Елементи, в яких рік: 2003

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Г | Д | К | Л | М | О | Р | С
Кількість елементів: 40.

Б

Борисенко, Катерина Григорівна (2003) Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби PhD thesis, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди .

Брайчевська, Олена Андріївна та Рубл, Блер та Малиновська, Олена та Волосюк, Галина та Пилинський, Я. та Попсон, Н. (2003) "Нетрадиційні" іммігранти у Києві Колективна (двоосібна). Інститут Кеннана Київський проект, "Стилос", м. Київ.

Буренко, Валентина Миколаївна та Мартиненко, Світлана Миколаївна (2003) Ефективні форми і види роботи з розвитку комунікативних умінь студентів у процесі навчання іноземної мови Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (24). с. 49-54.

Буренко, Валентина Миколаївна та Мартиненко, Світлана Миколаївна (2003) Педагогічні умови організації навчального процесу на факультетах післядипломної освіти Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (24а). с. 38-41.

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2003) Становлення фонетичних та орфографічних норм староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. (на матеріалі житійно-повістевих творів) Вісник Київського славістичного університету (16). с. 5-17.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторіа. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. PhD thesis, НАН України.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторіа. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. PhD thesis, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Войцехівський, Михайло Федорович (2003) Біологія 6 Генеза, м. Львів. ISBN 966-603-238-4

Г

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2003) Контроль знань з фізики. Тести. 10 клас КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2003) Контроль знань з фізики. Тести. 11 клас КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2003) Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників. Автореферат PhD thesis, Академія педагогічних наук України.

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Курс сучасної літературної мови: тести і завдання Дивослово (9). с. 59-66.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Робота над граматичними (синтаксичними) помилками Дивослово (1). с. 40-43.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Словник основних труднощів щодо вимови та маписання слів Дивослово (2). с. 34-36. ISSN 375

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Словник Б. Д. Грінченка в контексті слов'янської лексикографії Освітянські відомості (3). с. 43-45. ISSN 4986

К

Коваленко, Олена Володимирівна (2003) В.Сухомлинський та С.Русова про проблему індивідуального підходу Дитячий садок.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Формування культури праці учнів вищого професійного училища художнього профілю. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної освіти (В.2(6)). с. 207-215. ISSN 966-593-321-3

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Вплив мистецтва на культуру праці учнів в процесі художньої діяльності. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (186). с. 30-41. ISSN 966-568-633-х

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Планування діяльності - компонент культури праці. Педагогіка і психологія професійної освіти (4). с. 78-84.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Формування самостійності як компонента культури праці. Педагогіка і психологія професійної освіти (5). с. 71-91.

Козак, Людмила Василівна (2003) Особистісно орієнтоване навчання: ретроспективний аналіз Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). с. 113-117. ISSN 1609-8595

Кочерга, Олександр Васильович (2003) Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини. PhD thesis, АПН України.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) Початок життя – становлення творчості Кобза, Київ, Україна. ISBN 966-8024-31-1

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2003) Інтенсифікація процесу навчання українській мові іноземців Науковий вісник Таврійського національного університету імені В.І Вернадського  Симферополь (37). с. 358-362. ISSN 1562-0808

Луцюк, Микола Володимирович (2003) Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Молочний, В.В. та Цюман, Тетяна Петрівна (2003) Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини Добробут дітей та молоді: можливості соціальної роботи . Науковий світ, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Цюман, Тетяна Петрівна та Молочний, В.В. (2003) Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Бондаренко, Зоя Петрівна (2003) Основні поняття і категорії соціальної роботи In: Соціальна робота в Україні. Науковий світ, Київ, с. 25-39. ISBN 966–675–212–3

М

Машкіна, Ірина Вікторівна (2003) Дослідження та розробка методів і математичних мо- делей інформаційної підтримки автоматизованої системи управління ремонтно-технічного обслуговування PhD thesis, Національна академія наук України; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова (Київ).

Машовець, Марина Анатоліївна (2003) Взаємозв'язок сімейного та суспільного дошкільного виховання: історико-педагогічний аспект Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (2).

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку Одноосібна. Знання України, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Осягнення освіти: Підсумки XX століття Навчальна книга, Київ. ISBN 966-7943-18-6

Р

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Основні принципи дизайну візитних карток Вісник НАУ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Андрій Набока - вихованець художньої школи Обдарована дитина.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Основні компоненти дизайну візитних карток Вісник НАУ (1). с. 172-175.

С

Сафарян, Світлана Іванівна (2003) Фонові знання як засіб поглибленого вивчення художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури. PhD thesis, АПН.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2003) Символіка небесних світил у ліриці І. Анненського Культура народов Причерноморья (44).

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2003) Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 78-87. ISSN 1609-8595

Сисоєва Світлана Олександрівна (2003) Комп'ютерна програма "ССК: комплекс тестів для педагогічного оцінювання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту" 8890.

Смольникова, Галина Валентинівна (2003) Методика вивчення спілкування дітей в умовах різновікової групи дошкільного навчального закладу Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 5, Ч. 1. с. 233-242.

Цей список був створений у Mon Feb 18 20:49:13 2019 EET.