Items where Author is "Коханова, Олена Петрівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Article

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Коханова, Олена Петрівна (2020) Проблема академічної прокрастинації студентів в умовах дистанційного навчання Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір психології та педагогіки» (м. Львів, 22–23 травня 2020 р.). pp. 62-66.

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Коханова, Олена Петрівна (2020) Роль особистісного потенціалу в переживанні студентами криз професійного навчання Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 20-21 лютого 2020 року) /Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О.Довженка [та ін.]. pp. 155-161. ISSN 978-966-1569-33-7

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Коханова, Олена Петрівна (2020) Розвиток особистісно-професійного потенціалу студентів Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 124-127.

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Коханова, Олена Петрівна (2020) Psychological principles of students-psychologists’ success in professional development HABITUS (13). pp. 148-152. ISSN 2663-5208; 2663-5216

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Коханова, Олена Петрівна and Клепікова, Ольга Валеріївна (2019) Особистісно-професійний потенціал як засіб досягнення психологічного благополуччя майбутніх психологів Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Львів, 21-22 червня 2019 р.) (1). pp. 32-35.

Коханова, Олена Петрівна and Столярчук, Олеся Анатоліївна (2019) Personal potential as a means of self-expression of modern youth Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Том VI). pp. 189-196. ISSN 2072-4772

Коханова, Олена Петрівна (2018) Modern students' representations about their future profession Науковий вісник Херсонського державного університету (5). pp. 105-110.

Коханова, Олена Петрівна and Бузніковата, Ористлава Миколаїівна (2018) The psychology of modern teenager’s hobbies Теорія і практика сучасної психології (3). pp. 198-201.

Коханова, Олена Петрівна (2017) Virtual communication as a kind of business communication Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (2). pp. 54-59. ISSN 2312-3206

Коханова, Олена Петрівна (2017) The problem of formation of personality in the adolescence Науковий вісник Миколаївського нацонального університету імені В.О. Сухомлинського. pp. 113-117. ISSN 2078-2128

Коханова, Олена Петрівна (2016) Psychological follow-up personality integration into educational environment Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 2 (2). pp. 32-37. ISSN 2410-4620

Коханова, Олена Петрівна (2015) Inquiry-based learning of future specialists on the partnership principles Проблеми емпіричних досліджень у психології (12). pp. 208-215. ISSN 978-966-2760-26-2

Коханова, Олена Петрівна (2015) Problen of integration of first-year students on educational environment Молодий вчений, Ч. 2 (№ 12). pp. 89-93. ISSN 2304-5809

Коханова, Олена Петрівна (2015) Values and value orientations, their role in the personality development Науковий вісник Херсонського державного університету (3). pp. 108-112. ISSN 2312-3206

Коханова, Олена Петрівна (2015) Psychological aspects of innovative activity in the conditions of the higher school Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", VIII (59). ISSN 978-966-2760-18-7(8)

Коханова, Олена Петрівна (2015) Individual style of professional activity: value and problem of formation "The Unity of Science" International scientific periodical journal (2). pp. 68-71. ISSN 9091-175Х

Коханова, Олена Петрівна (2014) Valued orientations of modern youth: meaningfulness and realized Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (31). pp. 152-157. ISSN 978-966-2760-14-9 (3)

Коханова, Олена Петрівна (2013) Partnership as factor of socialization of the personality Педагогічний процес: теорія та практика (2). pp. 196-204. ISSN 2078-1687

Коханова, Олена Петрівна (2012) Psychological features of pedagogical communication in the conditions of partner interaction of the teacher and pupils Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії (1). pp. 181-190.

Коханова, Олена Петрівна (2010) Development of relations of partnership as most productive system of relations in the conditions of pedagogical interaction Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (34). pp. 98-105.

Conference or Workshop Item

Коханова, Олена Петрівна (2019) Формування світоглядних знань майбутніх фахівців In: Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук", 1-2 лютого 2019 року.

Коханова, Олена Петрівна (2017) Information-psychological culture of personality: theoretical aspect In: Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук, 10-11 березня 2017, Словацька республіка, м. Сладковічево.

Коханова, Олена Петрівна (2014) Psychological culture of the person of modern students In: IV щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки".

Коханова, Олена Петрівна (2013) Problem of culture of pedagogical communication in the conditions of education informatization In: X Міжнародна конференція науково-практична інтернет-конференція, 29-30 квітня 2013 , Україна.

Book

Коханова, Олена Петрівна (2016) The Hystory of Psychology: from Antiquity to the beginning of the XXth century Історія психології . НВП "Інтерсервіс", Київ, Україна. ISBN 978-617-696-522-0

Patent

Коханова Олена Петрівна (2018) Історія психології: від античності до початку XX століття 75947.

Teaching Resource

Коханова, Олена Петрівна (2016) Hystory of Psychology [Teaching Resource]

Коханова, Олена Петрівна (2016) Psychology [Teaching Resource]

Коханова, Олена Петрівна (2014) Історія психології [Teaching Resource]

Коханова, Олена Петрівна (2014) Психологія загальна [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 24 17:40:41 2020 EEST.