Items where Year is 2001

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Братусь, Іван Вікторович and Луценко, Іван (2001) Тарас Шевченко та Осетія Видавництво "Либідь", Київ.

Буренко, Валентина Миколаївна (2001) Аdult education Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (18). pp. 23-24.

Буренко, Валентина Миколаївна (2001) The role of a teacher in creating favourable conditions for adult education Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць (17). pp. 83-86.

Войцехівський, Михайло Федорович (2001) General Biology 10/11 Генеза, м. Київ.

Відейко, М.Ю. (2001) Трипільська цивілізація Одноосібна. Академперіодика, Київ.

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2001) Workbook for laboratory work in physics. Grade 10 КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2001) Workbook for laboratory work in physics. Grade 11 КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2001) Workbook for laboratory work on physics: Grade 9 Навчально-методичний комплекс "На допомогу вчителю" . КМІУВ ім. Б.Грінченка, Київ, Україна. ISBN 5-7763-2463-7

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Steps to creativity at the age of six Сільська школа України (21). pp. 11-19.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Factors of mental health and abilities development of junior schoolchildren Освітянські відомості. pp. 27-35.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Critical thinking is a synthesis of mental processes interrelation Розвиток навичок критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 січня 2001 року, м. Київ. pp. 77-83.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Critical thinking in educational activity Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 3, Ч. 6. pp. 191-196.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Handicraft lessons and the development of a child’s creative abilities Психолог. pp. 6-7.

Кравчук, Лариса Володимирівна and Кочерга, Олександр Васильович (2001) Biographical glossary: from a writer’s to a pupil’s artistry Початкова освіта (22). pp. 1-16.

Литвин, Оксана Степанівна (2001) Morphological and Structural Changes in III-V and II-VI Semiconductors and Related Systems Caused by Post-growth Treatments PhD thesis, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2001) Art and pedagogical interpretation of a musical work in the professional preparation of future teachers of music PhD thesis, Національний державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Лісова, Світлана Іванівна and Лісова, А.П. (2001) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ шляхом УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ In: Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти..

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2001) Postmodernism reception of the myth (based on the material of europian novel's experience of the XX-th century) PhD thesis, Національна академія наук України.

Машовець, Марина Анатоліївна (2001) Проблема педагогічного діалогу у співпраці дитячого садка з батьками Педагогика добра в контексте этнокультурного социума: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения И.Гаспринского.

Музика, Олена Оксентівна (2001) Motivation of creative activity of the technically gifted teenagers PhD thesis, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2001) Fundamentals violin pedagogy [Teaching Resource]

Приходько, Оксана Павлівна (2001) Specificity of computer education of persons with severe disturbances of sight Інформаційні технології у соціально-трудовій реабілітації інвалідів: перший міжнародний семінар, 24-25 січня 2001 року, м. Київ. pp. 109-110.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2001) Антюхін Костянтин Леонідович Енциклопедія сучасної України (1). p. 605.

Стаднік, Надія Вікторівна (2001) Роль сім'ї у вихованні почуття відповідальності у дітей старшого дошкільного віку In: Морально-етичне виховання у системі громадянської освіти і виховання: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-17 листопада 2001 року], 5-17 листопада 2001 року, Івано-Франківськ.

Якунін, Ярослав Юрійович (2001) 4-unsubstituted 3-cyano pyridine-2 (1 H)-thiones: synthesis reaction of carbonyl functionalized etoksyolefiniv cyanothioacetamide structure and properties PhD thesis, Харківський національний університет ім.В. Н. Каразіна.

Якунін, Ярослав Юрійович and Дяченко, В. Д. (2001) 5-bromoacetyl-6-methyl-2-methylthio-3-cyanopyridine in the synthesis of quaternized azine substituted indolizine and thiopyran Химия гетероциклических соединений.

Якунін, Ярослав Юрійович and Дяченко, В. Д. and Литвинов, В. П. (2001) New method for the synthesis of 5-acetyl-6-methyl-3-cyanopyridine-2(1Н)-thione and its properties Химия гетероциклических соединений (5). pp. 633-639.

Якунін, Ярослав Юрійович and Дяченко, В. Д. and Литвинов, В. П. (2001) Synthesis of 6-methyl-5-phenylcarbamoyl-3-cyanopyridine-2(1Н)-thione(selenium) Химия гктероциклических соединений (6). pp. 831-835.

Якунін, Ярослав Юрійович and Дяченко, В. Д. and Русанов, Э. Б. and Литвинов, В. П. (2001) Molecular and Crystal Structure 5-benzoyl-6-trifluoromethyl-3-cyano-2-etiltiopiridin Химия гетероциклических соединений (2). pp. 224-228.

Якунін, Ярослав Юрійович and Литвинов, В. П. and Дяченко, В. Д. (2001) Nucleophilic vinyl substitution in the synthesis of heterocycles (review) Химия гетероциклических соединений (1). pp. 41-80.

This list was generated on Sun Jul 14 03:58:35 2024 EEST.