Items where Year is 2002

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | О | Р | С | Ш
Number of items: 44.

А

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2002) Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Б

Беззуб, Юрій Віленович (2002) Memories as the source of the history of ukrainian national activity in the second half of the nineteenth century Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: науково-практичний збірник: матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна: шляхами віків», присвяченої 175-річчю від дня народження Георгія Андрузького. Ч. 2 (2). pp. 6-10.

Бондарева, Олена Євгенівна (2002) Категория драматургичности и романы Ф.М. Достоевского Международный научный журнал "Kollegium". pp. 58-64.

Бондарева, Олена Євгенівна and Гуляк, Анатолій Борисович (2002) Числовая символика мифа Колективна (двоосібна). Знання, Київ.

Буренко, Валентина Миколаївна (2002) Рedagogical conditions of providing motivating readiness of in-service teacher training students to studying Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (19). pp. 104-110.

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення методичних умінь студентів з навчання художньої праці дошкільників в процесі педагогічної практики Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, 1.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення педагогічної майстерності вихователів в процесі навчання дошкільників художньої праці Педагогика добра в контексте этнокультурного социума.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Методика проведення комп'ютерних ігор у підготовці магістрів дошкільного профілю Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки Психологічні науки (1).

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2002) Formation of speech culture of students in the learning process in secondary schools Освітянські відомості (3). pp. 2-5. ISSN 4986

Дика, Наталія Михайлівна (2002) Formation of speech culture in the learning process of students of secondary school(theoretical and practical aspects) Освітянські відомості (2). pp. 27-31. ISSN 4986

Дика, Наталія Михайлівна (2002) The concept of culture broadcasting students Дивослово (2). pp. 50-52. ISSN 375

Драч, Оксана Олександрівна (2002) Автореферат дисертації "Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)"на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01. – історія України. PhD thesis, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2002) Psychological conditions of pre-school age children’s self-esteem development PhD thesis, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України.

З

Заєць, Валентина Григорівна (2002) Реализация социокультурной парадигмы в содержании углубленного изучения украинского языка в 8-9 классах Основные вопросы лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации/ В. Г. Заец //Сборник по филологии №8 (8). pp. 71-74.

К

Кайріс, Олена Дмитрівна (2002) Development of empathy is in the professional becoming of students of higher pedagogical educational establishments PhD thesis, Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України.

Ковальчук, Василь Іванович (2002) Raising a work culture in vocational students. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми (Вип.2). pp. 426-429. ISSN 966-527-086-9

Ковальчук, Василь Іванович (2002) From Professional Guidance to Labor Culture Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 76-80.

Ковальчук, Василь Іванович (2002) Building a culture of labor by means of aesthetic education. Педагогіка і психологія професійної освіти (5). pp. 220-232.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2002) Literature of postmodernism: beyond different sides Зарубіжна література в навчальних закладах. – К. – 2002. – № 5. – С. 2-12 (5). pp. 2-12. ISSN 90230

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Cognition comes through comparison Сільська школа України (5). pp. 22-24.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Factors of mental health and abilities development of junior schoolchildren Освітянські відомості (2). pp. 41-46.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Cognition comes through comparison (continuation) Сільська школа України (6). pp. 11-22.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Conditions of thinking, feelings and imagination synthesis in education for criticality development of a human Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 4, Ч. 4. pp. 148-153.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Children's fears, neuroses, temperament Освітянські відомості (3). pp. 12-20.

Кочерга, Олександр Васильович (2002) Steps to Creativity Психолог (33). pp. 5-11.

Кочерга, Олександр Васильович and Васильєв, Олексій Олександрович (2002) Maladjustment Психолог (9). pp. 23-27.

Кочерга, Олександр Васильович and Васильєв, Олексій Олександрович (2002) First teacher Influence Психолог (41). pp. 10-13.

Кочерга, Олександр Васильович and Васильєв, Олексій Олександрович (2002) Maladeptive behaviour of children Психолог (4). pp. 25-27.

Куришев, Євген Володимирович (2002) Formation of the creative personality and the system of musical-aesthetic education by K.Orff Дослідження, досвід, спогади. Зб. наук. і наук-метод. праць. Випуск 3. pp. 14-20. ISSN 966-7357-22-8

Л

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Personality of social pedagogy Center works with youth in the structure of social and educational activities Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, XVII (1). pp. 89-106.

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Modern trends in volunteer organizations in Ukraine Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 квіт. 2002 р.), 1. pp. 122-124.

Лісова, Світлана Іванівна (2002) Прогама з курсу "Методика викладання української мови в початковій школі" [Teaching Resource]

Лісова, Світлана Іванівна and Лісова, Г.П. and Канищенко, А.П. (2002) "Будова слова" в початковій школі. НПУ ім. М.П. Драгоманова.

М

Машовець, Марина Анатоліївна (2002) Розвиток суб'єктивної спрямованості діяльності майбутнього вихователя як умова ефективного співробітництва з батьками Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психологічні науки (1).

Музика, Олена Оксентівна (2002) Чинники активності технічно обдарованих підлітків Обдарована дитина, 2002. (№2). pp. 44-48.

О

Остапченко, Олена Вадимівна (2002) Збагачення лексичного складу мовлення студентів за допомогою активних прийомів роботи зі словом Культура мовлення у процесі навчання: Теорія і практика. Збірник наукових робіт кафедри мови та методики викладання в початковій школі. – К.: Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2002. pp. 71-79.

Р

Романенкова, Юлія Вікторівна (2002) Alexey Litvinov Contemporary International ex-libris artists (1).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2002) Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві XVI ст. PhD thesis, НАОМА.

С

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2002) Pedagogical technologies: definition, structure, problems of introduction Неперервна професійна освіта: теорія і практика (4). pp. 69-79. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2002) Personality Oriented Technologies of Education: Method of Projects Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 73-80. ISSN 1609-8595

Слюсаревський, Назар Миколайович (2002) Subculture as an object of study Соціологія: теорія, методи. маркетинг (3). pp. 117-127.

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2002) The framework for learner centered teaching Початкова освіта (8). p. 2. ISSN 0131-5358

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2002) Morning meeting as a first grader reception adaptation to training activities Початкова школа (11). pp. 11-12. ISSN 0131-5358

Ш

Шевчук, Антоніна Семенівна (2002) The influence of Ukrainian musical and choreographic traditions on musical and motor development of upper pre-school children. PhD thesis, ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ.

This list was generated on Fri Dec 1 02:01:43 2023 EET.