Елементи, в яких рік: 2006

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Є | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ю
Кількість елементів: 105.

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2006) Становлення та розвиток системи професійної освіти осіб з вадами слуху в Україні PhD thesis, Інститут спеціальної педагогіки АПН України.

А

Александрова, Олена Станіславівна (2006) Общественные отношения в цивилизации канибалов: балансирование над пропастью?(к проблеме соотношения конкуренции и партнерства в социуме) Культура народов Причерноморья. с. 41-48.

Александрова, Олена Станіславівна (2006) Конкуренция и партнерство - два основных способа взаимодействия субъектов экономики: философский анализ In: Человек в условиях техногенной цивилизации.

Б

Безпалько, Ольга Володимирівна (2006) Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи Одноосібна. Науковий світ, Київ.

Безпалько, Ольга Володимирівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2006) З досвіду налогодження партнерства у рамках проекту "Покращення соціальних послуг дітям та сім`ям у громаді" Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). с. 73-76.

Бондарева, Олена Євгенівна (2006) Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання Одноосібна. Четверта хвиля, Київ.

Борисюк, Ірина Василівна (2006) Cтилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників (В.Герасим’юк, І.Римарук, І.Малкович) PhD thesis, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Борисюк, Ірина Василівна (2006) “... і Бог став жінкою, деревом, травою і вином...” (Роздуми про поезію І.Маленького) Слово і час (11). с. 43-49. ISSN 0236-1477

Буйницька, Оксана Петрівна (2006) Використання нових інформаційних технологій у позакласній роботі з фізики Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми / збірник наукових праць (12). с. 182-184.

Буйницька, Оксана Петрівна (2006) Ігри на уроках фізики Фізика та астрономія в школі (6). с. 24-31.

В

Вакуліч, Тетяна Михайлівна (2006) Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків PhD thesis, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України .

Вембер, Вікторія Павлівна (2006) Навчально-методичні вимоги до електронного підручника Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць (4(11)). с. 50-56.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Етапи становлення фонетичного принципу українського правопису Soucasna ukrajinistika Problemy iazyka, literatury a kulturu. с. 107-113. ISSN 0231-634X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича “Я син свого народу”. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого).. с. 143-149. ISSN 966-8547-39-Х

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Українці XVI – XVII ст. крізь призму мови (на матеріалі житійно-повістевих та ділових пам’яток) Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (33). с. 214-219. ISSN 966-7486-15-Х

Ворон, Марина Василівна (2006) Кожен має право на освіту Управління освітою: часопис для керівників освітньої галузі (20(146). с. 8-9.

Ворон, Марина Василівна (2006) Інклюзивна освіта: українські реалії Управління освітою: часопис для керівників освітньої галузі (23(143). с. 17-18.

Ворон, Марина Василівна (2006) Модель громадсько-активної школи. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності .

Г

Гавриш, Наталія Василівна (2006) Діти і соціум. Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Колективна (три і більше авторів). Альма-матер, Київ.

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Слово, пропущене крізь серце: Олена Теліга і Микола Зеров На сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини - нації [Текст] Матеріали наукової конференції. с. 117-121.

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Втеча від великих ловів, або Дві смерті Миколи Зерова Слово і час (4). с. 19-34. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Трагічний Прометей: від Есхіла до Тичини Київська старовина (26). с. 67-77.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2006) Природа і мовлення: дитини: дві проблеми, одне вирішення матеріали міського семінару ["Природоохоронне виховання в дошкільних навчальних закладах міста Києва"]. с. 11-16.

Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2006) Навчальна програма з предмету «ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» ФОНЕТИКА [Навчально-методичні матеріали] (Неопубліковано)

Грипас, Оксана Юріївна (2006) СЕМАНТИЧНА І ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДИКАТІВ З ЛОКАТИВНИМИ ПОШИРЮВАЧАМИ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Актуальні проблеми сучасного мовознавства.. ISSN ДК 217

Грипас, Оксана Юріївна (2006) ПРЕДИКАТИ КАУЗАЦІЇ ПОСЕСИВНИХ ВІДНОШЕНЬ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови.. ISSN КВ 8816

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2006) Pеалізація принципу наступност і в процесі вивчення фразеології Педагогічний процес: теорія та практика (6). с. 37-41. ISSN 2078-1687

Доценко, Олена Леонідівна (2006) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ В СУДОВОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СУДОВИХ ВИСТУПІВ РОСІЙСЬКИХ ЮРИСТІВ) Функционирование языка и речи. .

Доценко, Олена Леонідівна (2006) КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ДИСКУРСУ І МОВНІ ЗАСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ Речевая коммуникация на современном этапе: социальные, научно-теоретические и дидактические проблемы: Материалы Междунар. научн.-метод. конф. Москва, 5-7 апреля, 2006. .

Доценко, Олена Леонідівна (2006) Семантико-прагматичний синтаксис: особливості вираження модальності Одноосібна. К.: Міленіум, м. Київ.

К

Караман, Станіслав Олександрович та Караман, Ольга Володимирівна (2006) Українська мова: практикум з орфографії та пунктуації Київ.

Коваленко, Олена Володимирівна (2006) Спадщина С.Ф. Русової і дошкілля початку XXI сторіччя Дитячий садок.

Ковальчук, Василь Іванович (2006) Формування місії та цілей при стратегічному управлінні закладом освіти. Вища освіта України. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (Д.3,Т3). с. 372-377.

Ковальчук, Василь Іванович (2006) Стратегія управління професійно-технічним навчальним закладом Педагогіка і психологія професійної освіти (6). с. 199-204.

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Психофізіологічні чинники і розвиток дитини у працях С.Ф.Русової Просвітницька діяльність Софії Русової: збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. Випуск V. Том І. с. 205-210.

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Психолого-педагогічні та психофізіологічні проблеми дошкільної і початкової освіти Педагогічний процес: теорія та практика, 5. с. 202-212. ISSN 2078-1687

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Психофізіологічні особливості діяльності дівчаток і хлопчиків (Чому дівчатка і хлопчики сприймають світ по-різному) Початкова школа (12). с. 8-12. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Психофізіологія дітей 1-3 років Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 966-8651-59-6

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Психофізіологія раннього дитинства Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 966-8651-59-6

Кочетова, Т.Ф. (2006) Як утворюються дощ, град, сніг. Початкова освіта (1). с. 22-23.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2006) Роль етичних знань у засвоєнні етичних норм молодшими школярами: психологічний аспект Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць . с. 165-171.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2006) Розвиток відповідальності у дітей молодшого шкільного віку як соціально-психологічна передумова демократизації суспільства XXI століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали п'ятої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2006р. м. Київ. //Книга V. Соціально-психологічні аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства. с. 89-93.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2006) Мудрість як інтегральне особистісне новоутворення Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія (Вип. 1). с. 67-73.

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2006) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВАЛЕНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського (6). с. 75-81.

Лахно, Наталія Валентинівна (2006) ПРЕФІКСАЛЬНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ДІЄСЛІВ РУХУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PhD thesis, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.

Лозова, Ольга Миколаївна (2006) Психосемантика ентнічної свідомості: проблеми й тендеції розвитку Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО (12). с. 162-168.

Лозова, Ольга Миколаївна (2006) Психосемантика тексту: кроскультурний підхід Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди. (9). с. 93-96.

Лозова, Ольга Миколаївна (2006) Суб’єктивна семантика вчинку: віковий аспект Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. пр.. с. 43-49.

Луцюк, Микола Володимирович (2006) Старозавітна повістева притча: історико-літературний контекст Актуальні проблеми слов’янської філології (11). с. 531-538.

Любарова, Віра Миколаївна та Марковська, Тетяна (2006) У краплині води відбивається світ Шкільний світ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2006) Історичні засади соціально-педагогічної діяльності волонтерів за кордоном Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді : зб. ст. міжнар. наук. конф. для студ. та аспір. „Обличчя соціальної держави” (Київ, 22–23 берез. 2006 р.) . с. 61-70.

Лях, Тетяна Леонідівна (2006) Ресурсні та консультаційні центри Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). с. 22-29.

Лях, Тетяна Леонідівна та Леоненко, Катерина Павліна (2006) Залучення громадян до волонтерської діяльності Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді : зб. ст. міжнар. наук. конф. для студ. та аспір. „Обличчя соціальної держави” (Київ, 22–23 берез. 2006 р.). с. 54-57.

Лісова, Світлана Іванівна (2006) РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНОГО СЛУХУ ТА ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НПУ ім. М.П. Драгоманова.

М

Масімова, Лариса Гагіківна (2006) Терпимість та нетерпимість у міжкультурних відносинах (на матеріалі публіцистики Умберто Еко) Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського (5). с. 265-267. ISSN 5-7763-9818-5

Меленець, Людмила Іванівна (2006) Еволюція ялинкової іграшки, або ритуальні «обов’язки» новорічних і різдвяних іграшок Дитячий садок (48). с. 4-5.

Молчанов, Ігор Миколайович та Мова, В.И. та Стрюченко, В.А. (2006) Інтелектуалізація комп'ютерів - проблеми та можливості «Штучний інтелект» (3). с. 15-20. ISSN 1561-5367

Моляко, Валентин Олексійович та Музика, Олександр Леонідович та Музика, Олена Оксентівна (2006) Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень Колективна (двоосібна). Вид-во Рута, Житомир.

Музика, Олена Оксентівна (2006) Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С.116-121..

Н

Назаренко, Світлана Валеріївна (2006) Флора Америки Біологія (1). с. 14-16.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2006) Життя в ім'я науки. Біографія Миколи Вавилова Біологія (27). с. 3-5.

О

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2006) Дослідження особливостей взаємозв’язку сенсорного мовлення і моторної активності дітей раннього віку Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. С.Д. Максименка/ Проблеми загальної та педагогічної психології, VІІІ (4). с. 267-273. ISSN 966-7913-01-5, 966-7569-98-5, 966-8840-05-4.

Остапченко, Олена Вадимівна та Радченко, Антоніна Федорівна (2006) Тестовые завания по украинскому языку для поточного, тематического и итогового контроля: Учебное пособие для студентов Київський національний університет, Київ.

П

Павлюк, Валерій Валерійович та Сердюк, Віра та Акаєв, Шаміль (2006) Контроль і ревізія (навчальний посібник) In: Контроль і ревізія. Центр навчальної літератури, Київ, с. 1-196. ISBN 996-364-161-4

Подоляк, Людмила Григорівна та Юрченко, Віктор Іванович (2006) Психологія вищої школи: навчальний посібник ТОВ «Філ-студія», м. Київ. ISBN 966-8527-33-Х

Поліщук, Ярослав Олексійович (2006) Критерії сучасної історії літератури UCRAINICA II SOU ý ASNÁ UKRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatury a kultury (2). с. 315-322.

Приходько, Оксана Павлівна (2006) Проблеми використання комп'ютера в теорії та практиці навчання незрячих осіб Сучасні методи і засоби комп'ютерної освіти для осіб з обмеженими фізичними можливостями: міжнародний семінар, 18-20 грудня 2005 року, м. Київ. с. 101-105.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2006) Дисципліна „Гуманітарні проблеми Інтернету” у системі підготовки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. с. 183-184.

Пітенко, Сергій Леонідович (2006) Урахування особливостей будови тіла для формування довгострокових адаптації на фізичне навантаження в процесі спортивної діяльності. «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» Науково-теоретичний журнал, Київ: Олімпійська література. – 2006. . – №3. – С. 16 – 20..

Р

Редька, Інна Анатоліївна (2006) Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон) Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – Вип. 17. – С. 306–309..

Редька, Інна Анатоліївна (2006) Структура концепту КОЛІР та особливості його мовленнєвого втілення у художніх фотизмах (на матеріалі американської жіночої поезії середини ХІХ – кінця ХХ ст.) Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: філологія, педагогіка, психологія. – К.: КНЛУ, 2006. – Вип. 13. – С. 44–48..

Редько, Сергій Іванович (2006) ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОГО ВУЗУ Гуманітарний вісник Переяслав-ХмельницькогоиДержавного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (Спец в). с. 420-425. ISSN 966-8743-01-6

Редько, Сергій Іванович (2006) Розвиток управлінських здібностей студентів засобами психологічного тренінгу Неперервна професійна освіта:теорія і практика (1-2). с. 94-101. ISSN 1609-8595

Ригованова, Вікторія Анатоліївна (2006) КОНЦЕПТУАЛЬНА Й МОВНА КАРТИНИ СВІТУ ЯК ПОХІДНІ ЕТНІЧНИХ МЕНТАЛІТЕТІВ Лінгвістичні студії (14).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2006) До питання про атрибуцію портрета Шарля Французького, сеньйора Ангулемського, в дитинсті (з колекції музея образотворчих мистецтв Орлеана) мистецтвознавчі записки.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2006) Етапи формування індивідуального стилю Россо Фьорентіно: французький період Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2006) Круговорот маньеризма в Европе: основные направления диффузии стиля Cogito (1). с. 249-262.

С

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2006) Про участь гладком’язових клітин судинної стінки у реакціях на пошкодження Сімейна медицина. – 2006. – №2. – С. 117-119..

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2006) Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 127-131. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2006) Основи педагогічної творчості Міленіум. ISBN 966-80-63-87-7

Слюсаревський, Назар Миколайович (2006) Простір ідеологічного самовизначення громадян України: основні напрямки Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (723). с. 220-225.

Смольникова, Галина Валентинівна (2006) Важливо зрозуміти одне одного Дошкільне виховання (11). с. 14-15. ISSN 0321-1401

Софій, Наталія Зіновіївна та Ворон, Марина Василівна (2006) Філософія громадсько-орієнтованої освіти Післядипломна освіта в Україні (9). с. 33-35.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2006) До питання формування професійної культури майбутніх фахівців – соціальних педагогів Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (1). с. 469-474.

Стаднік, Надія Вікторівна (2006) Вплив батьків на виховання відповідальності у дітей шестирічного віку Рідна школа (19).

Стаднік, Надія Вікторівна (2006) Технологія психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні у дітей молодшого шкільного віку відповідальності Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (9).

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2006) Формування толерантності як цінності у дітей молодшого шкільного віку Теоретико-методичні проблеми виховання учнів загальноосвітніх шкіл. с. 60-63.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2006) Мариністичні мотиви в поезії Богдана-Ігоря Антонича і Святослава Гординського Наукові праці: Науково-методологічний журнал. , 56 (46). с. 104-106. ISSN 1609-7742

Сінченко, Олексій Дмитрович (2006) Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.) PhD thesis, НАН України.

Т

Тимчик, Олеся Володимирівна (2006) Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою STREPTOMYCES GLOBISPORUS 3-1 [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.07 / О.В. Тимчик; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. - К., 2006. - 22 с. PhD thesis, Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Особливості динаміки показників соціально-психологічної адаптації студентів – майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій Актуальні проблеми психології. − Т. І.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: зб. наук. праць, І (18). с. 119-123.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Соціально-психологічна адаптація особистості як невід’ємна складова її соціалізації Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, VIII (1). с. 341-348.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Умови забезпечення успішної соціально-психологічної адаптації студентів – майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць, 5 (16). с. 181-184.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Проблема соціально-психологічної адаптації студентів - майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій Педагогічні науки: зб. наук. праць (41). с. 387-391.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення адаптованості студентів In: Образ российской психологии в регионах страны и в мире: Материалы международного Форума. Институт психологии РАН, Москва, с. 384-389.

Тур, Микола Григорович (2006) Легітимаційний потенціал суспільної угоди Практична філософія (2). с. 131-141.

Тур, Микола Григорович (2006) Некласичні підходи рефлексії легітимаційної проблематики в контексті розвитку соціальних наук Філософія освіти (2). с. 138-155.

Тур, Микола Григорович (2006) Демократичний процес і правова держава: проблеми легітимації Демократичний розвиток України. Матеріали конференції. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (1). с. 149-164.

Тур, Микола Григорович (2006) Переопис словників як легітимація в утопічному проекті Р.Рорті Практична філософія (1). с. 149-164.

Тур, Микола Григорович (2006) Онтологічно-сакральна легітимація Практична філософія (3). с. 202-214.

Тур, Микола Григорович (2006) Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів Одноосібна. ПАРАПАН, м. Київ.

Тур, Микола Григорович (2006) Комунікативна влада: утопія чи реальність? Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. 211 -220.

Ц

Цюман, Тетяна Петрівна (2006) Мобільно-консультаційні групи Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). с. 30-36.

Цюман, Тетяна Петрівна (2006) Громадська служба соціальної адаптації Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). с. 63-66.

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2006) ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ In: ІІ регаональна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні та соціальні аспекти шкільної дезадаптації на початковому етапі шкільного навчання", м. Луганськ.

Цей список був створений у Mon Feb 18 20:54:00 2019 EET.