Елементи, в яких рік: 2001

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Г | К | Л | М | П | Р | С | Я
Кількість елементів: 29.

Б

Братусь, Іван Вікторович та Луценко, Іван (2001) Тарас Шевченко та Осетія Видавництво "Либідь", Київ.

Буренко, Валентина Миколаївна (2001) Навчання дорослих Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (18). с. 23-24.

Буренко, Валентина Миколаївна (2001) Роль викладача у створенні сприятливих умов для навчання дорослих Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць (17). с. 83-86.

В

Войцехівський, Михайло Федорович (2001) Загальна біологія 10/11 Генеза, м. Київ.

Г

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2001) Робочий зошит для лабораторного практикуму з фізики. 11 клас КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2001) Робочий зошит для лабораторного практикуму з фізики. 10 клас КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2001) Робочий зошит для лабораторного практикуму з фізики: 9 клас Навчально-методичний комплекс "На допомогу вчителю" . КМІУВ ім. Б.Грінченка, Київ, Україна. ISBN 5-7763-2463-7

К

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Фактори психічного здоров’я і розвиток таланту молодшого школяра Освітянські відомості. с. 27-35.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Критичне мислення в навчальній діяльності Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 3, Ч. 6. с. 191-196.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Трудове навчання і розвиток творчих здібностей дитини Психолог. с. 6-7.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Критичне мислення – синтез взаємозв’язку психічних процесів Розвиток навичок критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 січня 2001 року, м. Київ. с. 77-83.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Сходинки до творчості в шість років Сільська школа України (21). с. 11-19.

Кравчук, Лариса Володимирівна та Кочерга, Олександр Васильович (2001) Біографічний словничок-довідничок: від творчості письменника до творчості учня Початкова освіта (22). с. 1-16.

Л

Литвин, Оксана Степанівна (2001) Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками PhD thesis, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2001) Худoжньo-педагoгiчна iнтеpпpетацiя музичнoгo твopу в пpoфеciйнiй пiдгoтoвцi майбутнiх учителiв музики PhD thesis, Національний державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Лісова, Світлана Іванівна та Лісова, А.П. (2001) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ шляхом УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ In: Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти..

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2001) Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.) PhD thesis, Національна академія наук України.

М

Машовець, Марина Анатоліївна (2001) Проблема педагогічного діалогу у співпраці дитячого садка з батьками Педагогика добра в контексте этнокультурного социума: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения И.Гаспринского.

Музика, Олена Оксентівна (2001) Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків PhD thesis, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

П

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2001) Основи скрипкової педагогіки [Навчально-методичні матеріали]

Приходько, Оксана Павлівна (2001) Особливості навчання осіб з глибокими порушеннями зору роботі на комп'ютері Інформаційні технології у соціально-трудовій реабілітації інвалідів: перший міжнародний семінар, 24-25 січня 2001 року, м. Київ. с. 109-110.

Р

Романенкова, Юлія Вікторівна (2001) Антюхін Костянтин Леонідович Енциклопедія сучасної України (1). с. 605.

С

Стаднік, Надія Вікторівна (2001) Роль сім'ї у вихованні почуття відповідальності у дітей старшого дошкільного віку In: Морально-етичне виховання у системі громадянської освіти і виховання: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-17 листопада 2001 року], 5-17 листопада 2001 року, Івано-Франківськ.

Я

Якунін, Ярослав Юрійович (2001) 4-незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони: синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів з ціанотіоацетамідом, будова та властивості PhD thesis, Харківський національний університет ім.В. Н. Каразіна.

Якунін, Ярослав Юрійович та Дяченко, В. Д. (2001) 5-бромацетіл-6-метил-2-метилтіо-3-ціанопірідін в синтезі кватернізірованних азинів, заміщених індолізіна і тіопірана Химия гетероциклических соединений.

Якунін, Ярослав Юрійович та Дяченко, В. Д. та Литвинов, В. П. (2001) Синтез похідних 6-метил-5-фенілкарбамоіл-3-ціанопірідін-2(1Н)-тіо(селено)нів Химия гктероциклических соединений (6). с. 831-835.

Якунін, Ярослав Юрійович та Дяченко, В. Д. та Литвинов, В. П. (2001) Новий метод синтезу 5-ацетил-6-метил-3-ціанопірідін-2 (1Н)-тіонів і його властивості Химия гетероциклических соединений (5). с. 633-639.

Якунін, Ярослав Юрійович та Дяченко, В. Д. та Русанов, Э. Б. та Литвинов, В. П. (2001) Молекулярна і кристалічна структура 5-бензоїл-6-трифторметил-3-ціано-2-етілтіопірідіна Химия гетероциклических соединений (2). с. 224-228.

Якунін, Ярослав Юрійович та Литвинов, В. П. та Дяченко, В. Д. (2001) Нуклеофільне вінільне заміщення у синтезі гетероциклів (огляд) Химия гетероциклических соединений (1). с. 41-80.

Цей список був створений у Mon Feb 18 02:47:03 2019 EET.