників у процесі навчання переказу літературних творів Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 325-331.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2014) Культурологічні ідеї у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 140-144.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2014) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Одесса.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2014) Культурологічна складова змісту дошкільної освіти:історичний аспект (1959 - 1990 рр.) Проблеми підготовки сучасного вчителя. ISSN 2307-4914

Шевчук, Антоніна Семенівна (2014) Підготовка майбутнього вихователя за мистецькими спеціалізаціями згідно з державними стандартами дошкільної освіти Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 336-345.

Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) До питання вивчення проблеми розвитку методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст. Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 356-362.

Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Розвиток змісту та форм організації методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 73-78.

Book Section

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Навчання дітей 6-7 років читання за методом цілих слів In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Розвиток дошкільника в процесі набуття ним еколого-природничої компетентності In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Формування базової професійної компетентності вихователів у процесі університетської освіти In: Актуальні проблеми дошкільної освіти: територія і практика в умовах вищого навчального заклау. Слово.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2014) Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волинець, Юлія Олександрівна (2014) Формування мотиваційно-ціннісного компонента професійної готовності майбутніх вихователів до дослідницької діяльності In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Довбня, Софія Олегівна (2014) Сучасне планування творчих ігор з дітьми дошкільного віку In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Підготовка майбутніх вихователів до сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників за Базовим компонентом дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пасічник, Алла Володимирівна (2014) Відображення питань розвитку етичних уявлень дітей дошкільного віку в основних державних документах в галузі дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) Формування компетентності дітей дошкільного віку у сфері театральної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Формування мовленнєвої компетентності старшого дошкільника на заняттях In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені бориса Грінченка.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2014) Сучасні підходи до збагачення культурологічного змісту дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Monograph

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи Одноосібна. НВФ Славутич - Дельфін, Київ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Якова Чепіги (кінець XIX - початок XX ст.) Одноосібна. НВФ Славутич-Дельфін, Київ.

Ліннік, Олена Олегівна (2014) Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії Одноосібна. Видавничий дім "Слово", Київ.

Book

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Кольорове намисто Сім кольорів.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Дитина в довкіллі Сім кольорів.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Віконечко в природу Сім кольорів.

Гавриш, Наталія Василівна and Стаєнна, Олена Олександрівна (2014) Сонечко мандрує Україною Генеза, Генеза.

Ліннік, Олена Олегівна and Гавриш, Наталія Василівна (2014) Філософія для дітей Слово.

Машовець, Марина Анатоліївна (2014) Математична скарбничка КИЇВ «Сім кольорів».

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) ВІРШІ на щодень та вечір для сучасної малечі СвіЧадо.

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) КАЗКИ ПО-НОВОМУ II Скриня.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2014) Сонечко мандрує Україною Генеза.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2014) Сонечко мандрує Україною: зб. фолклор та літ. творів для дітей дошкільного віку Генеза.

Thesis

Гаращенко, Лариса Василівна (2014) РОЗВИТОК ІДЕЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Іваненко, Олена Анатоліївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни: Художня діяльність у розвитку мовлення дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА [Teaching Resource]

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2014) Робоча програма організаційно-методичної практики в дошкільному навчальному закладі [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни: Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни: вступ до спеціальності [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ [Teaching Resource] (Unpublished)

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2014) Робоча програма виробничої практики "Інспекторсько-методична практика в районних управліннях освіти" [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Робоча програма виробничої практики в групах дошкільного віку [Teaching Resource]

Волинець, Юлія Олександрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ПІДГОТОВКА ДИТИНИ ДО ШКОЛИ [Teaching Resource] (Unpublished)

Волинець, Юлія Олександрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПРОГРАМОЮ «ДИТИНА» [Teaching Resource] (Unpublished)

Волинець, Юлія Олександрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаращенко, Лариса Василівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ [Teaching Resource] (Unpublished)

Довбня, Софія Олегівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [Teaching Resource] (Unpublished)

Довбня, Софія Олегівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ [Teaching Resource] (Unpublished)

Довбня, Софія Олегівна and Стаєнна, Олена Олександрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ [Teaching Resource]

Довбня, Софія Олегівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Робоча програма навчальної практики «Польова практика» [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ОСНОВИ ДОКУМЕНТООБІГУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ [Teaching Resource] (Unpublished)

Літіченко, Олена Дмитрівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З СУСПІЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельник, Наталія Іванівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ [Teaching Resource]

Пасічник, Алла Володимирівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З РОСІЙСЬКОМОВНИМ РЕЖИМОМ [Teaching Resource] (Unpublished)

Половіна, Олена Анатоліївна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ [Teaching Resource]

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ [Teaching Resource] (Unpublished)

Стаєнна, Олена Олександрівна and Мельник, Наталія Іванівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДНЗ [Teaching Resource]

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА [Teaching Resource]

Товкач, Ірина Євгеніївна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun Jul 14 16:51:14 2024 EEST.