Items where Author is "Заяць, Людмила Іванівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Research of the university education development in the Dutch pedagogical science Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 118-121. ISSN 1609-8595

Заяць, Людмила Іванівна (2015) The Netherlands university education: the state of the problem research in Ukrainian science Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць (1-2). pp. 125-129. ISSN 2078-1687

Заяць, Людмила Іванівна (2014) Main trends of modern university education in the Netherlands Альманах современной науки и образования (11). pp. 69-72. ISSN 1993-5552

Заяць, Людмила Іванівна (2014) Економічні механізми розвитку університетської освіти у Нідерландах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 25-35.

Заяць, Людмила Іванівна (2014) Comparative analysis of university education in Ukraine and the Netherlands in the Bologna agreement context Освітологічний дискурс (3). pp. 82-94. ISSN 2312-5829

Заяць, Людмила Іванівна (2014) The Netherlands universities integration into the international educational area Педагогічний процес: теорія і практика (3). pp. 115-120. ISSN 2078-1687

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 79-86.

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 38-45.

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонетів діяльності університетів у Нідерландах Порівняльно-педагогічні студії (4(18)). pp. 90-96. ISSN 2306-5532

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Master training in the universities of the Netherlands Вища освіта України. Європейська інтеграція віщої освіти України в контексті Болонського процесу (3 (2)). pp. 169-172. ISSN 2078-1016

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Унівеситетська освіта у системі вищої освіти Нідерландів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 38-45.

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Становлення університетської освіти у Нідерландах на сучасному етапі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 128-133.

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Становлення університетської освіти у Нідерландах на сучасному етапі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня) 2012 року. pp. 128-133.

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Етапи становлення та розвитку університетської освіти у Нідерландах. Педагогічний процес: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 5. 2012р. (5). pp. 57-67. ISSN 2078-1687

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Організаційно-правові засади професійної підготовки фахівців в університетах Нідерландів Вісник педагогіки і психології. Випуск 10. – К., 2012.

Заяць, Людмила Іванівна (2011) Зміст поняття університетської освіти в країнах Західної Європи Наукові записки: (зб-к наукових статей) Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, Випуск 99 (Серія педагогічні та історичні науки) (99). pp. 70-77. ISSN 966-660-016-1

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Застосування сучасних методів і технологій у професійно-орієнтованому навчанні англійської мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). pp. 93-100. ISSN 811.1:37.091.33

Conference or Workshop Item

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Підготовка викладачів англійської мови в університетах Нідерландів In: Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах, 27 березня 2015, Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Підготовка фахівців з лінгвістики в університетах Нідерландів In: Мова, культура та філософія у процесі глобальних трансформацій, 26 лютого 2015р., Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Проблема формування іншомовної професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Thesis

Заяць, Людмила Іванівна (2015) The modern university education development in the Netherlands PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Заяць, Людмила Іванівна (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Іноземна мова (поглиблене вивчення)" для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія(Українська мова та література) [Teaching Resource]

Заяць, Людмила Іванівна (2016) Робоча навчальна програма «Наукова англійська мова» для студентів за спеціальністю: 035 філологія, спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: Українська мова і література [Teaching Resource]

Заяць, Людмила Іванівна and Чернігівська, Наталія Станіславівна (2016) [Teaching Resource]

Чернігівська, Наталія Станіславівна and Заяць, Людмила Іванівна (2016) The programme of the subject "English language practice" 3 cource [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович and Гродський, Ігор Ярославович and Заяць, Людмила Іванівна (2016) Робоча програма «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» 0403 Системні науки і кібернетика» 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» 0306 «Менеджмент та адміністрування» 0402 «Фізико-математичні науки» 0303 «Журналістика та інформація» 0402 «Право» 0305 «Економіка та підприємництво» 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020302 «Історія» 6.040302 «Інформатика» 6.010201 «Фізичне виховання» 6.030601 «Менеджмент» 6.040201 «Математика» 6.030508 «Фінанси та кредит» 6.020103 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 6.020301 «Філософія» 6.030401 «Правознавство» 6.030301 «Журналістика» [Teaching Resource]

Заяць, Людмила Іванівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА” 1 курс Напрям підготовки 6.040302 “Інформатика” [Teaching Resource]

Заяць, Людмила Іванівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА” Напрям підготовки 6.040201 “Математика” [Teaching Resource]

Заяць, Людмила Іванівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» Спеціальність 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” [Teaching Resource]

Кнодель, Людмила Володимирівна and Заяць, Людмила Іванівна (2014) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович and Заяць, Людмила Іванівна and Гродський, Ігор Ярославович (2014) [Teaching Resource]

Лисенко, Ганна Василівна and Заяць, Людмила Іванівна and Михайлик, Ольга Петрівна (2014) [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Oct 30 15:21:55 2020 EET.