Елементи, в яких рік: 2005

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч
Кількість елементів: 65.

Б

Башкірова, Ольга Миколаївна (2005) Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Беззуб, Юрій Віленович (2005) З історії суспільно-політичного руху в Україні 1856–1863 рр. Справа підполковника А.О. Красовського Воєнна історія (1-2). с. 108-125.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2005) Соціальна робота в громаді Центр навчальної літератури, Київ, Україна. ISBN 966-364-099-5

Бондарева, Олена Євгенівна (2005) Сучасна українська драматургія - "діагностична модель" суспільства Збірник наукових праць Херсонського державного університету "Південний архів. Філологічні науки" (29). с. 13-19.

Бондарева, Олена Євгенівна (2005) Сучасна українська драматургія - "Діагностична модель" суспільства Збірник наукових праць Херсонського державного університету "Південний архів. Філологічні науки" (31). с. 5-11.

Буйницька, Оксана Петрівна (2005) Елементи цікавої фізики та експерименту під час вивчення фізики Фізика та астрономія в школі (2). с. 41-44.

Буйницька, Оксана Петрівна (2005) Використання інформаційно-комунікативних технологій у шкільному курсі фізики Фізика та астрономія в школі (4). с. 24-29.

Буренко, Валентина Миколаївна (2005) Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю PhD thesis, АПН України.

Бісмак, Олена Василівна (2005) Лікувальна фізична культура в етапній фізичній реабілітації хворих з патологією жовчовивідної системи [Навчально-методичні матеріали]

Г

Гавронський, Вадим Володимирович та Гавронська, І. П. (2005) Зошит для тематичної атестації. Механіка. Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2005) Робочий зошит з природознавства КМПУ ім. Б. Грінченка, Київ.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2005) Становлення взаємин дошкільників: реальний життєвий контекст та нові тенденції матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Пренатальні психосоматичні реакції та післянатальний розвиток і формування особистості дитини: педагогічний, психологічний, медичний аспекти"]. с. 139-143.

Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2005) Методичний посібник з практичної фонетики англійської мови «50 тренувальних фонетичних вправ» Педагогічний коледж Головного управління освіти і науки держадміністрації м. Києва при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2005) Завдання для проведення тестового контролю з предмету: «Практична фонетика англійської мови». «Фоностилістика» [Навчально-методичні матеріали] (Неопубліковано)

Грипас, Оксана Юріївна (2005) СЛОВНИКОВЕ ТРАКТУВАННЯ ДІЄСЛОВА ЯК ПРЕЗЕНТАНТА СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СИТУАЦІЇ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2005) АРГУМЕНТНА РАМКА ТРИВАЛЕНТНИХ ПРЕДИКАТІВ ДІЇ Система і структура східнослов’янських мов. ISSN 966-7201-26-0

Грипас, Оксана Юріївна (2005) ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ СЕМАНТИЧНИХ ПРЕДИКАТІВ Система і структура східнослов’янських мов. ISSN 966-7201-26-0

Д

Дружененко, Раїса Сергіївна (2005) Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема Українська мова і література в школі (2). с. 11-15.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2005) Этнопедагогические основы формирования речевых умений и навыков учеников основной школы PhD thesis, Херсон.

Ж

Журавель, Тетяна Василівна та Нікітіна, Ольга Михайлівна та Виноградова, О.А. (2005) Збірка казок та оповідань до Програми занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх у регіонах України [Навчально-методичні матеріали]

К

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2005) Особливості репрезентації атрибутивних стилів у семантиці повсякденної свідомості Наукові записки інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (26). с. 271-273. ISSN 2312-1599

Ковальчук, Василь Іванович (2005) Використання модульної системи для навчання столярів. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. с. 129-138. ISSN 966-8743-01-6

Ковальчук, Василь Іванович (2005) Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю. PhD thesis, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Козак, Людмила Василівна (2005) Дидактичні принципи особистісно орієнтованого навчання природознавству майбутніх вихователів дошкільних закладів Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). с. 47-51. ISSN 1609-8595

Козлова, Ольга Сергіївна (2005) НЕКОНФЛІКТОГЕННЕ ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПІВ СПІЛКУВАННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ Іноземна філологія.

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Психофізіологічні особливості діяльності мозку дитини (Розподіл функцій між лівою і правою півкулями головного мозку) Початкова школа (5). с. 6-8. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Психофізіологічні особливості діяльності мозку дитини (Розподіл функцій між лівою і правою півкулями головного мозку) Початкова школа (6). с. 10-14. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Психофізіологічні особливості діяльності першокласників Початкова школа (3). с. 5-9. ISSN 0131-5358

Кочетова, Т.Ф. (2005) Фізика- джерело знань про довкілля. Початкова освіта (20). с. 11-12.

Куришев, Євген Володимирович (2005) Фауст серед нас Музика (5). с. 10-11. ISSN 0131-2367

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2005) КОНТЕКСТНЕ ВАРІЮВАННЯ СЕМИ СПРЯМУВАННЯ У НЕПАРНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії” (13). с. 110-112.

Лях, Тетяна Леонідівна (2005) Ігротека для батьків : активні ігри для дошкільнят та школярів Діти - батьки - сім`я. Практична психологія та соціальна робота (4). с. 18-24.

М

Меленець, Людмила Іванівна (2005) Казка про короля Пензля і його трьох синів. Конспект заняття для дітей третього року життя Часопис "Дитячий садок", 300 (12). с. 17.

Мельник, Валентина Іванівна (2005) Procédés éventuels des recherches sémantiques des proverbes Проблеми семантики, парагматики та когнітивної лінгвістики. Збірник наукових праць (8). с. 94-96. ISSN П 78

Музика, Олена Оксентівна (2005) Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – (№6 (30). с. 234-239.

Н

Назаренко, Світлана Валеріївна (2005) Тваринний світ Америки. Біологічний конкурс, 7 клас Хімія. Біологія (18). с. 5-6.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2005) Сучасні досягнення біотехнології, 11 клас Хімія. Біологія (4). с. 14-19.

О

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2005) Активізація мовленнєвого розвитку дітей раннього віку через організацію моторної поведінки Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (13). с. 156-158.

П

Палійчук, Еліна Олександрівна (2005) НЕЛЕГАЛЬНИЙ ІММІГРАНТ ЯК ЖЕРТВА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ(на матеріалі сучасного англомовного медійного дискурсу) Мова і культура. Серія "Філологія", 2 (8). с. 248-252. ISSN ISBN 966-7825-44-2966-7825-46-9

Палійчук, Еліна Олександрівна (2005) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ З ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, 1 (11). с. 285-291. ISSN 2309-9771

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2005) Методика викладання вокалу Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2005) IFLANET як основний засіб електронної комунікації ІФЛА Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. с. 93-94.

Пітенко, Сергій Леонідович та Капко, Ігор (2005) Залежність тренувальної роботи у бодібілдингу від будови тіла спортсменів Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (8). с. 61-66. ISSN 1818-9172

Пітенко, Сергій Леонідович та Капко, Ігор (2005) Побудова програм тренувальних занять в бодібілдингу залежно від будови тіла спортсменів. Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (17). с. 45-51. ISSN 1818-9172

Р

Редько, Сергій Іванович (2005) Розвиток особистості студента - майбутнього економіста в процесі професійної підготовки Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). с. 69-76. ISSN 1609-8595

Редько, Сергій Іванович (2005) ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНЦІВ У ВУЗІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ Гуманітарний вісник Переяслав-ХмельницькогоиДержавного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (спец в). ISSN 966-8743-01-6

Редько, Сергій Іванович (2005) Психодіагностичне дослідження управлінських здібностей майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю: констатуючий експеримент Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 54-59. ISSN 1609-8595

Романенкова, Юлія Вікторівна (2005) Место французского варианта стиля в триумфальном шествии маньеризма по Европе Вісник НАУ (1(5)).

С

Сабол, Діана Михайлівна (2005) Стосунки з дорослими як чинник становлення самооцінки підлітка Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (4). с. 87-92.

Сафарян, Світлана Іванівна (2005) Лінгвопоетичне тлумачення тексту: теорія і практика Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (1). с. 3-7.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2005) Про результати завершеної науково-дослідної роботи з теми: "Психолого-педагогічні основи особистісного підходу до впровадження педагогічних технологій у професійних закладах освіти" Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). с. 54-64. ISSN 1609-8595

Слюсаревський, Назар Миколайович (2005) Культурні орієнтації як об’єкт дослідження Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наукових праць. с. 187-192.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2005) Пространство идеологического самоопределения граждан Украины: основные направления Соціологія у світі, що змінюється: теоретичні відповіді на практичні виклики / Збірка тез доповідей участників III Міжнародної студентської конференції.. с. 22.

Смольникова, Галина Валентинівна (2005) Вивчення реального і бажаного кола спілкування дітей в умовах різновікової групи Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (3). с. 90-94.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2005) Соціокультурна діяльність, як засіб формування життєвих цінностей молоді у вільний від навчання час Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка (11). с. 138-145.

Стаднік, Надія Вікторівна (2005) Категорія відповідальності: психолого-педагогічний аспект Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.

Т

Терещенко, Валентина Павлівна та Дегтярьова, Лариса Вікторівна та Самусєва, Олена Станіславівна та Піщиков, Валерій Анатолійович та Сегеда, Тетяна Прокопівна (2005) Патоморфоз хронічного гастриту у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Колективна (три і більше авторів). МВЦ "Медінформ", Київ.

Ткачишина, Оксана Романівна (2005) Вплив комп’ютерних технологій на розвиток особистості майбутніх програмістів Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (7(31)). с. 150-155.

Ткачишина, Оксана Романівна (2005) Проблема соціально-психологічної адаптації особистості на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій Актуальні проблеми психології. − Т. І.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: зб. наук. праць, І (14). с. 150-153.

Ткачишина, Оксана Романівна (2005) Соціально-психологічні особливості студентів – майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій Вісник ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Сер.: Психологічні науки: зб. наук. праць у 3-х т., ІІІ (31). с. 118-122.

Тур, Микола Григорович (2005) Граничне обґрунтування в трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання Sententiae XII (1). с. 93-103.

Тур, Микола Григорович (2005) Ідея справедливості: імплікації легітимації Філософська думка (4). с. 33-58.

Тур, Микола Григорович (2005) Теоретико-методологічні засади процедурної легітимації Лумана Практична філософія (3). с. 25-31.

Тур, Микола Григорович (2005) Контроверзні лінії легітимації на засадах системної та комунікативної раціональності: спроба порівняння Практична філософія. (4). с. 107-119.

Ч

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2005) До проблеми формування потреби в самоосвіті у майбутнього вчителя іноземної мови Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (4). с. 176-179. ISSN 966-7548-20-1

Цей список був створений у Mon Feb 18 01:57:42 2019 EET.