Елементи, в яких рік: 2001

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 29.

Стаття

Буренко, Валентина Миколаївна (2001) Навчання дорослих Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (18). с. 23-24.

Буренко, Валентина Миколаївна (2001) Роль викладача у створенні сприятливих умов для навчання дорослих Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць (17). с. 83-86.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Фактори психічного здоров’я і розвиток таланту молодшого школяра Освітянські відомості. с. 27-35.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Критичне мислення в навчальній діяльності Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 3, Ч. 6. с. 191-196.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Трудове навчання і розвиток творчих здібностей дитини Психолог. с. 6-7.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Критичне мислення – синтез взаємозв’язку психічних процесів Розвиток навичок критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 січня 2001 року, м. Київ. с. 77-83.

Кочерга, Олександр Васильович (2001) Сходинки до творчості в шість років Сільська школа України (21). с. 11-19.

Кравчук, Лариса Володимирівна та Кочерга, Олександр Васильович (2001) Біографічний словничок-довідничок: від творчості письменника до творчості учня Початкова освіта (22). с. 1-16.

Машовець, Марина Анатоліївна (2001) Проблема педагогічного діалогу у співпраці дитячого садка з батьками Педагогика добра в контексте этнокультурного социума: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения И.Гаспринского.

Приходько, Оксана Павлівна (2001) Особливості навчання осіб з глибокими порушеннями зору роботі на комп'ютері Інформаційні технології у соціально-трудовій реабілітації інвалідів: перший міжнародний семінар, 24-25 січня 2001 року, м. Київ. с. 109-110.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2001) Антюхін Костянтин Леонідович Енциклопедія сучасної України (1). с. 605.

Якунін, Ярослав Юрійович та Дяченко, В. Д. (2001) 5-бромацетіл-6-метил-2-метилтіо-3-ціанопірідін в синтезі кватернізірованних азинів, заміщених індолізіна і тіопірана Химия гетероциклических соединений.

Якунін, Ярослав Юрійович та Дяченко, В. Д. та Литвинов, В. П. (2001) Синтез похідних 6-метил-5-фенілкарбамоіл-3-ціанопірідін-2(1Н)-тіо(селено)нів Химия гктероциклических соединений (6). с. 831-835.

Якунін, Ярослав Юрійович та Дяченко, В. Д. та Литвинов, В. П. (2001) Новий метод синтезу 5-ацетил-6-метил-3-ціанопірідін-2 (1Н)-тіонів і його властивості Химия гетероциклических соединений (5). с. 633-639.

Якунін, Ярослав Юрійович та Дяченко, В. Д. та Русанов, Э. Б. та Литвинов, В. П. (2001) Молекулярна і кристалічна структура 5-бензоїл-6-трифторметил-3-ціано-2-етілтіопірідіна Химия гетероциклических соединений (2). с. 224-228.

Якунін, Ярослав Юрійович та Литвинов, В. П. та Дяченко, В. Д. (2001) Нуклеофільне вінільне заміщення у синтезі гетероциклів (огляд) Химия гетероциклических соединений (1). с. 41-80.

Доповідь на конференції чи семінарі

Лісова, Світлана Іванівна та Лісова, А.П. (2001) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ шляхом УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ In: Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти..

Стаднік, Надія Вікторівна (2001) Роль сім'ї у вихованні почуття відповідальності у дітей старшого дошкільного віку In: Морально-етичне виховання у системі громадянської освіти і виховання: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-17 листопада 2001 року], 5-17 листопада 2001 року, Івано-Франківськ.

Підручник/посібник

Братусь, Іван Вікторович та Луценко, Іван (2001) Тарас Шевченко та Осетія Видавництво "Либідь", Київ.

Войцехівський, Михайло Федорович (2001) Загальна біологія 10/11 Генеза, м. Київ.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2001) Робочий зошит для лабораторного практикуму з фізики. 11 клас КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2001) Робочий зошит для лабораторного практикуму з фізики. 10 клас КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2001) Робочий зошит для лабораторного практикуму з фізики: 9 клас Навчально-методичний комплекс "На допомогу вчителю" . КМІУВ ім. Б.Грінченка, Київ, Україна. ISBN 5-7763-2463-7

Автореферат дисертації

Литвин, Оксана Степанівна (2001) Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками Кандидат thesis, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2001) Худoжньo-педагoгiчна iнтеpпpетацiя музичнoгo твopу в пpoфеciйнiй пiдгoтoвцi майбутнiх учителiв музики Кандидат thesis, Національний державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2001) Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.) Кандидат thesis, Національна академія наук України.

Музика, Олена Оксентівна (2001) Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків Кандидат thesis, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Якунін, Ярослав Юрійович (2001) 4-незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони: синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів з ціанотіоацетамідом, будова та властивості Кандидат thesis, Харківський національний університет ім.В. Н. Каразіна.

Навчально-методичні матеріали

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2001) Основи скрипкової педагогіки [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Mon Jul 23 13:47:35 2018 EEST.