Елементи, в яких рік: 2003

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 40.

Стаття

Буренко, Валентина Миколаївна та Мартиненко, Світлана Миколаївна (2003) Ефективні форми і види роботи з розвитку комунікативних умінь студентів у процесі навчання іноземної мови Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (24). с. 49-54.

Буренко, Валентина Миколаївна та Мартиненко, Світлана Миколаївна (2003) Педагогічні умови організації навчального процесу на факультетах післядипломної освіти Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (24а). с. 38-41.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2003) Становлення фонетичних та орфографічних норм староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. (на матеріалі житійно-повістевих творів) Вісник Київського славістичного університету (16). с. 5-17.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Курс сучасної літературної мови: тести і завдання Дивослово (9). с. 59-66.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Робота над граматичними (синтаксичними) помилками Дивослово (1). с. 40-43.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Словник основних труднощів щодо вимови та маписання слів Дивослово (2). с. 34-36. ISSN 375

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Словник Б. Д. Грінченка в контексті слов'янської лексикографії Освітянські відомості (3). с. 43-45. ISSN 4986

Коваленко, Олена Володимирівна (2003) В.Сухомлинський та С.Русова про проблему індивідуального підходу Дитячий садок.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Формування культури праці учнів вищого професійного училища художнього профілю. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної освіти (В.2(6)). с. 207-215. ISSN 966-593-321-3

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Вплив мистецтва на культуру праці учнів в процесі художньої діяльності. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (186). с. 30-41. ISSN 966-568-633-х

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Планування діяльності - компонент культури праці. Педагогіка і психологія професійної освіти (4). с. 78-84.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Формування самостійності як компонента культури праці. Педагогіка і психологія професійної освіти (5). с. 71-91.

Козак, Людмила Василівна (2003) Особистісно орієнтоване навчання: ретроспективний аналіз Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). с. 113-117. ISSN 1609-8595

Луцюк, Микола Володимирович (2003) Інтенсифікація процесу навчання українській мові іноземців Науковий вісник Таврійського національного університету імені В.І Вернадського  Симферополь (37). с. 358-362. ISSN 1562-0808

Машовець, Марина Анатоліївна (2003) Взаємозв'язок сімейного та суспільного дошкільного виховання: історико-педагогічний аспект Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (2).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Основні принципи дизайну візитних карток Вісник НАУ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Андрій Набока - вихованець художньої школи Обдарована дитина.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Основні компоненти дизайну візитних карток Вісник НАУ (1). с. 172-175.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2003) Символіка небесних світил у ліриці І. Анненського Культура народов Причерноморья (44).

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2003) Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 78-87. ISSN 1609-8595

Смольникова, Галина Валентинівна (2003) Методика вивчення спілкування дітей в умовах різновікової групи дошкільного навчального закладу Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 5, Ч. 1. с. 233-242.

Розділ підручника/навчального посібника

Лях, Тетяна Леонідівна та Бондаренко, Зоя Петрівна (2003) Основні поняття і категорії соціальної роботи In: Соціальна робота в Україні. Науковий світ, Київ, с. 25-39. ISBN 966–675–212–3

Монографія

Брайчевська, Олена Андріївна та Рубл, Блер та Малиновська, Олена та Волосюк, Галина та Пилинський, Я. та Попсон, Н. (2003) "Нетрадиційні" іммігранти у Києві Колективна (двоосібна). Інститут Кеннана Київський проект, "Стилос", м. Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку Одноосібна. Знання України, Київ.

Підручник/посібник

Войцехівський, Михайло Федорович (2003) Біологія 6 Генеза, м. Львів. ISBN 966-603-238-4

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2003) Контроль знань з фізики. Тести. 10 клас КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2003) Контроль знань з фізики. Тести. 11 клас КМПУ ім. Б. Грінченка.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) Початок життя – становлення творчості Кобза, Київ, Україна. ISBN 966-8024-31-1

Лях, Тетяна Леонідівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Молочний, В.В. та Цюман, Тетяна Петрівна (2003) Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини Добробут дітей та молоді: можливості соціальної роботи . Науковий світ, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Осягнення освіти: Підсумки XX століття Навчальна книга, Київ. ISBN 966-7943-18-6

Автореферат дисертації

Борисенко, Катерина Григорівна (2003) Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби Кандидат thesis, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди .

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторіа. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. Кандидат thesis, НАН України.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторіа. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. Кандидат thesis, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2003) Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників. Автореферат Кандидат thesis, Академія педагогічних наук України.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини. Кандидат thesis, АПН України.

Машкіна, Ірина Вікторівна (2003) Дослідження та розробка методів і математичних мо- делей інформаційної підтримки автоматизованої системи управління ремонтно-технічного обслуговування Кандидат thesis, Національна академія наук України; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова (Київ).

Сафарян, Світлана Іванівна (2003) Фонові знання як засіб поглибленого вивчення художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури. Кандидат thesis, АПН.

Патент/свідоцтво

Сисоєва Світлана Олександрівна (2003) Комп'ютерна програма "ССК: комплекс тестів для педагогічного оцінювання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту" 8890.

Навчально-методичні матеріали

Луцюк, Микола Володимирович (2003) Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Цюман, Тетяна Петрівна та Молочний, В.В. (2003) Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Sun Jul 22 19:51:29 2018 EEST.