Items where Year is 2002

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2002) Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Беззуб, Юрій Віленович (2002) Memories as the source of the history of ukrainian national activity in the second half of the nineteenth century Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: науково-практичний збірник: матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна: шляхами віків», присвяченої 175-річчю від дня народження Георгія Андрузького. Ч. 2 (2). pp. 6-10.

Бондарева, Олена Євгенівна (2002) Категория драматургичности и романы Ф.М. Достоевского Международный научный журнал "Kollegium". pp. 58-64.

Бондарева, Олена Євгенівна and Гуляк, Анатолій Борисович (2002) Числовая символика мифа Колективна (двоосібна). Знання, Київ.

Буренко, Валентина Миколаївна (2002) Рedagogical conditions of providing motivating readiness of in-service teacher training students to studying Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (19). pp. 104-110.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення методичних умінь студентів з навчання художньої праці дошкільників в процесі педагогічної практики Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, 1.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення педагогічної майстерності вихователів в процесі навчання дошкільників художньої праці Педагогика добра в контексте этнокультурного социума.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Методика проведення комп'ютерних ігор у підготовці магістрів дошкільного профілю Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки Психологічні науки (1).

Дика, Наталія Михайлівна (2002) Formation of speech culture of students in the learning process in secondary schools Освітянські відомості (3). pp. 2-5. ISSN 4986

Дика, Наталія Михайлівна (2002) Formation of speech culture in the learning process of students of secondary school(theoretical and practical aspects) Освітянські відомості (2). pp. 27-31. ISSN 4986

Дика, Наталія Михайлівна (2002) The concept of culture broadcasting students Дивослово (2). pp. 50-52. ISSN 375

Драч, Оксана Олександрівна (2002) Автореферат дисертації "Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)"на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01. – історія України. PhD thesis, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2002) Psychological conditions of pre-school age children’s self-esteem development PhD thesis, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Заєць, Валентина Григорівна (2002) Реализация социокультурной парадигмы в содержании углубленного изучения украинского языка в 8-9 классах Основные вопросы лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации/ В. Г. Заец //Сборник по филологии №8 (8). pp. 71-74.

Кайріс, Олена Дмитрівна (2002) Development of empathy is in the professional becoming of students of higher pedagogical educational establishments PhD thesis, Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України.

Ковальчук, Василь Іванович (2002) Raising a work culture in vocational students. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми (Вип.2). pp. 426-429. ISSN 966-527-086-9

Ковальчук, Василь Іванович (2002) From Professional Guidance to Labor Culture Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 76-80.

Ковальчук, Василь Іванович (2002) Building a culture of labor by means of aesthetic education. Педагогіка і психологія професійної освіти (5). pp. 220-232.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2002) Literature of postmodernism: beyond different sides Зарубіжна література в навчальних закладах. – К. – 2002. – № 5. – С. 2-12 (5). pp. 2-12. ISSN 90230

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Cognition comes through comparison Сільська школа України (5). pp. 22-24.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Factors of mental health and abilities development of junior schoolchildren Освітянські відомості (2). pp. 41-46.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Cognition comes through comparison (continuation) Сільська школа України (6). pp. 11-22.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Conditions of thinking, feelings and imagination synthesis in education for criticality development of a human Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 4, Ч. 4. pp. 148-153.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Children's fears, neuroses, temperament Освітянські відомості (3). pp. 12-20.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Steps to Creativity Психолог (33). pp. 5-11.

Кочерга, Олександр Васильович and Васильєв, Олексій Олександрович (2002) Maladjustment Психолог (9). pp. 23-27.

Кочерга, Олександр Васильович and Васильєв, Олексій Олександрович (2002) First teacher Influence Психолог (41). pp. 10-13.

Кочерга, Олександр Васильович and Васильєв, Олексій Олександрович (2002) Maladeptive behaviour of children Психолог (4). pp. 25-27.

Куришев, Євген Володимирович (2002) Formation of the creative personality and the system of musical-aesthetic education by K.Orff Дослідження, досвід, спогади. Зб. наук. і наук-метод. праць. Випуск 3. pp. 14-20. ISSN 966-7357-22-8

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Personality of social pedagogy Center works with youth in the structure of social and educational activities Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, XVII (1). pp. 89-106.

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Modern trends in volunteer organizations in Ukraine Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 квіт. 2002 р.), 1. pp. 122-124.

Лісова, Світлана Іванівна (2002) Прогама з курсу "Методика викладання української мови в початковій школі" [Teaching Resource]

Лісова, Світлана Іванівна and Лісова, Г.П. and Канищенко, А.П. (2002) "Будова слова" в початковій школі. НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Машовець, Марина Анатоліївна (2002) Розвиток суб'єктивної спрямованості діяльності майбутнього вихователя як умова ефективного співробітництва з батьками Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психологічні науки (1).

Музика, Олена Оксентівна (2002) Чинники активності технічно обдарованих підлітків Обдарована дитина, 2002. (№2). pp. 44-48.

Остапченко, Олена Вадимівна (2002) Збагачення лексичного складу мовлення студентів за допомогою активних прийомів роботи зі словом Культура мовлення у процесі навчання: Теорія і практика. Збірник наукових робіт кафедри мови та методики викладання в початковій школі. – К.: Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2002. pp. 71-79.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2002) Alexey Litvinov Contemporary International ex-libris artists (1).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2002) Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві XVI ст. PhD thesis, НАОМА.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2002) Pedagogical technologies: definition, structure, problems of introduction Неперервна професійна освіта: теорія і практика (4). pp. 69-79. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2002) Personality Oriented Technologies of Education: Method of Projects Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 73-80. ISSN 1609-8595

Слюсаревський, Назар Миколайович (2002) Subculture as an object of study Соціологія: теорія, методи. маркетинг (3). pp. 117-127.

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2002) The framework for learner centered teaching Початкова освіта (8). p. 2. ISSN 0131-5358

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2002) Morning meeting as a first grader reception adaptation to training activities Початкова школа (11). pp. 11-12. ISSN 0131-5358

Шевчук, Антоніна Семенівна (2002) The influence of Ukrainian musical and choreographic traditions on musical and motor development of upper pre-school children. PhD thesis, ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ.

This list was generated on Thu Feb 22 02:02:11 2024 EET.